משויך לתגית ממורה למורה

מציג מסמכים המתויגים עם המונח ממורה למורה. הצג את כל המסמכים

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 173 הורדות

הורדה (pptx)

הצעה ליחידת לימוד בחקלאות וסביבה.pptx

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה

תקציר- חקלאות וסביבה

יחידת לימוד בפיתוחו של ד"ר אמיר ברנע. היחידהכוללת הצעה לשלושה מפגש למידה, תוך כיתתיים וחוץ כיתתיים ומגוון של פעילויות העשרה. המפגשים עוסקים ב:

  1. חיוניות ודחיפות תרומת החקלאות לתזונת העולם בהווה ובעתיד מחייבת אותנו להבנה ולפעולה בגין ההשפעות הללו. כך ערכים של קיום, זכות למזון ראוי ומספק יחד עם ערכות הדדיות וקיימות מזמנים דיונים בעלי משמעות ללומדים.
  2. חקלאות משפיעה מהותית על הסביבה בהיבטים רבים: שימוש במשאבים, איכות המים, האוויר והקרקע, מגורי, תיירות ופנאי. כתוצאה של פעולה אנושית והמתבצעת על שטח נרחב. בישראל ובמדינות רבות היא המשפיעה העיקרית על הסביבה..
  3. החקלאות היא חלק ממערכת מורכבת ביוספרית בה קיימים קשרים והשפעות, חלקם ישירים וניתנים להבנה והסבר וחלקם סמויים מן העין ולא בהכרח ידועים ומובנים מדעית. הדוגמה המוכרת ביותר היא ההתחממות הגלובלית והקשר עם 'אפקט החממה'.

כלכלה איכות סביבה וראייה נפוץ

על-ידי בקטגוריה גדול וטפוח כלבים 247 הורדות

הורדה (pptx)

כלכלה, איכות סביבה וראייה.pptx

כלכלה איכות סביבה וראייה

מצגת זאת עוסקת בכלכלה חקלאית, גורמי תשומות, דרכי שיווק, שיקולים בתכנון ענף, התערבות ממשלתית בחקלאות. כמו כן עוסקת המצגת בהשפעת ענפי החקלאות על איכות הסביבה ובדרכים לצמצם פגיעה בסביבה בכלל ובפרט בענף גדול הכלבים. בסוף המצגת התיחסות לראייה בחיות משק בכלל ובכלבים בפרט.

מפתח המצגת- ערן אופיר

כלכלה חקלאית- היצע וביקוש נפוץ

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 109 הורדות

הורדה (pdf)

כלכלה חקלאית.pdf

כלכלה חקלאית- היצע וביקוש

 רשרת השיווק, אפול בעודפי תוצרת, סובסידיה ועוד מצגת שנכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש. המצגת מתרכזת בהיצע ובקוש ועוסקת בנושאים נוספים כמו סוגי הוצאות החקלא,יש

כלכלת המשק החקלאי נפוץ

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 112 הורדות

הורדה (docx)

כלכלת_המשק_החקלאי.docx

כלכלת המשק החקלאי

הקובץ, שנכתב על ידי אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

כלכלת המשק החקלאי : כלכלה - כלכלה אקולוגית -  החקלאות בכלכלת ישראל - גורמי תשומה מרכזיים בענף החקלאי - ההשפעה על יכולת הפעלת הענף ועל הפעלתו הכלכלית - גורמים אפשריים לעליית וירידת מחירים - גורמים  ליציבות  מחירים - דרכים למניעת חוסר יציבות במחירי התוצרת החקלאית - השפעת העודפים של תוצרת חקלאית על מחירי התוצרת - תמיכות המדינה בייצור החקלאי - סחר בינלאומי - צמצום או ביטול הסובסידיה - דרכים לשיפור רמת הרווחיות -אמצעים לשימור תוצרת חקלאית " חיי - מדף " - משק מתמחה - שינויים טכנולוגיים שהביאו לתפוקה גבוהה ולגיוון בחקלאות הישראלית - שיווק התוצרת - יצוא - יבוא - הסגר צמחים - תהליכים בחקלאות הישראלית - אמצעים להובלת התוצרת החקלאית - עודפי תוצרת חקלאית - השמדת תוצרת חקלאית -

פרקים בכלכלה: הכלכלה כמדע - מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה - כלכלה חדשה  -חשיבה כלכלית - צמיחה כלכלית - נסיגה כלכלית - מוצר כלכלי - מוצר לא כלכלי - מחסור

גורמי היצור במשק הכלכלי - פיתוח גורמי ייצור - חומר גלם - מוצרי השקעה - נכסי השקעה - מוצרי צריכה - מוצר הון  (נכס הון) - סוגי משטר כלכלי חברתי - כלכלה פוזיטיבית וכלכלה נורמטיבית - שיטות תכנון כלכלי - מיתון - היצע וביקוש ומנגנון השוק - הגורמים המשפיעים על תנודות הביקוש - הגורמים המשפיעים על תנודות רמת ההיצע - עקומת התמורה - תוצר לאומי וצמיחה כלכלית - שיווי משקל בשוק תחרותי - תחרות חופשית - כשל שוק - 'תעסוקה' -שיעור ההשתתפות בכוח העבודה - אבטלה - סוגי אבטלה - הון אנושי וצמיחה - אינפלציה ודיפלציה -מדד מחירים לצרכן - הבנק המרכזי / בנק ישראל - בנק מסחרי - אמצעי תשלום - תקציב המדינה (הממשלה) - מדיניות פיסקאלית/תקציבית - מדיניות מוניטרית - הכנסות הממשלה ממיסים - מיסוי עירוני /"מיסוי מוניציפאלי" - הבורסה לניירות ערך - הגדרת הביטחון הלאומי- כלכלת ישראל ומערכת הביטחון - ביטחון אנרגטי.

מושגי יסוד בכלכלה

 

לב וכלי דם מדדי בריאות וחולי בסוסים נפוץ

על-ידי בקטגוריה סוסים 224 הורדות

הורדה (pptx)

לב וכלי דם, מדדי בריאות וחולי בסוסים.pptx

לב וכלי דם מדדי בריאות וחולי בסוסים

מצגת זאת עוסקת במושגי חקר, מבנה ותפקוד הלה וכל הדם, מדדי בריאות וחולי בסוסים,מושגים במערכת החיסון, מחלות סוסים ומשטר חיסוני בסוסים.

מפתח המצגת - ערן אופיר

ליבת מדעי החקלאות (מבחר נושאים) נפוץ

על-ידי בקטגוריה ממורה למורה 1397 הורדות

הורדה (doc)

תחום_צומח_מבואות.doc

ליבת מדעי החקלאות  (מבחר נושאים)

מספריו של אשר ורד.

ספר זה שנכתב על ידי אשר ורד כולל מידע רב בנושאים:

הקרקע כבית גדול לצמחים, אורגניזמים בקרקע (כולל הסברים על חיידקים, פטריות ווירוסים), סוגי קרקעות ותכונותיהן, עבודי קרקע, סחף קרקע, שמור קרקע, עבוד חקלאי והשפעתו על הסביבה,

שיטות לשימור קרקע,מצעי גידול, הדרופוניקה,מים ותכונותיהם, , מקורות המים בישראל,מקורות מים חלופיים,מאזן המים בצמח,השקייה ושיטות השקייה, הזנת הצמח, דישון, עשבים רעים ושיטוץת הדברה, מפגעים ביוטים ואביוטים לצמחים, הגנת הצומח-מזיקים, חיידקים, פטריות, וירוסים, מזיקי מחסן, שיטות הדברת עשבים...

הספר מכיל מידע רב ולא עבר עריכה לשונית ומדעית.

מאזן המים בצמח, בקרקע והשקייה.

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 30 הורדות

הורדה (ppt)

השקיה.ppt

מאזן המים בצמח, בקרקע והשקייה.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מאזן המים בצמח- דרכי קליטה, דרכי אבודוגורמים המשפיעים על קליטה ואבוד של מים. כמו כן עוסקת המצגת במים שבקרקע ומתיחסת למושגים כמו: קבול שדה, נקודת כמישה, מים זמינים , גורמים ושיטות לקביעת מועד וכמות ההשקיה (התאדות מגיגית, טנסיומטר, צלום תרמי ועוד..). במצגת מוסבר על מים המשמשים להשקיה: שפירים, מליחים, על שיטות השקיה (הצפה,המטרה, טפטוף, קונוע) מבנה מערכת ההשקיה ועוד...

מבחן: רכיבי מזון, אינזימים, מערכת העיכול נפוץ

על-ידי בקטגוריה רכיבי מזון 1054 הורדות

הורדה (doc)

מבחן_ רכיבי _מזון_ אינזימים_ מערכת העיכול.doc

מבחן: רכיבי מזון, אינזימים, מערכת העיכול

מבחן המיועד לכיתות י"א, י"ב שבו שאלות על פחמימות,חלבון,שומנים  עיכולם ותפקוד אנזימים. במבחן גרפים וטבלאות.

המבחן נכתב על ידי אתי מאיר.

מהי חקלאות, התפתחות החקלאות, ביות נפוץ

על-ידי בקטגוריה אדם וחקלאות 278 הורדות

הורדה (pptx)

מהי חקלאות, התפתחות החקלאות, ביות.pptx

מהי חקלאות, התפתחות החקלאות, ביות

מצגת המכילה מידע בסיסי (מיועדת לכיתות י'). המצגת עוסקת בהתפתחות החקלאות ובתהליך הביות.

מפתח: ערן אופיר

מונחים מרכזיים בכלכלה חקלאית

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 85 הורדות

הורדה (pptx)

כלכלה חקלאית (רוסית).pptx

מונחים מרכזיים בכלכלה חקלאית

מצגת שנכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש . המצגת כוללת תרגום לרוסית של מונחים מקצועיים. המצגת מסבירה מושגים כמו: חקלאות אקסטנסיבית וחקלאות אינטנסיבית, חוק  (גרף) ההיצע והביקוש, הוצאות החקלאי, שרשרת השיווק ,סובסידיות ועוד...

מושגים מרכזיים בכלכלה חקלאית

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 14 הורדות

הורדה (ppt)

כלכלת_המשק_החקלאי.ppt

מושגים מרכזיים בכלכלה חקלאית

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת במושגים מרכזיים מתחום הכלכלה החקלאית כמו: חקלאות אינטנסיבית וחקלאות אקסטנסיבית, הכרת ענפים חקלאיים המשתמשים 

בטכנולוגיות מתקדמות. גורמי תשומות, חישובי עלות,מכסות ייצור,סובסידיה ,שווק ועוד...

מזון גס ומרוכז סוגי חציר מצגת תלמידים נפוץ

על-ידי בקטגוריה סוסים 176 הורדות

הורדה (pptx)

מזון גס ומרוכז, סוגי חציר- מצגת תלמידים.pptx

מזון גס ומרוכז סוגי חציר מצגת תלמידים

מצגת קצרה זאת שפותחה על ידי תלמידים עוסקת בסוגי מזונות ובסודי חציר.

המצגת פותחה על ידי תלמידים

מחלות השבחה טיפוח הריון והמלטה בסוסים נפוץ

על-ידי בקטגוריה סוסים 481 הורדות

הורדה (pptx)

מחלות , השבחה וטיפוח, הריון והמלטה בסוסים.pptx

מחלות השבחה טיפוח הריון והמלטה בסוסים

מצגת זאת עוסקת בבעיות בריאות של סוסים- מחלות נגיפיות וחיידקיות, מזיקים בוסים (קרציות, זבובים, יתושים), מחלות שנגרמות על ידי פטריות. כן עוסקת המצגת בממשק תברואה והזנה.בנוסף מוצגים : נושא ההשבחה והטיפוח בסוסים, ספר הסוסים, בדיקות הריון, המלטה (הכנה ושלבים) וטיפול בסייח.

המצגת פותחה על ידי ערן אופיר.

מידע דבורת הדבש נפוץ

על-ידי בקטגוריה דבורים 279 הורדות

הורדה (docx)

מידע דבורת הדבש.docx

מידע דבורת הדבש

קובץ וורד שבו קישורים לסרטים, העוסק בחיי דבורת הדבש. הקובץ מכיל מידע בסיסי לגבי: גלגול, תקשורת בדבורים, תיפקוד, יחסי הגומלין עם הצמחים ועיקרי פעילות הדברים לאורך השנה.

כתב- ניר אליאב.

מיון "עשבים רעים" ודרכים להדברתם

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח 18 הורדות

הורדה (ppt)

עשבים_רעים_והדברתם.ppt

מיון "עשבים רעים" ודרכים להדברתם

המצגת נכתבה ןנערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב"עשבים רעים": הגדרה, מיון, נזקים, דרכי הפצה ועוד.. וכן בדרכים להדברתם: אגרוטכנית, ביולוגית, כימית.

, לגבי כל אחת מדרכי ההדברה מופיעים: הסבר, דוגמאות ויתרונות וחסרונות בשמוש בדרך.

בנוסף עוסקת המצגת ב"מחזור זרעים" בהיבטים שונים.

מילון מושגים בחקלאות (בעיקר צומח)

על-ידי בקטגוריה ממורה למורה 34 הורדות

הורדה (docx)

musagim_hak.docx

מילון מושגים בחקלאות (בעיקר צומח)

 מילון מושגים בסיסים בחקלאות (במיוחד בחקלאות צומח) שפורסם על ידי יואב קלדרון.

מערכת הנשימה בכלבים נפוץ

על-ידי בקטגוריה גדול וטפוח כלבים 243 הורדות

הורדה (doc)

מערכת_הנשימה_בכלבים.doc

מערכת הנשימה בכלבים

פעילות מתוקשבת (מתאימה בחלקה גם להדפסה) המתמקדת  במבנה ותפקוד מערכת הנשימה בכלבים ובמצבי קיצון של מכת חום בכלבים. כמו כן מוצגות

מערכות הנשימה של עופות ודגים. הפעילות כוללת קשורים, משימות ושאלות.

את הפעילות כתבה ופיתחה ד"ר סיגל טלקר

מערכת חיסון, מחלות, תחילת החקלאות וביות הכלבים נפוץ

על-ידי בקטגוריה גדול וטפוח כלבים 215 הורדות

הורדה (pptx)

מערכת חיסון, מחלות, תחילת החקלאות וביות הכלבים.pptx

מערכת חיסון, מחלות, תחילת החקלאות וביות הכלבים

מצגת זאת עוסקת במערכת החיסון: קוי ההגנה, חסון פסיבי ואקטיבי, סוגי מחלות, מחלות זואונוטיות, שגרת החיסון לכלבים, מדדים וסימנים למחלות בכלבים, כמו כן עוסקת המצגת בהסטוריה של החקלאות, מהפכות חקלאיות, אבולוציה והתפתחות הכלבים, תהליך ביות הכלב, מטרוות הגידול ואופי הכלב.

המצגת פותחה על ידי ערן אופיר.

מערכת רביה כלבים נפוץ

על-ידי בקטגוריה גדול וטפוח כלבים 755 הורדות

הורדה (pptx)

מערכת רביה כלבים.pptx

מערכת רביה כלבים

מצגת זאת עוסקת במבנה מערכת הרבייה בעופות ויונקים, סימנים לבגרות מינית, הורמונים הפעילים ברבייה, מבנה מערכת הרבייה של כלבים, הריון בכלבים, שלבי ההמלטה, מקרי חירום בהמלטה, דרכים למניעת הריון בכלבים.

מפתח המצגת- ערן אופיר

מצגת פחמימות נפוץ

על-ידי בקטגוריה ממורה למורה 101 הורדות

הורדה (pptx)

פחמימות.pptx

מצגת פחמימות

המצגת נכתבה ונערכה על ידי לינוי שוקרון 

מצגת זו עוסקת במקור הפחמימות, תפקידיהם, החלוקה לסוגים המרכזיים  והמאפיינים של גלוקוז, עמילן, לקטוז וסוכרוז.

צור קשר
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68 ראשון לציון
ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

Back to top