archive שעור חקלאות אורגנית - חלק 1 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  1/4 ) שהכין שוקי אסקיו.

השיעור מציג שוקי את ההיסטוריה של החקלאות האורגנית, הצורך בפיתוחה בשל המפגעים הסביבתיים שנוצרים

בעקבות החקלאות הקונוונציונלית, עקרונות החקלאות האורגנית והשפעת השימוש בה על פוריות הקרקע. 

השיעור המצולם, "מוציא אותנו לשטח" ומראה יישומים בפועל של החקלאות האורגנית- חיפוי קרקע, ייצור קומפוסט ועוד..

video שעור חקלאות אורגנית - חלק 2 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  2/4 )- שוקי אסקיו. 

video שעור חקלאות אורגנית - חלק 3 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  3/4 )- שוקי אסקיו. 

video שעור חקלאות אורגנית - חלק 4 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  4/4 )- שוקי אסקיו. 

Back to top