משויך לתגית תהליכי ייצור בצמח - דיות

מציג מסמכים המתויגים עם המונח תהליכי ייצור בצמח - דיות. הצג את כל המסמכים

הדיות בצמח נפוץ

על-ידי בקטגוריה פוטוסינתזה פיוניות דיות והתאדות 1308 הורדות

הדיות בצמח

בקובץ זה מוצגת בעיה. פתרונה דורש מידע על תהליך הדיות בצמח, שאלות נוספות מפנות את התלמיד למידע נוסף בנושא- הובלת מים בצמח, מבנה העלה, פיוניות ופעילותם והדיות.

השפעת האור על עוצמת הדיות נפוץ

על-ידי בקטגוריה פוטוסינתזה פיוניות דיות והתאדות 484 הורדות

השפעת האור על עוצמת הדיות

פעילות חקר קצרה העוסקת בהשפעת האור (וצל) על עוצמת הדיות. בפעילות מופיעות מיומנויות חקר של : ניסוח השערה, שרטוט גרף משוער, שרטוט גרף וקריאת גרף.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני :   (38 KB) נתוני אקסל- השפעת האור על עוצמת הדיות(38 KB) (38 KB)

השפעת תנאי סביבה על הדיות עם מיומנויות אקסל מורכבות נפוץ

על-ידי בקטגוריה פוטוסינתזה פיוניות דיות והתאדות 266 הורדות

הורדה (docx, 134 KB)

hardufexmesubach.docx

השפעת תנאי סביבה על הדיות עם מיומנויות אקסל מורכבות

פעילות זאת עוסקת בתנאי הסביבה (טמפרטורה, קרינ ורוח) המשפיעים על דיות, בגורמים פנימיים המשפיעים על הדיות בצמח, בקשר בין מידת הדיות לצורך בהשקייה, בהבדל בין דיות להתאדות, הכרת תכונות צמחים וצמחים שמאפשרות צמצום באבוד מים. מיומניות החקר : הבנת נסוי מדעי, עבוד מידע תוך שמוש בגליון אלקטרוני והפעלת מיומנויות של חישוב ממוצע, נוסחת ה if' העברה מקושרת, בניית טבלת סכום, שרטוט גרף, שרטוט קו מגמה, חישוב נתון על סמך משוואת קו המגמה, סינון אוטומתי

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני :  נתוני אקסל מורכבים של השפעת תנאי סביבה על דיות(53 KB)

השפעת תנאי סביבה על הדיות עם מיומנויות אקסל פשוטות נפוץ

על-ידי בקטגוריה פוטוסינתזה פיוניות דיות והתאדות 320 הורדות

השפעת תנאי סביבה על הדיות עם מיומנויות אקסל פשוטות

פעילות זאת עוסקת בתנאי הסביבה (טמפרטורה, קרינה ורוח) המשפיעים על דיות, בגורמים פנימיים המשפיעים על הדיות בצמח, בקשר בין מידת הדיות לצורך בהשקיה, בהבדל בין דיות להתאדות, הכרת תכונות צמחים וצמחים שמאפשרות צמצום באבוד מים. מיומנויות החקר : הבנת ניסוי מדעי, עבוד מידע תוך שימוש בגיליון אלקטרוני והפעלת מיומנויות של חישוב ממוצע, העברה מקושרת, בניית טבלת סכום, שרטוט גרף, סינון אוטומתי (ניתן לעשות פעילות גם ללא הפעת סינון)

הפעילות מקושרת לגיליון האלקטרוני  :  נתוני אקסל פשוטים של השפעת תנאי סביבה(49 KB)

התאדות ודיות נפוץ

על-ידי בקטגוריה פוטוסינתזה פיוניות דיות והתאדות 628 הורדות

התאדות ודיות

התאדות לעומת דיות 

בפעילות זאת נשווה בין ההתאדות והדיות והגורמים המשפיעים על כל אחד מהתהליכים.

  התאדות - התהליך שבו חומר במצב צבירה נוזלי הופך לגז ומתנדף.

 דיות - אובדן של אדי מים מהצמח לסביבתו החיצונית.

מאזן המים בצמח, בקרקע והשקייה. נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 1193 הורדות

מאזן המים בצמח, בקרקע והשקייה.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מאזן המים בצמח- דרכי קליטה, דרכי אבודוגורמים המשפיעים על קליטה ואבוד של מים. כמו כן עוסקת המצגת במים שבקרקע ומתיחסת למושגים כמו: קבול שדה, נקודת כמישה, מים זמינים , גורמים ושיטות לקביעת מועד וכמות ההשקיה (התאדות מגיגית, טנסיומטר, צלום תרמי ועוד..). במצגת מוסבר על מים המשמשים להשקיה: שפירים, מליחים, על שיטות השקיה (הצפה,המטרה, טפטוף, קונוע) מבנה מערכת ההשקיה ועוד...

עקרונות הפוטוסינתזה ותהליך הדיות- שיעור מצולם נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 391 הורדות

שיעור מצולם של אפרת לינק (ביולוגיה), שעוסק בעקרונות הפוטוסינתזה ובדיות.

בין הנושאים שבהם עוסק השיעור: מחזור חיי הצמח, פוטוסינתזה כמקור לגדול במסה, מבנה ותפקוד הפיוניות וויסות הדיות ועוד..

Back to top