תיקייה נושאים משותפים לתחום צומח

מצגת דישון כימי וזבול אורגני נפוץ

על-ידי 669 הורדות

מצגת דישון כימי וזבול אורגני

נכתב ונערכך על ידי עופר צרפתי זוטא

המצגת עוסקת בהזנת הצמח וביסודות הדרושים לו. באמצעות המצגת נכיר את ההבדל בין דשן כימי לבין זבל אורגני למאפיינים של כל סוג, לדרכי הישום שלהם ולחסרונות ויתרונות של כל אחד מהם.

מצעי גידול והידרופוניקה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : השקיה, מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, מגוון הגידולים בגידולי שדה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 452 הורדות

מצעי גידול והידרופוניקה

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה בנושא הקרקע. רצף ההוראה עוסק בעקרונות הגידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה. ביתרונות ומגבלות של שיטות גידול אלה ובצורך העולמי שנוצר לפתח אותן. הרצף כולל גם פעילות סכום שבה מובא תיאור ניסוי. בגיליון האקסל מוצגות חלק מתוצאות הניסוי והתלמידים מתרגלים עקרונות חקר ועבוד נתונים (חישוב ממוצע, בניית טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף).

חלק מהמידע המובא מבוסס על חוברותיו של אשר ורד.

הרצף מקושר לגיליון האלקטרוני "השפעת שיטות גדול על מלונים(10 KB)"

מצעי גידול והידרופוניקה נפוץ

על-ידי 396 הורדות

מצעי גידול והידרופוניקה

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה בנושא הקרקע. רצף ההוראה עוסק בעקרונות הגידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה. ביתרונות ומגבלות של שיטות גידול אלה ובצורך העולמי שנוצר לפתח אותן. הרצף כולל גם פעילות סכום שבה מובא תיאור ניסוי. בגיליון האקסל מוצגות חלק מתוצאות הניסוי והתלמידים מתרגלים עקרונות חקר ועבוד נתונים (חישוב ממוצע, בניית טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף).

חלק מהמידע המובא מבוסס על חוברותיו של אשר ורד.

הרצף מקושר לגיליון האלקטרוני "השפעת שיטות גדול על מלונים(10 KB)"

מצעים מנותקים-שאלות העוסקות בשעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, ממורה למורה, צומח, צמחי, תחזוקת צמחי עציץ 110 הורדות

"דף עבודה" שהוכן בישיבת נחלים, בעקבות שיעורו  המצולם של יהודה קלוש בנושא מצעים מנותקים. בדף שאלות תוכן העוסקות בשמוש במצעים מנותקים, סוגי מצעים ועוד

מצעים מנותקים-שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, מאפייני ענף צמחי עציץ, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 343 הורדות

שעור מצולם שהקליט יהודה קלוש. השעור הופק על ידי משרד החינוך, אלנט.

השעור עוסק ביתרונות וחסרונות של גידול במצע מנותק, סוגי מצעים מנותקים ומאפיינהם

משק המים, השקייה, בשדה והשקייה במצעים מנותקים נפוץ

על-ידי 285 הורדות

משק המים, השקייה, בשדה והשקייה במצעים מנותקים

המצגת עוסקת בחשיבות המים בצמח ובגורמים המשפיעים על משק המים בצמח ובקרקע, שיטות השקיה שונות,  בעיות השקיה, מאפייני משק המים במצע מנותק כמות המים וגורמים המשפיעים על ממשק ההשקיה. במצגת הסבר למונחים רבים הקשורים במשק המים ובהשקיה

כותב ועורך המצגת- עופר צרפתי זוטא

ספר- "חלקי הצמח" בתמונות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, צומח 3321 הורדות

ספר- "חלקי הצמח" בתמונות

ספר בעריכתו של אשר ורד.

הספר מציג את הצמח מרמת התא וסוקר את כל חלקיו, עם הרבה מאד איורים וצלומים.

הספר לא עבר עריכה מדעית ולשונית.

עיבוד קרקע והכנתה לשתילה (חלק ב')- שיעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הכנת הקרקע לזריעה ולגידול צמחים, צומח, קרקע, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 386 הורדות

שעור מצולם שהקליט אלעד רודס, השעור בהפקת משרד החינוך ומט"ח.

השעור עוסק בחשיבות של עיבוד הקרקע ובדרכים השונות לעיבוד הקרקע ( פליחה, אי פליחה ועוד), יתרונותיהם וחסרונותיהם. אורך השיעור כ 15 דק.

על זרעים וזריעה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : זריעה, ממורה למורה 713 הורדות

על זרעים וזריעה

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מבנה הזרע, דרכי הפצת זרעים, תרדמת זרעים ודרכים לשבירת תרדמה, תהליך הנביטה, גורמים המשפיעים על הנביטה, תהליך הזריעה, שיטות זריעה, מנבטה ,שתילה ועוד...

על זרעים, זריעה ונביטה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הכנת הקרקע לזריעה ולגידול צמחים, זריעה, ממורה למורה 1926 הורדות

על זרעים, זריעה ונביטה

קובץ זה מכיל מידע עשיר בנושא זרעים, תרדמת זרעים, תהליך הנביטה וזריעה. הקובץ כולל הפניות לסרטונים הממחישים את התהליכים המפורטיםפ בו.

קובץ זה מכיל מידע (הוא אינו מכיל שאלות או הצעות לפעילויות) והוא עובד על ידי חגית יקונט בהתבססה  על חוברת של אשר ורד.

המידע לא עבר עריכה לשונית ו/או מדעית

עלון מורי הביולוגיה

על-ידי 78 הורדות

ענף הירקות נפוץ

על-ידי 296 הורדות

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מאפייני כלכלת ענף הירקות, התפתחות הענף בארץ ובעולם, שיווק ירקות בארץ ובעולם, טכנולוגיות מתקדמות בענף, הסבר על אינדוקציה ועקות והצגת דרכים לפתרון בעיות עקבה (בתי צמיחה), דרכי ריבוי ירקות, טיפולים יחודיים לירקות (גזום, הדלייה...), טיפול בפרי הקטוף, הכרת משפחות ירקות, חקלאות אורגנית.

במצגת מופיע גם סכום קצר על מבנה ותפקוד הצמח.

עקרונות הפוטוסינתזה ותהליך הדיות- שיעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : פוטוסינתזה, תהליכי ייצור בצמח - דיות, תהליכי ייצור בצמח - תהליך הפוטוסינתזה 314 הורדות

שיעור מצולם של אפרת לינק (ביולוגיה), שעוסק בעקרונות הפוטוסינתזה ובדיות.

בין הנושאים שבהם עוסק השיעור: מחזור חיי הצמח, פוטוסינתזה כמקור לגדול במסה, מבנה ותפקוד הפיוניות וויסות הדיות ועוד..

פעילות השקייה בטפטוף נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 971 הורדות

פעילות השקייה בטפטוף

פעילות מתוקשבת שנועדה ללמידה עצמאית או ללמידה כיתתית בהנחית מורה (בעזרת מקרן)

מיועדת לתלמידי תחום צומח (הלומדים את נושא ההשקיה בצמחים (נושאים משותפים)

הפעילות עוסקת בנושאים: חשיבות המים, מים להשקיה בישראל, מאפייני אזורי גידול בישראל, שיטות השקיה- טפטוף- מבנה ותכונות מערכת, קריאה והבנה של גרף וטבלה.
הפעילות קשורה לקובץ האקסל יבול מלונים(13 KB)

מפתחות הפעילות:

  • איריס שיינרמן
  • רונית נעמן נאמן

 הפעילות מבוססת על עבודתו של  אפי טריפלר "בחינת השפעת הגומלין שבין טפטוף טמון לתדירות ההשקיה במלוני אביב" מו"פ ערבה תיכונה וצפונית תמר effi@arava.co.il

רבוי אל מיני, רבוי מיני והפרי נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, עקרונות רביה, רבייה בצמח 859 הורדות

רבוי אל מיני, רבוי מיני והפרי

המצגת נערכה ונכתבה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת בדרכים לרבוי הצמח.

רבייה וגטטיבית: איברי הצמח המשמשים לריבוי, שיטות חקלאיות לריבוי צמחים (יחורים, הרכבה, חוטרים, בצלים ופקעות, תרבית רקמה), יתרונות וחסרונות של רביה אל מינית.

ריבוי מיני: מבנה הפרח, תהליך האבקה, שלבים בהפריה, יצירת הפרי, טיפוסי פירות.

כמו כן מציגה המצגת דרכי השפעה על: הבשלת הפרי, הבחלה, שיטות להארכת חיי מדף של הפרי לאחר הקטיף.

רבייה בעולם הצומח נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, עקרונות רביה, רביה 602 הורדות

רבייה בעולם הצומח

מצגת בעריכתו של גיא פינחסי. המצגת מתארת דרכי רבייה בצמח. רביה מינית (זוויגית) כולל אברי הפרח ורבייה אל מינית (וגטטיבית). במצגת מתוארות דרכים חקלאיות לרביה וגטטיבית: יחורים, תרבית רקמה, הברכה, הרכבה. במצגת משולבות שאלות בגרות.

רבייה בקיווי פעילות נפוץ

על-ידי 338 הורדות

רבייה בקיווי פעילות

פעילות מתוקשבת שנועדה ללמידה עצמאית או כלל כיתתית בהנחיית מורה עם מקרן

מיועדת לתלמידי תחום צומח ותלמידי הליבה בתוכנית הלימודים החדשה

הלומדים את נושא הרבייה בצמחים (נושאים משותפים)

הפעילות עוסקת בנושאים: רביה מינית בצמח,  מבנה הפרח, האבקה, התפתחות הפרי, עקרונות ניסוי מדעי, קריאה והבנה של גרף וטבלה.

מפתחות הפעילות:

איריס שיינרמן

רונית נעמן נאמן

רבייה וגטטיבית בצמח נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, צמחים, רביה בצמחים 849 הורדות

רבייה וגטטיבית בצמח

ממורה למורה

רביה מינית בצמח

המצגת מספקת מידע בסיסי ועוסקת במאפייני רביה מינית בצמח, מבנה הפרח, שלבי הרבייה, יתרונות וחסרונות של רבייה מינית, דרכי הפצה  ועוד..

רבייה מינית בצמחים נפוץ

על-ידי 322 הורדות

רבייה מינית בצמחים

רבייה מינית בצמחים (מידע+שאלות)

התפתחות, עקרונות, יתרונות וחסרונות, מבנה הפרח, תהליך ההפריה, התפתחות פרי

שאלות בגרות (תחום צומח) עם התמקדות בשאלות ענף צמחי עציץ נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, צומח, שאלות מבחינות הבגרות 436 הורדות

אוסף של כ 80 שאלות פתוחות ו כ 130 שאלות סגורות שאסף ערך והשיב עליהן

אשר ורד.

השאלות הן שאלות משותפות בתחום צומח עם התמקדות בשאלות מתחום צמחי עציץ.

Back to top