תיקייה נושאים משותפים לתחום בעלי חיים.

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית נפוץ

על-ידי 2142 הורדות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נכיר דרכים להתאים גידולים חקלאיים לאזורי גידול שונים, למעשה לוקחים את הלימון ועושים ממנו לימונדה: הקמה של בתי גידול לבע"ח ובתי צמיחה לצמחים במקומות שאינם בהכרח פוריים לחקלאות, והאפשרות לבצע בהם תמרון בתנאי האקלים, השעות ההארה ואפילו בצבע ההצללה. בזכות תמרונים אלה הצליח האדם להגדיל את איכות וכמות המזון. בסוף הפרק נלמד על הפעולה האגרו-טכנית הראשונה שביצע בורלוג במקסיקו וכיצד באמצעותה האיץ בחצי את הקצב שבה לוקח לשפר תכונות לצמח ובכך למעשה לשבח גנטית את החיטה בתהליך התורשה.

, מצעי גדול (צמחים) הארה מלאכותית (צמחים ובעלי חיים)השיעור עוסק ב:בתי גדול (צמחים ובעלי חיים), בקרת אקלים (צמחים ובעלי חיים)

 

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות נפוץ

על-ידי 2445 הורדות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על הפעולות החקלאיות לשיפור התוצרת החקלאית אשר השתכללו במהלך החקלאות המודרנית. נלמד על חשיבות פעולת הגיזום, נעמיק בפעולת הדישון, נלמד על ההבדל בין דישון לזיבול, על מאפייני הדשן וטעויות נפוצות בתחום ואפילו נעמיק על כריית האשלג בים המלח. בפרק זה נכיר את התפתחות תחום גידול בע"ח מחקלאות מסורתית לחקלאות תעשייתית. נרחיב על תחום העשבייה, הטיפול בעשבייה, נרחיב על מנגנוני הפעולה של הקוטלי עשבים (מגע וסיסטמי) ומיון סוגי העשבים. נכיר פעולות חשובות שמבצעים בקרקע: חיפוי קרקע וחיטוי קרקע ונרחיב על הנקודה הישראלית בהמצאת החיטוי הסולרי. נרחיב ונעמיק בהכרת אזור הריזוספרה (אזור השורשים) והחיים בתוכו ואפילו נגיע עד לאירלנד ונספר שם על מחלה בתפו"א שגרמה למותם של מילונים. לבסוף נגיע לצרפת ונעמיק בפעולת ההרכבה, פעולה מסורתית שהשתכללה והתגברה על בעיות קרקע ומזיקים וכיום שולטת בענף השתלנות ואפילו נבחן מחקרים שבוצעו פעולה זו.

דוגמאות לחומרי הוראה (רצפי הוראה/הזמנות לחקר) שבהם משולבות פעילויות של אוריינות מדעית נפוץ

על-ידי 1691 הורדות

דוגמאות לחומרי הוראה באתר מורי החקלאות- רצפי הוראה והזמנות לחקר, אשר כוללים פעילויות המרגלות הבטי אוריינות מדעית

דף מידע - מהם הורמונים והצגת הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי 2035 הורדות

דפי המידע עוסקים במאפייני הורמונים ומציגים הורמונים הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים  (ו.1)

הפרייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי 3367 הורדות

הפרייה בבעלי חיים

על ההפריה הפנימית בקבוצת מטילי הביצים, חרקים, ויונקים. ביונקים יש מידע לגבי מחזור מיני ויחום.

הפרייה פנימית ומחזור ההייחום ביונקים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : רביה באדם, רביה בבעלי חיים - העשרה, רביה בעלי חיים, רבייה 7032 הורדות

הפרייה פנימית ומחזור ההייחום ביונקים

אצל רוב בעלי החיים היבשתיים תהליך הרבייה מתרחש בהפריה פנימית, שזהו תהליך שבו תאי הביצה (הביציות) מופרות בתוך גוף הנקבה

באורגניזמים שונים קיימת לרוב פעילות מחזורית של מערכות הרבייה.

אצל בעלי חיים שונים דוגמת יונקים, עופות, דו חיים, זוחלים ודגים, המחזוריות מתבטאת בשינויים בפעילות איברי הרבייה, למשל במיקום האשכים (בבטן התחתונה או בשק האשכים) ובפעילות הרחם.

פעילות מחזורית זאת יכולה להתקיים כל השנה (למשל אצל בני אדם או פילים), או בעונה מסוימת בלבד - עונת הרבייה (למשל אצל כבשים, עופות או זוחלים).

השבחה וטיפוח מידע למורה נפוץ

על-ידי 4412 הורדות

השבחה וטיפוח מידע למורה

שימו לב!!!

המידע המצוי כאן הוא בגרסה טיוטה בלבד וטרם עבר עריכה מדעית ולשונית!

מבוסס על ספרי לימוד מאת אשר ורד

בקובץ זה תוכלו למצוא מידע על השבחה גנטית וטיפוח של זני צמחים ובעלי חיים:

אינטרודוקציה (אקלום) של זנים / גזעים חדשים- עם דוגמאות של אינטרודוקציה בחקלאות הישראלית : אפרסמון "טריומף",  אשכולית אדומה, הדבורה האיטלקית .

ברירה (סלקציה)  : ברירה טבעית / ברירה מלאכותית.  יצירת ההולשטיין הישראלי .

השבחה גנטית של צמחים באמצעות הכלאות מכוונות

השבחה באמצעות הנדסה גנטית

שיבוט  

מוטציה

 

התערבות האדם בתהליכי רבייה במשק החקלאי- מצגת נפוץ

על-ידי 2757 הורדות

התערבות האדם בתהליכי רבייה במשק החקלאי- מצגת

מצגת המדגימה התערבות האדם בתהליכי רבייה במשק החקלאי- עופות ובקר. מבוססת על חומרים של מטח

ויסות חום בחיות משק- שעור מצולם נפוץ

על-ידי 3708 הורדות

שעור  שהקליט שמעון מאוטנר- השעור עוסק בוויסות חום בבעלי חיים בכלל ובחיות משק בפרט. פויקלילוטרמים והומואותרמיים, במנגנונים לויסות חום בבעלי חיים. נושאים כמו מקדם הנשימה ,דרכים להתאמה לסביבה, השפעת עקת חום... ועוד

חקלאות ושינוי אקלים- סקירה כללית וריכוז חומרי הוראה נפוץ

על-ידי 1409 הורדות

החקלאות משפיעה על שינוי האקלים ובו זמנית מושפעת ממנה ישירות. כל ענפי הייצור החקלאי חשופים ורגישים מאוד להשלכות אפשריות של שינויי האקלים הצפויים

בתוכנית הלימודים במדעי החקלאות מוצג שינוי האקלים בשלושת ההיבטים  הנ"ל:

החקלאות כאחד הגורמים לשינוי אקלים

השפעת שינוי אקלים על החקלאות

היערכות החקלאים לשינוי האקלים

חשיבות החקלאות לכלכלה, עצמאות ויציבות של ישראל- קישורים למאמרים נפוץ

על-ידי 2000 הורדות

מסמך בעריכתו של אביחי בנימיני. בקובץ קשורים לשבעה מאמרים שעוסקים בחשיבות החקלאות והחינוך החקלאי

כלבת - גיליון כמות פיתיונות בשנים שונות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלבת 2859 הורדות

כלבת הסברה לבתי ספר - פוסטר עברית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלבת 3349 הורדות

כלבת הסברה לבתי ספר פוסטר ערבית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלבת 3807 הורדות

מחלת הכלבת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלבת 4520 הורדות

מחלת הכלבת

הפעילות מציגה בעיה אקטואלית בארץ- מגפת הכלבת. במסע הלימוד נעסוק בנושאים: מהי מחלה, מהי מחלה זואונוטית, מהי מגפה, הכרת גורמי מחלות- תוך התרכזות בחיידקים ונגיפים, מפגש עם תפקוד מערכת החיסון, ההבדל בין חיסון ראשוני לשניוני וההבדל בין חיסון אקטיבי ופסיבי. שימוש בסגר לצמצום התפשטות מחלה.
מיומנויות חקר- חיפוש מידע, שרטוט גרף , הבנת גרף, הסקת מסקנות.

מנגנוני רבייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : רביה בבעלי חיים - העשרה, רביה בעלי חיים 4503 הורדות

מנגנוני רבייה בבעלי חיים

רביה מינית ורבייה אל מינית בבעלי חיים, עקרונות, יתרונות וחסרונות. כולל מיומניות חיפוש מידע ומענה לשאלות  

מערכת ההובלה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בע, ממורה למורה 5118 הורדות

מצגת בעריכתה של קריסטינה שורץ. המצגת עוסקת ב: מרכיבי רקמת הדם (תאידם, טסיוץ) וכלי הדם

מערכת הנשימה בחיות משק-שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : וסות, חום 3527 הורדות

שעור שצלמה שרון ניר ענבר. השעור (40 דק') עוסק ב:

תפקידי מערכת הנשימה בבעלי חיים הומואותרמיים ופויקילותרמים

אנטומיה של מערכת הנשימה בחיות המשק

ותפקוד (פיזיולוגיה ) של מערכת הנשימה. בשעור מופיעות שאלות ממבחני הבגרות

מערכת הרבייה של חיות משק- שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : עקרונות רביה, רביה בבעלי חיים - העשרה, רביה בעלי חיים 3801 הורדות

 .שעור שצלמה יעל רוגל. אורכו של השעור 43 דקות. השעור עוסק בנושאים: מבנה (אנטומיה משווה) מערכת הרבייה בחיות משק, תוך השוואה למבנה מערכת הרבייה באדם, סימני מין , ביוץ והפרייה, מחזור הייחום והבקרה ההורמונלית עליו

מפסיקים להאכיל את חיות הבר נפוץ

על-ידי 2960 הורדות

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

מידע שפורסם על ידי רשות הטבע והגנים- אגף ההסברה

בחוברת הסבר מנומק לגבי החשיבות של הפסקת התלות המקלקלת של חיות הבר באדם.

Back to top