מסמך .על חקלאות אורגנית, על חקלאות אורגנית, מחזור זרעים, עבוד משמר, קומפוסטציה ונושאים נוספים - חקלאות בת קיימאא נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : (מחזור זרעים (מחזור גידולים, חקלאות אורגנית, חקלאות וסביבה, עבוד קרקע

:מידע ופעילויות אורינות,  סביב נושא "חקלאות בת קיימא" הפעילות סוקרת את שיטות חקלאות בת קיימא לפי סדר כרונולוגי- 

 ארבע גישות שקמו לפי ציר הזמן: חקלאות ביו-דינמית, שיטת פוקואוקה, פרמקלצ'ר וחקלאות אורגנית

מתרכזת בעקרונות החקלאות האורגנית, מחזור זרעים, קומפוסט, שיטות עבוד קרקע. 

הפעילות נכתבה על ידי ניב פייג

archive שעור חקלאות אורגנית - חלק 1 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  1/4 ) שהכין שוקי אסקיו.

השיעור מציג שוקי את ההיסטוריה של החקלאות האורגנית, הצורך בפיתוחה בשל המפגעים הסביבתיים שנוצרים

בעקבות החקלאות הקונוונציונלית, עקרונות החקלאות האורגנית והשפעת השימוש בה על פוריות הקרקע. 

השיעור המצולם, "מוציא אותנו לשטח" ומראה יישומים בפועל של החקלאות האורגנית- חיפוי קרקע, ייצור קומפוסט ועוד..

video שעור חקלאות אורגנית - חלק 2 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  2/4 )- שוקי אסקיו. 

video שעור חקלאות אורגנית - חלק 3 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  3/4 )- שוקי אסקיו. 

video שעור חקלאות אורגנית - חלק 4 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות אורגנית משוייך לתגיות : שיעורים מהשטח

 שיעור מצולם העוסק בחקלאות אורגנית  ( חלק  4/4 )- שוקי אסקיו. 

Back to top