תיקייה דבורים

מידע דבורת הדבש נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, ממורה למורה 1778 הורדות

מידע דבורת הדבש

קובץ וורד שבו קישורים לסרטים, העוסק בחיי דבורת הדבש. הקובץ מכיל מידע בסיסי לגבי: גלגול, תקשורת בדבורים, תיפקוד, יחסי הגומלין עם הצמחים ועיקרי פעילות הדברים לאורך השנה.

כתב- ניר אליאב.

צמחי נוי צופניים לדבורים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, היבטים מעשיים של גידול דבורים:הכוורת ורדיית הדבש, מחזור החיים השנתי של דבורים בכוורת 1133 הורדות

חוברת בהוצאת המינהל החקלאי ובה הסבר על חשיבות הדבורים , תפקידן בהאבקה והצורך בשמירה על אוכלוסייתן. בחוברת צלומים והסברים על צמחים צופניים המועדפים על ידי דבורים.

שער לביולוגיה סביבתית - מאמרים בנושא דבורים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים 1182 הורדות

שער לביולוגיה סביבתית - מאמרים בנושא דבורים

תקשורת וחושים בדבורת הדבש-שיעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : דבורים, הדבורה כחרק חברתי, התפתחות הדבורה מביצה לבוגר, מבנה גוף דבורת הדבש 1575 הורדות

שעור שצלמה שרון ניר ענבר, אורכו כ 45 דקות. השעור עוסק בנושאים: הכרות עם דבורת הדבש, חשיבות דבורת הדבש, סקירה על יצירת הדבש, מבנה הגוף של הדבורה,אופני התקשורת,חוש הראייה בדבורים, פירומונים בדבורים

Back to top