תיקייה חקלאות בישראל

משויך לתגית ליבת

מציג מסמכים המתויגים עם המונח ליבת. הצג את כל המסמכים

אטלס חקלאות בישראל 2017 נפוץ

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 1200 הורדות

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

Back to top