תיקייה ירקות

מסמך אוסף שאלות - מחלות מזיקים ודרכי הדברה, רבייה, מאפייני גדול ירקות נפוץ

123 הורדות

צפייה (docx)

exam-yerakot.docx

אוסף שאלות - מחלות מזיקים ודרכי הדברה, רבייה, מאפייני גדול ירקות

שאלות מבחינות ענף (2007-2016) העוסקות במחלות ומזיקים, דרכי הדברה, רבייה בירקות, בתי גדול ועוד..

ההשאלות כוללות סעיפים העוסקים במרכיבי החקר, גרפים, טבלאות  ועוד

video הטיפים לשמירה על ירקות ופירות בריאים לאורך זמן

23 הורדות

מסמך השפעת טמפרטורת הלילה על התפתחות פרי בפלפל

6 הורדות

צפייה (doc)

pilpelexpa.doc

פעילות כוללת נתונים מספרים העוסקת  בגורמים המשפיעים על החנטה בפלפל, מבנה הפרח, שלבי היווצרות פרי והשפעת הטמפרטורה על החנטה בפלפל. בפעילות מתואר ניסוי שנערך בערבה על ידי

בנימין גמליאל בהדרכתו של פרופ' שמואל  וולף  מהמחלקה לגד"ש, ירקות וגנטיקה, בפקולטה לחקלאות לרחובות ודר' בני אלוני. לפעילות מקושר קובץ אקסל, שבו ניתן לתרגל מיומניות חקר של חישוב ממוצע, טבלה מסכמת, שרטוט גרף ועוד

מקושר לקובץ האקסל

pilpelexpa

מסמך חוברת מידע ב: נושאים משותפים והתמחות ענפי גדש ירקות

6 הורדות

צפייה (doc)

נושאים_ משותפים_והתמחות_ענפי_גדש_ירקות.doc

חוברת לימוד זאת מכילה מידע העוסק בנושאים משותפים לצומח ובנושאי התמחות בענפים גד"ש וירקות: עשבים רעים והדברתם, מחלות ומזיקים של צמחים,   כלכלת הענף החקלאי,  חקלאות בתנאי מחסור במים, חקלאות ביולוגית אורגנית,  עקרונות תכנון וביצוע ניסויים ותצפיות.

התמחות גד"ש וירקות: חקלאות מזוודה, צמחים טרנס-גנים, גידול בתנאים מבוקרים בבתי צמיחה, גידולים חשובים- כותנה, חיטה, גידולי מספוא, היבטים אקולוגיים שקשורים בגידולי שדה.

החוברת נכתבה ונערכה על ידי עמוס עין גיל.

מסמך חוברת מידע בנושאים משותפים בתחום הצומח

8 הורדות

צפייה (doc)

תחום_ צומח_בדגש_ גד''ש_ וירקות.doc

חוברת לימוד זה מכילה מידע העוסק ב: החקלאות – ייצור מזון, שיטות מיון הצמחים, השפעת האקלים על הצמחים, הקרקע, עקרונות בזיבול ודישון, מים והשקייה, שיטות ריבוי של צמחים, החקלאות, הצמחייה ואיכות הסביבה.

החוברת נכתבה ונערכה על ידי עמוס עין גיל.

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top