תלמידים שאינם לומדים את מקצוע מדעי החקלאות בהיקף של 5 יחידות לימוד, יוכלו לגשת למבחן פנימי בית ספרי המורכב ממבחן עיוני ומבחן מעשי.

עמידה במבחן זה לצד הבחנות בהיקף של 1 יחידות לימוד באחד ממקצועות הליבה, יקנה לתלמיד "תעודת גמר חקלאית" המעידה על לימודיו והכשרתו המעשית.

התעודה מטעם משרד החקלאות ומשרד החינוך.

בתי הספר המגישים את תלמידיהם לתעודת הגמר ילמדו ויבחנו את תלמידיהם לפי הסילבוס כמופיע בתכניות הלימודים הבאות:

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top