תיקייה נושאים משותפים לתחום צומח

שיטות השקיה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 2494 הורדות

שיטות השקיה

כתב: זהר דויטש

שלבים בחיי הצמח וההורמונים הפועלים בהם. נפוץ

על-ידי 336 הורדות

שלבים בחיי הצמח וההורמונים הפועלים בהם.

המצגת מציגה שלבים שונים במחזור חיי הצמח והאירועים המרכזיים המתרחשים בהם

כמו גדילה: חלוקת תאים, התארכותם והתמיינותם במהלך הצמיחה. הגדילה וההתפתחות מושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים: גורמים פנימיים :הורמונים

וגורמים חיצוניים. במצגת מובא הסבר קצר על חמש קבוצות עיקריות של הורמונים פועלים בצמחיים:  אוקסינים, ג'יברלינים, ציטוקינינים, חומצה אבציסית    ABA =ואתילן ומדגימה שמושים חקלאיים בהם. במצגת משולבות מספר שאלות מבחינות הבגרות בנושא הורמונים.

כותבת ועורכת המצגת- חגית ספוקטי

תורת הסיסטמטיקה נפוץ

על-ידי 296 הורדות

המצגת נכתבה ונערכה על ידי אביחי בנימיני.

המצגת עוסקת בתורת הסיסטמטיקה (מיון) היא מסבירה את החלוקה לממלכות הצומח והחי, הגורמים המסייעים במיון עולם החי והצומח, מושג ה"מין"

ההיררכיה ועוד..

תרבית רקמה נפוץ

על-ידי 419 הורדות

תרבית רקמה

בקובץ מתוארים העקרונות של רביית צמחים על ידי תרבית רקמה.

תרגיל חקר- רביה במנגו נפוץ

על-ידי 281 הורדות

תרגיל חקר- רביה במנגו

בפעילות זאת נעסוק ברביה מינית במנגו: דרכי האבקה (עצמית/הדדית, ביוטית/א-ביוטית, מניעת האבקה עצמית), גורמים המשפיעים על ההפריה (צמיחת נחשון הנביטה בגרגיר האבקה), טיפול לדחייה הפריחה במנגו- קטום אמירי. הפעילות מתייחסת למספר מחקרים שנעשו בנושא רביית המנגו ומתרגלים בה מיומנויות חקר כמו-חישוב ממוצע, חישוב אחוזים, שרטוט גרף, (שרטוט קו מגמה), מיומנויות מדגם ועוד


 הפעילות מקושרת לקובץ האקסל mango(20 KB)

תרגיל חקר-השפעת טמפרטורת הלילה על התפתחות פרי בפלפל נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : רביה בצמחים, רביה בצמחים - העשרה, רביה בצמחים - מאגר פעילויות 448 הורדות

תרגיל חקר-השפעת טמפרטורת הלילה על התפתחות פרי בפלפל

פעילות כוללת נתונים מספרים העוסקת  בגורמים המשפיעים על החנטה בפלפל, מבנה הפרח, שלבי היווצרות פרי והשפעת הטמפרטורה על החנטה בפלפל. בפעילות מתואר ניסוי שנערך בערבה על ידי

בנימין גמליאל בהדרכתו של פרופ' שמואל  וולף  מהמחלקה לגד"ש, ירקות וגנטיקה, בפקולטה לחקלאות לרחובות ודר' בני אלוני. לפעילות מקושר קובץ אקסל, שבו ניתן לתרגל מיומניות חקר של חישוב ממוצע, טבלה מסכמת, שרטוט גרף ועוד

מקושר לקובץ האקסל

  pilpelexpa(34 KB)

תרגיל חקר: רביה (מינית ואל מינית) בצמח ה"קונפטי" נפוץ

על-ידי 284 הורדות

תרגיל חקר: רביה (מינית ואל מינית) בצמח ה"קונפטי"

תקציר: פעילות המשולבת בעבוד נתונים באקסל, המבוססת על מבחן מתוקשב ב"מדעי החיים והחקלאות" שנכתב בשלוב מט"ח. הפעילות עוסקת במספר נושאים בהם: רבייה מינית ווגטטיבית,  ייחורים וגורמים המשפיעים על השתרשות, ובעקיפין גם על דיות ופוטוסינתזה. בפעילות מתנסים התלמידים בחקר: מרכיבי המחקר המדעי (השערות, תכנון ניסוי- חזרות, בקרה, שמירה על תנאים זהים) וכן עיבוד תוצאות גולמיות באקסל: חישוב ממוצע, טבלה מסכמת, סרטוט גרף.

מומלץ לתרגל פעילות חקר זאת לאחר/ בשלוב יחידת הלימוד שעוסקת ברביה בצמחים ובבעלי חיים.

קובץ אקסל מקושר- konfeti.xls(30 KB)

Back to top