תיקייה תרומת החקלאות לתזונת האדם

המזון חיוני לכל היצורים החיים לצורך הפקת אנרגיה, קיום תהליכים וכחומר גלם לבניה, קיים קשר בין ההרכב התזונתי של מוצרי החקלאות השונים ובין צרכי ההזנה של האדם.

מסמך ברזל בתזונת האדם

צפייה (doc)

barzel (1).doc

ברזל בתזונת האדם

 חשיבות הברזל לבריאות האדם. בפעילות מתואר מחקר ובו מושווה שיעור קליטת הברזל מהמזון באנשים בריאים לעומת אנשים חולי אנמיה.

בפעילות מתורגלות מיומנויות חקר כ:

הכרת מבנה מחקר מדעי, נסוח השערה, עבוד נתונים- טבלה מסכמת ושרטוט גרף, קריאת גרף והסקת מסקנות

מסמך ויטמינים- ויטמין C

9 הורדות

צפייה (doc)

ויטמינים במזון- ויטמין C.doc

ויטמינים- ויטמין C

למידה עצמית על חשיבות הויטמינים ומקורם בתזונה. הפעילות עוסקת בקביעת רכוז ויטמין C על ידי טיטרציה

האינדיקטור, 6, 2 די-כלורו-פנול אינדופנול, משמש לקביעת הנקודה בה כל החומצה נסתרה .

בפעילות יש הדגמה של עקום כיול ונדרש בצוע חישוב  על סמך עקום כיול .

.

מסמך מערך שיעור אנרגיה ומזון

Tagged in מערכי שיעור 66 הורדות

צפייה (docx)

אנרגיה ומזון.docx

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה, שעסק במרכיבי מזון. בפעילות זאת נלמד על: מדד משקל הגוף, מרכיבי הניצול האנרגטי בגוף, הערך האנרגטי של המזון (קלוריות), מאזן האנרגיה. כמו כן נזכיר שוב את עקרונות "התזונה הנכונה" ויתרונות וחסרונות של מזון מעובד ונכיר מספר תוספי מזון (מידע המבוסס על ספרו של אשר ורד). ברצף ההוראה משולבות שאלות מבחינות הבגרות בתזונה. שאלות שחלקן מחייבות קריאה והבנה של טבלאות וגרפים.

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top