תיקייה עופות

גידול מטילות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכות אנטומיות ופיזיולוגיות של העוף, עופות, ענף הלול בעולם ובישראל, רביה בעלי חיים 18588 הורדות

גידול מטילות

חוברת הדרכה ללולן ( 129 עמודים) בהוצאת משרד החקלאות ופתוח הכפר, שירות ההדרכה והמידע אגף בעלי חיים. החוברת היא חוברת מידע  עדכני (2018) שעוסקת בגדול מטילות. בחוברת יש מידע מפורט בנושאים כמו: מבנה שלוחת המטילות, גזעי מטילות, פיזיולוגיה של מטילה, הורמונים במטילה, מבנה הביצה, מנגנוני ויסות חום אצל המטילה ו דרכים לויסות חום הלול, מחלות במטילות וטיפול בפגרים. החוברת מכילה מידע עיוני וגם מעשי.

דף מידע - מהם הורמונים והצגת הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי 5092 הורדות

דפי המידע עוסקים במאפייני הורמונים ומציגים הורמונים הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים  (ו.1)

דף מידע - מהם הורמונים והצגת הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי 5048 הורדות

דפי המידע עוסקים במאפייני הורמונים ומציגים הורמונים הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים  (ו.1)

הפרייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי 7599 הורדות

הפרייה בבעלי חיים

על ההפריה הפנימית בקבוצת מטילי הביצים, חרקים, ויונקים. ביונקים יש מידע לגבי מחזור מיני ויחום.

השפעת אור על תהליכי רביה בעופות נפוץ

על-ידי 7217 הורדות

השפעת אור על תהליכי רביה בעופות

גורם מכריע בהתפתחות איברי הרבייה לקראת עונת הרבייה הוא זמן שמש, כלומר כמות אור היום שהעוף מקבל בכל יום

לחקלאי יש אפשרות לזרז את התפתחות תהליגח הרביה על ידי הארה מלאכותית.

השפעת אורך יום ומתן אסטרדיול על הבגרות המינית בתרנגולות נפוץ

על-ידי 6612 הורדות

השפעת אורך יום ומתן אסטרדיול על הבגרות המינית בתרנגולות

תרנגולת מטילה מגיעה לבגרות מינית ומתחילה להטיל ביצים כשהיא בת 150 ימים בממוצע.

החקלאים מנסים למצוא את התנאים המתאימים ביותר לגידול, על מנת  להקדים את הבגרות המינית של התרנגולות.

זה מכבר ידוע שלמשך יום יש השפעה ניכרת על ביוץ ועל הטלת ביצים. החוקרים סברו ששינוי משטר הארה בפרגיות והזרקה של אסטרדיול (אסטרוגן) יכולים לזרז את הבגרות המינית ולקצר את הזמן עד ההטלה הראשונה

 

נתונים מצויים בקובץ האקסל

estradiolorofot

השפעת סידן על גדילה ותטולה (נתונים) נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : עופות, ענף הלול בעולם ובישראל 11061 הורדות

השפעת סידן על גדילה ותטולה (נתונים)

תוצאות גולמיות של נסוי שבדק השפעת רמות סידן של מסת אפרוחים, מסת עופות ומספר ביצים.

השפעת סידן על גדילה ותטולה בעופות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : עופות, ענף הלול בעולם ובישראל, רביה בבעלי חיים - העשרה, רביה בעלי חיים, תזונה 10728 הורדות

השפעת סידן על גדילה ותטולה בעופות

חשיבות הסידן בהזנת בעלי חיים וצמחים. אפשר לשלב את הפעילות ברצף ההוראה מתחילת הוראת הנושא. הסידן כאחד המינרלים ההכרחיים בהזנת בעלי חיים וצמחים.

 

תגים: מינרלים, סידן, ויטמין D, הזנת בעלי חיים, תטולה, רככת, עקרונות הזנה, רכיבי מזון, מיומנויות חקר, עבוד נתונים באקסל, ייצוג גרפי, מידענות, עופות, ביצים.

הפעילות מקושרת לקובץ האקסל

  sidan(29 KB)

התערבות האדם בתהליכי רבייה במשק החקלאי- מצגת נפוץ

על-ידי 7245 הורדות

התערבות האדם בתהליכי רבייה במשק החקלאי- מצגת

מצגת המדגימה התערבות האדם בתהליכי רבייה במשק החקלאי- עופות ובקר. מבוססת על חומרים של מטח

מבנה ביצת העוף

על-ידי

מבנה ביצת העוף

קובץ מידע הכולל איורים- רבייה בעופות- מבנה ביצה

מבנה ותפקוד מערכת הרבייה בעופות

על-ידי

מבנה ותפקוד מערכת הרבייה בעופות

קובץ מידע עם שאלות: על לול ההטלה , מבנה מערכת הרבייה מונים פעילים ברבייה

מצגת- סוגי מחלות וגורמי מחלות נפוץ

על-ידי 6051 הורדות

מצגת שבה הסברים על מושגים בססים בנושאי - מחלות, דרכי מניעה וטיפול (ה.8). המצגת עוסקת בעיקר בסוגי מחלות , הצגת גורמי מחלות ודרכי הדבקה. המצגת כוללת גם שאלות ומשימות.

עופות-חוברת לימוד נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה, מערכות אנטומיות ופיזיולוגיות של העוף, עופות 17757 הורדות

עופות-חוברת לימוד

חוברת לימוד זאת נכתבה על ידי שמעון מאוטנר.

החוברת כוללת מידע ב:נושאים המשותפים לבעלי חיים ,נושאים יחודיים לענף הלול.

בנושאים המשותפים לבעלי חיים כוללים: גידול בעלי חיים בתנאים אקלימייםשונים,ויסות חום, סקירת רוחב של מערכת הנשימה,וסות החום על ידי החקלאי, כלכלת הענף, היבטים סביבתיים של גידול בעלי חיים ודרכים לצמצומם, רביית בעלי חיים, מערכת העיכול של חיות משק, הזנת בעלי חיים.

בכל אחד מהנושאים המשותפים יש התמקדות בעופות.

הנושאים היחודיים לענף הלול כוללים: מבנה ענף הלול בארץ: שלוחות,גזעי עופות.., הביצה והרכבה, גורמים המשפיעים על טיב הביצה, השפעות של גורמים שונים על הייצור בענף הלול תוך התמקדות על הזנה, ועוד.

החוברת בנוייה בצורה ספירלית , כאשר הנושאים הקשורים לענף העופות כתובים בכמה רמות העמקה ופירוט. המידע המובא בה כתוב בשפה נגישה וידידותית לתלמיד. החוברת לא כוללת שאלות ו/או פעילויות.

עופות-סקירה מקצועית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, מערכות אנטומיות ופיזיולוגיות של העוף, עופות, ענף הלול בעולם ובישראל 27070 הורדות

עופות-סקירה מקצועית

חוברת בעריכתו של שמעון מאוטנר הכוללת סכומי הרצאות של מומחי ענף הלול . ההרצאות ניתנו בפקולטה לחקלאות.

החוברת כוללת את הנושאים: אנטומיה של העוף,מורפולוגיה של מערכות גוף בעוף כולל:עכול,נשימה , הפרשה ועוד.

פיזיולוגיה של המערכות השונות בגוף העוף כוללהתיחסות לתרמורגולציה, רבייה ועוד.

טיפוח גנטי של עופות

סקירה על גורמי מחלות בעופות, מחלות והדרכים למניעתם.

החוברת מכילה מידע מקצועי ברמה גבוהה ומיועדת למורים בענף

רבייה בבעלי חיים והתמקדות במאפייני רבייה בכלבים נפוץ

על-ידי 5445 הורדות

מצגת העוסקת בסוגי רבייה (מינית, אלמינית, בתולין)בבעלי חיים, השוואה בין מאפייני רביה מינית בעופות וביונקים, הסבר על תהליך ההפריה, קביעת הזוויג , בגרות מינית, הורמונים המשתתפים ברבייה. בנוסף מתמקדת המצגת ברבייה בכלבים

למצגת זאת הוכן דף עבודה הנמצא באתר.

רבייה בעופות- מבנה מערכת הרבייה, הורמונים, ביצה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכות אנטומיות ופיזיולוגיות של העוף, ענף הלול בעולם ובישראל, רביה בעלי חיים 16797 הורדות

רבייה בעופות- מבנה מערכת הרבייה, הורמונים, ביצה

מערכת הרבייה של נקבת העופות, בקרה הורמונאלית של תהליך הביוץ בעופות

מבנה הביצה. כולל איורים,  ושאלות לתלמיד

רבייה בעופות- שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : עופות, עקרונות רביה, רביה בבעלי חיים - העשרה 10474 הורדות

שעור מצולם שצילם שיעור מאוטנר, אורכו כ 50 דקות. השעור עוסק בעקרונות הרבייה המינית , מאפייני מערכת הרביה,בעופות, מבנה מערכת הרבייה הנקבית, מבנה מערכת הרבייה הזכרית, מבנה הביצה והמערכת ההורמונלית ותפקודה בעופות

תרגיל חקר- השפעת אורך יום ומתן אסטרדיול על הבגרות המינית בתרנגולות נפוץ

על-ידי 6861 הורדות

תרגיל חקר- השפעת אורך יום ומתן אסטרדיול על הבגרות המינית בתרנגולות

תרנגולת מטילה מגיעה לבגרות מינית ומתחילה להטיל ביצים כשהיא בת 150 ימים בממוצע.

החקלאים מנסים למצוא את התנאים המתאימים ביותר לגידול, על מנת  להקדים את הבגרות המינית של התרנגולות.

זה מכבר ידוע שלמשך יום יש השפעה ניכרת על ביוץ ועל הטלת ביצים. החוקרים סברו ששינוי משטר הארה בפרגיות והזרקה של אסטרדיול (אסטרוגן) יכולים לזרז את הבגרות המינית ולקצר את הזמן עד ההטלה הראשונה

 

נתונים מצויים בקובץ האקסל

estradiolorofot

תרגיל חקר- ויטמינים, חומצה פולית ומזון פונקציונלי נפוץ

על-ידי 6464 הורדות

פעילות זאת עוסקת בנושאי תזונה באדם ובעלי חיים. בפעילות מוצגת בעיה חקלאית בחיות משק ובעיה בריאותית באדם. פתרון הבעיות נוגע בנושאים שונים כמו- ויטמינים, חומצה פולית ( B9ויטמין (, חומצה אמינית הכרחית, חלבונים, אנזימים, דרך לפתור בעיית חסר של מרכיב מזון על ידי מזון פונקציונלי, העלאת רמת החומצה הפולית בביצת תרנגולת על ידי העשרת מזונן בחומצה זאת. כמו כן נוגעת הפעילות בגנטיקה (רשות בלבד)

 

לפעילות מקושר גיליון אקסל שבו נתונים גולמיים. התלמידים נדרשים לתרגל מיומנויות של מיון (לא חובה), חישוב ממוצע, ארגון טבלה מסכמת, שרטוט גרף, תיאור גרף והסקת מסקנות

הקובץ מקושר לקובץ האקסל תרגיל_חקר_ויטמינים(44 KB)

תרגיל חקר: השפעת טמפרטורת סביבה על מטילות ועל הטלה נפוץ

על-ידי 6688 הורדות

תרגיל חקר: השפעת טמפרטורת סביבה על מטילות ועל הטלה

תקציר: פעילות משולבת עיבוד נתונים באקסל, המבוססת על מבחן מתוקשב ב "מדעי החיים והחקלאות" שנכתב בשלוב מט"ח. הפעילות עוסקת במספר נושאים בהם: ויסות חום בעופות, השפעת טמפרטורת סביבה על הייצור במשק העופות, גורמים המשפיעים על הטלה, מאפייני ענף הלול. בפעילות מתנסים התלמידים בחקר הכולל: מרכיבי המחקר המדעי (השערות, תכנון ניסוי- חזרות, בקרה, שמירה על תנאים זהים), הגרף ומשמעות השיפוע שלו, אקסטרפולציה (עם/בלי סרטוט קו מגמה) וכן עיבוד תוצאות גולמיות באקסל: חישוב ממוצע, טבלה מסכמת, סרטוט גרף.

מומלץ לתרגל פעילות זאת לאחר למוד רצף ההוראה שעוסק בגדילה ויצור בחיות משק.

  קובץ אקסל מקושר lul.xls

Back to top