תיקייה ירקות

אוסף שאלות - מחלות מזיקים ודרכי הדברה, רבייה, מאפייני גדול ירקות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידולי הירקות העיקריים בישראל, הגנת הצומח 3767 הורדות

אוסף שאלות - מחלות מזיקים ודרכי הדברה, רבייה, מאפייני גדול ירקות

שאלות מבחינות ענף (2007-2016) העוסקות במחלות ומזיקים, דרכי הדברה, רבייה בירקות, בתי גדול ועוד..

ההשאלות כוללות סעיפים העוסקים במרכיבי החקר, גרפים, טבלאות  ועוד

בתי צמיחה נפוץ

על-ידי 3683 הורדות

שעור מצולם שהכין יהודה קלוש. הוקלט במסגרת משרד החינוך- אלנט.

בשעור סוקר יהודה את יתרונות בתי הצמיחה, המגבלות, סוגים ומאפיינים של בתי צמיחה שונים ויתרונות ומגבלות שלהם.

גינות ירק ככלי לתרגול כישורי חיים נפוץ

על-ידי 1497 הורדות

לגינה בבית הספר יש תועלות ושימושים שונים: הוראת המדעים, העברת ערכים, יצירת מקום לימוד "אחר",
חיזוק הקשר של הילדים לאדמה, לחי ולצומח; חשיפה למקורות מהם מגיע האוכל שלנו, הכרות עם מעגליות
המתרחשת בטבע.
הפעילות בגינה- מאפשרת פיתוח, טיפוח ותרגול כישורי חיים שנכונים לכל אדם, ובדגש על כישורים שלרוב
מוחלשים בקרב אנשים על הרצף האוטיסטי. כישורים אשר אינם מתפתחים באופן ספונטני אצל אדם על הרצף,
ללא תיווך והכוונה חיצונית ולרוב מצריכים תרגול רב עד להפנמה

ד"ר זיוה בראל שושני מתארת פרוייקט שהגתה ובצעה במשך שנה עם תלמידים על הרצף בגינה בתיכון עירוני בפתח תקווה

הטיפים לשמירה על ירקות ופירות בריאים לאורך זמן נפוץ

על-ידי 5788 הורדות

מסמך חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות נפוץ

על-ידי 9695 הורדות

חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות

חוברת מידע בעריכתה של נטלי שרבן. החוברת מכילה מידע בהיר ונגיש על נושאים רבים בתחום צומח וכן מידע רב על ענף הירקות.

נושאים כמו: 

 

פרק ב': אזורי גידול. השפעת האקלים על הצמחים

פרק ג': הקרקע כבית גידול לצמח

פרק ד': מים והשקיה

פרק ה': הכרת בתי צמיחה

פרק ו': רביה בעולם הצמחים. שיטות ריבוי של צמחים

פרק ז': הזרע ותהליך הנביטה בצמחים

פרק ח': היווצרות פרי. טיפול בפרי וביבול

פרק ט': עקרונות המחקר

פרק י': שיטות מיון הצמחים

פרק י''א': כלכלה

 
 

חוברת מידע ב: נושאים משותפים והתמחות ענפי גדש ירקות נפוץ

על-ידי 3596 הורדות

חוברת מידע ב: נושאים משותפים והתמחות ענפי גדש ירקות

חוברת לימוד זאת מכילה מידע העוסק בנושאים משותפים לצומח ובנושאי התמחות בענפים גד"ש וירקות: עשבים רעים והדברתם, מחלות ומזיקים של צמחים,   כלכלת הענף החקלאי,  חקלאות בתנאי מחסור במים, חקלאות ביולוגית אורגנית,  עקרונות תכנון וביצוע ניסויים ותצפיות.

התמחות גד"ש וירקות: חקלאות מזוודה, צמחים טרנס-גנים, גידול בתנאים מבוקרים בבתי צמיחה, גידולים חשובים- כותנה, חיטה, גידולי מספוא, היבטים אקולוגיים שקשורים בגידולי שדה.

החוברת נכתבה ונערכה על ידי עמוס עין גיל.

חוברת מידע בנושאים משותפים בתחום הצומח נפוץ

על-ידי 3516 הורדות

חוברת מידע בנושאים משותפים בתחום הצומח

חוברת לימוד זה מכילה מידע העוסק ב: החקלאות – ייצור מזון, שיטות מיון הצמחים, השפעת האקלים על הצמחים, הקרקע, עקרונות בזיבול ודישון, מים והשקייה, שיטות ריבוי של צמחים, החקלאות, הצמחייה ואיכות הסביבה.

החוברת נכתבה ונערכה על ידי עמוס עין גיל.

מצעים מנותקים-שעור מצולם נפוץ

על-ידי 3488 הורדות

שעור מצולם שהקליט יהודה קלוש. השעור הופק על ידי משרד החינוך, אלנט.

השעור עוסק ביתרונות וחסרונות של גידול במצע מנותק, סוגי מצעים מנותקים ומאפיינהם

ענף הירקות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידולי הירקות העיקריים בישראל, מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, ממורה למורה 4809 הורדות

ענף הירקות

המצגת נכתבה ונערכה על ידי רבקה כהן ויוסי אברהמי.

המצגת עוסקת ב: מאפייני כלכלת ענף הירקות, התפתחות הענף בארץ ובעולם, שיווק ירקות בארץ ובעולם, טכנולוגיות מתקדמות בענף, הסבר על אינדוקציה ועקות והצגת דרכים לפתרון בעיות עקבה (בתי צמיחה), דרכי ריבוי ירקות, טיפולים יחודיים לירקות (גזום, הדלייה...), טיפול בפרי הקטוף, הכרת משפחות ירקות, חקלאות אורגנית.

במצגת מופיע גם סכום קצר על מבנה ותפקוד הצמח.

תרגיל חקר-השפעת טמפרטורת הלילה על התפתחות פרי בפלפל נפוץ

על-ידי 2738 הורדות

תרגיל חקר-השפעת טמפרטורת הלילה על התפתחות פרי בפלפל

פעילות כוללת נתונים מספרים העוסקת  בגורמים המשפיעים על החנטה בפלפל, מבנה הפרח, שלבי היווצרות פרי והשפעת הטמפרטורה על החנטה בפלפל. בפעילות מתואר ניסוי שנערך בערבה על ידי

בנימין גמליאל בהדרכתו של פרופ' שמואל  וולף  מהמחלקה לגד"ש, ירקות וגנטיקה, בפקולטה לחקלאות לרחובות ודר' בני אלוני. לפעילות מקושר קובץ אקסל, שבו ניתן לתרגל מיומניות חקר של חישוב ממוצע, טבלה מסכמת, שרטוט גרף ועוד

מקושר לקובץ האקסל

  pilpelexpa(34 KB)

תרגיל חקר: רביה (מינית ואל מינית) בצמח ה"קונפטי" נפוץ

על-ידי 2592 הורדות

תרגיל חקר: רביה (מינית ואל מינית) בצמח ה"קונפטי"

תקציר: פעילות המשולבת בעבוד נתונים באקסל, המבוססת על מבחן מתוקשב ב"מדעי החיים והחקלאות" שנכתב בשלוב מט"ח. הפעילות עוסקת במספר נושאים בהם: רבייה מינית ווגטטיבית,  ייחורים וגורמים המשפיעים על השתרשות, ובעקיפין גם על דיות ופוטוסינתזה. בפעילות מתנסים התלמידים בחקר: מרכיבי המחקר המדעי (השערות, תכנון ניסוי- חזרות, בקרה, שמירה על תנאים זהים) וכן עיבוד תוצאות גולמיות באקסל: חישוב ממוצע, טבלה מסכמת, סרטוט גרף.

מומלץ לתרגל פעילות חקר זאת לאחר/ בשלוב יחידת הלימוד שעוסקת ברביה בצמחים ובבעלי חיים.

קובץ אקסל מקושר- konfeti.xls(30 KB)

Back to top