הטיפים לשמירה על ירקות ופירות בריאים לאורך זמן נפוץ

על-ידי 1066 הורדות

שימור פירות וירקות נפוץ

על-ידי 351 הורדות

שימור פירות וירקות

לצורך הפחתה של שיעורי איבוד המזוןבבתי הצרכנים בישראל ומניעת בזבוז משאבים מיותר

Back to top