הערכה חלופית בתזונה- עבודה מעשית ועבודת חקר

על-ידי 19 הורדות

חוברת בכתיבתה ועריכתה של אורלי לובטון וצוות תיכון צפית. בחוברת מידע, הדרכה והצעות לעבודה מעשית וכן מידע לגבי בצוע עבודות חקר- כללי הנסוי המדעי ורעיונות לסוגי עבודות חקר שונות

הצעה למערך שיעור- פריביוטיקה ופרוביוטיקה במזון

על-ידי משוייך לתגיות : תזונה, תסיסה 62 הורדות

הצעה למערך שיעור- פריביוטיקה ופרוביוטיקה במזון

מצגת בעריכתה של עימנואלה גיא. במצגת הצעה לפעילות/יות חקר בנושא חיידקים ידידותיים במזון.

הרצאת מומחה- קהילות חיידקים בייצור מזון

על-ידי משוייך לתגיות : מיקרואורגניזמים, תזונה 59 הורדות

הרצאת מומחה- קהילות חיידקים בייצור מזון

. המצגת עוסקת בחיידקים ובתיפקודם בייצור מזון. המצגת הוצגה בהרצאתו של ד"ר שמש במסגרת ההשתלמות תזונה בשנת 2020מצגת בעריכתו של ד"ר משה שמש

חוברת הוראה למדעי התזונה- תש"פ נפוץ

על-ידי 841 הורדות

חוברת מלווה ללמודי תזונה בעריכתה של אורלי לובטון. החוברת העשירה עוסקת בנושאי הסילבוס ומכילה גם :שאלות, משימות, עבודות, מעבדות, מבחני בגרות ועוד

חוברת הוראה- תזונה וטכנולוגיה של מזון נפוץ

על-ידי 1131 הורדות

חוברת הוראה- תזונה וטכנולוגיה של מזון

חוברת זאת שנכתבה על ידי מאיה ירון (שנעזרה גם בחוברות שהוציאה דינדי מקדמה), מציגה את הנושאים העיוניים שכלולים  בתוכנית ההלימה.

החוברת כתובה בצורה נגישה וברורה עבור התלמידים והיא כוללת מעבדות, פעילויות, דפי עבודה, ושאלות. החוברת יכולה לשמש כ"ספר לימוד" לכיתות מסוימות.

חוברת לימוד - טכנולוגיה של מזון נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מזונות והזנה, ממורה למורה, תזונה 23242 הורדות

חוברת לימוד - טכנולוגיה של מזון

חוברת זאת ניכתבה על ידי מורי התזונה ונערכה מחדש על ידי רותם שוורץ בתשע"ה. החוברת עוסקת בנושאים:

עבוד מזון, שמור מזון, חומרים מוספים, שמוש במיקרואורגניזמים בתעשיית המזון, אנזימים, אריזות מזון ועוד

חוברת מקבצי שאלות בנושאי תזונה

על-ידי 16 הורדות

מקבץ שאלות (ברמות חשיבה שונות- ידע, אוריינות מדעית ועוד) בנושאי ם שונים בסילבוס התוזנה. החוברת כוללת ,

 שאלות בגרות ועוד הרבה שאלות אחרות. החוברת נכתבה ונערכה על ידי אורלי לובטון וצוות תיכון צפית

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון נפוץ

על-ידי 1027 הורדות

מערכי השעור שכתב  ופיתח ניב פייג מציגים גישה הוליסטית לבעיית חוסר הבטחון התזונתי בעולם . הם עוסקים בתאוריית מלטוס, בהתנהלות החקלאית שיוצרת אי בטחון תזונתי ( גדול נרחב  של בעלי חיים, גדול של צמחים ליצירת דלק  ביולוגי,. המערך מתמקד בבעיהת חוסר היעילות של אחסון ושנוע המזון. הפעילות מציעה פעילויות של נתוח אנסנים, בצוע מחקים פשוטים העוסקים בשמירת מזון ועוד

שמור מזון- הצעה למערך

על-ידי משוייך לתגיות : תזונה 57 הורדות

שמור מזון- הצעה למערך

הצעה לפתיח של שיעור בנושא שימור מזון בכתיבתן של איריס גרשון  ועמנואלה גיא. מערך השיעור הוצג במסגרת השתלמות תזונה 2020

Back to top