ספר- "חלקי הצמח" בתמונות נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 573 הורדות

הורדה (pdf)

ספר חלקי הצמח .pdf

ספר- "חלקי הצמח" בתמונות

ספר בעריכתו של אשר ורד.

הספר מציג את הצמח מרמת התא וסוקר את כל חלקיו, עם הרבה מאד איורים וצלומים.

הספר לא עבר עריכה מדעית ולשונית.

עופות-חוברת לימוד נפוץ

על-ידי בקטגוריה עופות 1196 הורדות

הורדה (docx)

חוברת_לימוד_עופות.docx

עופות-חוברת לימוד

חוברת לימוד זאת נכתבה על ידי שמעון מאוטנר.

החוברת כוללת מידע ב:נושאים המשותפים לבעלי חיים ,נושאים יחודיים לענף הלול.

בנושאים המשותפים לבעלי חיים כוללים: גידול בעלי חיים בתנאים אקלימייםשונים,ויסות חום, סקירת רוחב של מערכת הנשימה,וסות החום על ידי החקלאי, כלכלת הענף, היבטים סביבתיים של גידול בעלי חיים ודרכים לצמצומם, רביית בעלי חיים, מערכת העיכול של חיות משק, הזנת בעלי חיים.

בכל אחד מהנושאים המשותפים יש התמקדות בעופות.

הנושאים היחודיים לענף הלול כוללים: מבנה ענף הלול בארץ: שלוחות,גזעי עופות.., הביצה והרכבה, גורמים המשפיעים על טיב הביצה, השפעות של גורמים שונים על הייצור בענף הלול תוך התמקדות על הזנה, ועוד.

החוברת בנוייה בצורה ספירלית , כאשר הנושאים הקשורים לענף העופות כתובים בכמה רמות העמקה ופירוט. המידע המובא בה כתוב בשפה נגישה וידידותית לתלמיד. החוברת לא כוללת שאלות ו/או פעילויות.

עופות-סקירה מקצועית נפוץ

על-ידי בקטגוריה עופות 1394 הורדות

הורדה (doc)

ענף_הלול.doc

עופות-סקירה מקצועית

חוברת בעריכתו של שמעון מאוטנר הכוללת סכומי הרצאות של מומחי ענף הלול . ההרצאות ניתנו בפקולטה לחקלאות.

החוברת כוללת את הנושאים: אנטומיה של העוף,מורפולוגיה של מערכות גוף בעוף כולל:עכול,נשימה , הפרשה ועוד.

פיזיולוגיה של המערכות השונות בגוף העוף כוללהתיחסות לתרמורגולציה, רבייה ועוד.

טיפוח גנטי של עופות

סקירה על גורמי מחלות בעופות, מחלות והדרכים למניעתם.

החוברת מכילה מידע מקצועי ברמה גבוהה ומיועדת למורים בענף

על הקרקע וסוגיה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 142 הורדות

הורדה (pptx)

קרקע.pptx

על הקרקע וסוגיה

מצגת בעריכתו של גיא פינחסי. המצגת מסבירה מהי קרקע, הבדלים בין קרקע קלה לכבדה, תלכידים בקרקע, מאפיינים של סוגי קרקעות (טרהרוזה, חמרה ועוד). במצגת משולבות שאלות מבחינות הבגרות

על זרעים וזריעה נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 187 הורדות

הורדה (ppt)

הזרע_זריעה_ושתילה.ppt

על זרעים וזריעה

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מבנה הזרע, דרכי הפצת זרעים, תרדמת זרעים ודרכים לשבירת תרדמה, תהליך הנביטה, גורמים המשפיעים על הנביטה, תהליך הזריעה, שיטות זריעה, מנבטה ,שתילה ועוד...

על זרעים, זריעה ונביטה נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 153 הורדות

הורדה (docx)

zraim_nevita.docx

על זרעים, זריעה ונביטה

קובץ זה מכיל מידע עשיר בנושא זרעים, תרדמת זרעים, תהליך הנביטה וזריעה. הקובץ כולל הפניות לסרטונים הממחישים את התהליכים המפורטיםפ בו.

קובץ זה מכיל מידע (הוא אינו מכיל שאלות או הצעות לפעילויות) והוא עובד על ידי חגית יקונט בהתבססה  על חוברת של אשר ורד.

המידע לא עבר עריכה לשונית ו/או מדעית

ענף הירקות נפוץ

על-ידי בקטגוריה ירקות 167 הורדות

הורדה (ppt)

ענף_ירקות.ppt

ענף הירקות

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מאפייני כלכלת ענף הירקות, התפתחות הענף בארץ ובעולם, שיווק ירקות בארץ ובעולם, טכנולוגיות מתקדמות בענף, הסבר על אינדוקציה ועקות והצגת דרכים לפתרון בעיות עקבה (בתי צמיחה), דרכי ריבוי ירקות, טיפולים יחודיים לירקות (גזום, הדלייה...), טיפול בפרי הקטוף, הכרת משפחות ירקות, חקלאות אורגנית.

במצגת מופיע גם סכום קצר על מבנה ותפקוד הצמח.

עשבים רעים" והדברתם" נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח 223 הורדות

הורדה (pptx)

מצגת הדברת עשבים.pptx

עשבים רעים" והדברתם"

מצגת זאת נכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש. במצגת מוסבר המונח "עשב רע" ומתוארות גישות שונות למלחמה בעשבים רעים. בשיטות המתוארות להדברה יש פרוט על פעולתם של קוטלי עשבים בהם גם הראנדאפ (גלייפוסט). ומובאים צלומים המתארים את תוצאות הטיפול בגלייפוסט וכן את תופעת העמידות.

פוטוסינתזה, על קצה המזלג. נפוץ

על-ידי בקטגוריה הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה ויצור 111 הורדות

הורדה (pptx)

פוטוסינתזה_עקרון.pptx

פוטוסינתזה, על קצה המזלג.

מצגת קצרה בעריכתו של גיא פנחסי המסבירה את עקרון הפוטוסיתזה. במצגת משולבות שאלות מבחינות בגרות

פעילות השקייה בטפטוף נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 480 הורדות

הורדה (docx)

פעילות השקייה בטפטוף.docx

פעילות השקייה בטפטוף

פעילות מתוקשבת שנועדה ללמידה עצמאית או ללמידה כיתתית בהנחית מורה (בעזרת מקרן)

מיועדת לתלמידי תחום צומח (הלומדים את נושא ההשקיה בצמחים (נושאים משותפים)

הפעילות עוסקת בנושאים: חשיבות המים, מים להשקיה בישראל, מאפייני אזורי גידול בישראל, שיטות השקיה- טפטוף- מבנה ותכונות מערכת, קריאה והבנה של גרף וטבלה.
הפעילות קשורה לקובץ האקסל יבול מלונים(13 KB)

מפתחות הפעילות:

  • איריס שיינרמן
  • רונית נעמן נאמן

 הפעילות מבוססת על עבודתו של  אפי טריפלר "בחינת השפעת הגומלין שבין טפטוף טמון לתדירות ההשקיה במלוני אביב" מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר effi@arava.co.il

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי בקטגוריה ממורה למורה 226 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת נכתבה ונערכה על ידי  חגית ספקוטי

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המיקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 275 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי חגית ספוקטי

רבוי אל מיני, רבוי מיני והפרי נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 251 הורדות

הורדה (ppt)

ריבוי_מיני_ואל_מיני.ppt

רבוי אל מיני, רבוי מיני והפרי

המצגת נערכה ונכתבה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת בדרכים לרבוי הצמח.

רבייה וגטטיבית: איברי הצמח המשמשים לריבוי, שיטות חקלאיות לריבוי צמחים (יחורים, הרכבה, חוטרים, בצלים ופקעות, תרבית רקמה), יתרונות וחסרונות של רביה אל מינית.

ריבוי מיני: מבנה הפרח, תהליך האבקה, שלבים בהפריה, יצירת הפרי, טיפוסי פירות.

כמו כן מציגה המצגת דרכי השפעה על: הבשלת הפרי, הבחלה, שיטות להארכת חיי מדף של הפרי לאחר הקטיף.

רבייה בחיות משק נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום בעלי חיים. 745 הורדות

הורדה (ppt)

רבייה_בכלבים_ובחיות_משק.ppt

רבייה  בחיות משק

במצגת סקירה כללית של רבייה בחיות המשק. ומסבירה מושגים ברביה כ: עונת רבייה, מחזור ייחום, סוגי ייחום. בהמשך מתמקדת המצגת בכלבים, בקר ועופות ומתארת את מבנה מערכת הרבייה שלהם, מחזורי הרבייה, תהליך ההמלטה בכלבים ובבקר ושלבי יצירת הביצה וחלקיה.

המצגת כוללת פעילויות ושאלות לתלמידים.

את המצגת כתבה וערכה ד"ר סיגל טלקר

רבייה בעולם הצומח נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 115 הורדות

הורדה (pptx)

רבייה_בעולם_הצומח.pptx

רבייה בעולם הצומח

מצגת בעריכתו של גיא פינחסי. המצגת מתארת דרכי רבייה בצמח. רביה מינית (זוויגית) כולל אברי הפרח ורבייה אל מינית (וגטטיבית). במצגת מתוארות דרכים חקלאיות לרביה וגטטיבית: יחורים, תרבית רקמה, הברכה, הרכבה. במצגת משולבות שאלות בגרות.

רבייה בקיווי פעילות נפוץ

על-ידי בקטגוריה מטעים 347 הורדות

הורדה (docx)

רבייה בקיווי פעילות.docx

רבייה בקיווי פעילות

פעילות מתוקשבת שנועדה ללמידה עצמאית או כלל כיתתית בהנחיית מורה עם מקרן

מיועדת לתלמידי תחום צומח ותלמידי הליבה בתוכנית הלימודים החדשה

הלומדים את נושא הרבייה בצמחים (נושאים משותפים)

הפעילות עוסקת בנושאים: רביה מינית בצמח,  מבנה הפרח, האבקה, התפתחות הפרי, עקרונות ניסוי מדעי, קריאה והבנה של גרף וטבלה.

מפתחות הפעילות:

איריס שיינרמן

רונית נעמן נאמן

רבייה וגטטיבית בצמח נפוץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 375 הורדות

הורדה (ppt)

רבייה וגטטיבית בצמח.ppt

רבייה וגטטיבית בצמח

ממורה למורה

רביה מינית בצמח

המצגת מספקת מידע בסיסי ועוסקת במאפייני רביה מינית בצמח, מבנה הפרח, שלבי הרבייה, יתרונות וחסרונות של רבייה מינית, דרכי הפצה  ועוד..

רכיבי מזון,שיטות עיבוד ושימור, סימון תזונתי נפוץ

על-ידי בקטגוריה רכיבי מזון 1522 הורדות

הורדה (doc)

רכיבי _מזון_סימון תזונתי_שימור מזון.doc

רכיבי מזון,שיטות עיבוד ושימור, סימון תזונתי

חוברת לימוד זאת נכתבה על ידי אשר ורד ומכילה מידע מגוון ורב. מקצת הנושאים בחוברת הם: רכיבי מזון ותפקודם בגוף האדם,שיטות לשימור ועבוד מזון, בריאות האדם, הנחיות תזונתיות,מיקרואורגניזמים במזון, אריזות ומזון , סימון תזונתי ותוויות ועוד ועוד ועוד.

שימו לב!! החוברת לא עברה עריכה מדעית ולשונית

רעב, מלתוס והמהפכה הירוקה נפוץ

על-ידי בקטגוריה אדם וחקלאות 101 הורדות

הורדה (pptx)

רעב_ מלתוס_והמהפכה הירוקה.pptx

רעב, מלתוס והמהפכה הירוקה

מצגת בעריכתו של גיא פינחסי. המצגת סוקרת את המצב הנוכחי של אי בטחון תזונתי ורעב בעולם, קושרת את המצב הנוכחי לתחזית מלתוס ומסבירה את הסיבות לאי הגשמת התחזית. המצגת עוסקת בין השאר ב:מפהפכה הירוקה, פיתוחים טכנולוגים, פיתוח זנים. כמו כן היא נוגעת בנושאי הרחבה כמו:טביעת הרגל האקולוגית, ההכחדה השישית, בעית האקלים. במצגת משולבות שאלות מבחינות בגרות.

שאלות בגרות (תחום צומח) עם התמקדות בשאלות ענף צמחי עציץ

על-ידי בקטגוריה נושאים משותפים לתחום צומח 55 הורדות

הורדה (doc)

אוסף שאלות בגרות בתחום צומח עם התמקדות בענף צמחי עציץ.doc

אוסף של כ 80 שאלות פתוחות ו כ 130 שאלות סגורות שאסף ערך והשיב עליהן

אשר ורד.

השאלות הן שאלות משותפות בתחום צומח עם התמקדות בשאלות מתחום צמחי עציץ.

צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top