תיקייה חקלאות בישראל

מסמכים

pdf אטלס חקלאות בישראל 2017

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 19 הורדות

צפייה (pdf)

atalas_haklaut.pdf

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

pdf חקלאות ישראל - סיכום והצעות להוראה למידה

משוייך לתגיות : תולדות החקלאות 9 הורדות

חקלאות ישראל - סיכום והצעות להוראה למידה לקראת בחינת בגרות למועד קיץ תשע"ח – 2018 איסוף, ארגון, עריכה - אילת כ"ץ ויאיר שינגרטן – היל"ה/עתיד.

קובץ מידע שמסכם בקצרה מאפיינים של החקלאות הישראלית. המידע סוכם ונכתב עבור תלמידי תיכון.

הקובץ כולל את הנושאים:  נתונים על חקלאות ישראל , היסטוריה של חקלאות ישראל, מאפייני חקלאות ישראל , טבלה- נקודות של החקלאות בעבר והיום,  תרומות ותפקיד החקלאות כיום,  קישורים לסרטונים, הישגים בחקלאות , גידול קנאביס רפואי כענף חקלאי,  חקלאות ומים , חקלאות ואיכות הסביבה , הדילמה של החקלאות.

pdf כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף 29 הורדות

צפייה (pdf)

כלכלת_החקלאות_בישראל.pdf

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

pdf כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

5 הורדות

צפייה (pdf)

כלכלת_החקלאות_בישראל.pdf

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top