משויך לתגית היבטים מעשיים של גידול דבורים:הכוורת ורדיית הדבש

מציג מסמכים המתויגים עם המונח היבטים מעשיים של גידול דבורים:הכוורת ורדיית הדבש. הצג את כל המסמכים

הדבורה כחרק חברתי ותקשורת בדבורים (חלק ב')- שיעור מצולם נפוץ

על-ידי בקטגוריה דבורים 1135 הורדות

צמחי נוי צופניים לדבורים נפוץ

על-ידי בקטגוריה דבורים 877 הורדות

חוברת בהוצאת המינהל החקלאי ובה הסבר על חשיבות הדבורים , תפקידן בהאבקה והצורך בשמירה על אוכלוסייתן. בחוברת צלומים והסברים על צמחים צופניים המועדפים על ידי דבורים.

שעור מצולם- הדבורה כחרק חברתי ותקשורת בדבורים, חלק א' (ערבית) נפוץ

על-ידי בקטגוריה דבורים 1044 הורדות

Back to top