משויך לתגית תהליכי ייצור בצמח - תוצרי הפוטוסינתזה

מציג מסמכים המתויגים עם המונח תהליכי ייצור בצמח - תוצרי הפוטוסינתזה. הצג את כל המסמכים

אשרושים וחלחולים (מקור מבלע) עם מיומנויות אקסל מורכבות נפוץ

על-ידי בקטגוריה תוצרי הפוטוסינתזה 190 הורדות

הורדה (docx, 51 KB)

ashrushimpash.docx

אשרושים וחלחולים (מקור מבלע) עם מיומנויות אקסל מורכבות

הפעילות הבאה עוסקת בתוצרי הפוטוסינתזה- במקרה זה מקור העמילן שבאשרוש הצנונית. בפעילות מועלת בעיה חקלאית שנושאה - המועד הנכון לאסוף צנוניות.
בפעילות מופיעות מיומנויות בתחום החקר- השערה מדעית, שרטוט גרף מתאים להשערה, שרטוט גרף על סמך נתונים, הכרת המושג "עקום כיול", צפיפות אופטית, בדיקת ריכוזים בהתאם לעקום הכיול.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני   נתוני אקסל מורכבים של אשרושים וחלחולים(18 KB)

הפעילות מקושרת גם לגליון האלקטרוני :  משיבון אקסל של אשרושים וחלחולים(27 KB)

אשרושים וחלחולים (מקור מבלע) עם מיומנויות אקסל פשוטות נפוץ

על-ידי בקטגוריה תוצרי הפוטוסינתזה 242 הורדות

הורדה (docx, 51 KB)

ashrushimpash.docx

אשרושים וחלחולים (מקור מבלע) עם מיומנויות אקסל פשוטות

הפעילות הבאה עוסקת בתוצרי הפוטוסינתזה- במקרה זה מקור העמילן שבאשרוש הצנונית. בפעילות מועלת בעיה חקלאית שנושאה - המועד הנכון לאסוף צנוניות.
בפעילות מופיעות מיומנויות בתחום החקר- השערה מדעית, שרטוט גרף מתאים להשערה, שרטוט גרף על סמך נתונים, הכרת המושג "עקום כיול", צפיפות אופטית, בדיקת ריכוזים בהתאם לעקום הכיול.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני :  נתוני אקסל פשוטים של אשרושים וחלולים(12 KB)

בעקבות מבחני בגרות -החקלאות כספק מזון נפוץ

על-ידי בקטגוריה ממורה למורה 152 הורדות

הורדה (docx, 1.39 MB)

בעקבות מבחני בגרת- החקלאות כספק מזון.docx

אוסף של שאלות בגרות (סגורות, פתוחות) ומחוונים. כן כולל הקובץ הצעה לפעילות בנושא (כולל קשור למשחקים מתוקשבים) וקשורים לסרטונים.

תרגיל חקר- השפעת דלול על איכות הפרי - מקור מבלע נפוץ

על-ידי בקטגוריה תוצרי הפוטוסינתזה 213 הורדות

תרגיל חקר- השפעת דלול על איכות הפרי - מקור מבלע

בפעילות זאת נעסוק בקשר בין העלווה לפרי (גודל ,תכולת חומרים), דילול פירות והשפעתו על כמות ואיכות היבול, מקור מבלע, בפעילות מובאים נתונים מצמח הגפן אך העקרונות דומים בכל הצמחים. מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, טבלת סיכום, שרטוט גרף והבנתו.
הפעילות מקושרת לגיליון האקסל gefenexpash(50 KB)

ולמשיבון אקסל gefenmesh(55 KB)

Back to top