תיקייה תרומת החקלאות לתזונת האדם

המזון חיוני לכל היצורים החיים לצורך הפקת אנרגיה, קיום תהליכים וכחומר גלם לבניה, קיים קשר בין ההרכב התזונתי של מוצרי החקלאות השונים ובין צרכי ההזנה של האדם.

איך לשמור פירות וירקות? הארכת חיי המדף של תוצרת חקלאית בבית נפוץ

על-ידי 2554 הורדות

המידע העדכני והמלא, שהוא פרי מחקר מדעי ארוך שנים בשיטות אחסון של פירות וירקות, בקירור ומחוצה לו. מחקר זה מתבסס על הממצאים של המכון לאחסון תוצרת חקלאית במכון וולקאני.

הכרת פירמידת המזון האמרקאית והישראלית נפוץ

על-ידי 2797 הורדות

הכרת פירמידת המזון האמרקאית והישראלית

 מלול פעילות זאת נכתבה על ידי מירי פיטוסי.

באמצעות דף עבודה זה מכירים התלמידים את פירמידת המזון הראונה שהתפרסמה בארה"ב; עומדים על ההבדלים בינה לבין פירמידת המזון האמריקאית הנוכחית; מכירים את פירמידת המזון הישראלית וכן נחשפים למודל "הצלחת שלי". הפעילות מחייבת שימשו בטלפון נייד (סורק קוד) ומעודדת חשיבה ביקורתית.

הצעה לשיעור פתיחה- מזון ובריאות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בריאות, ממורה למורה, תזונה 4378 הורדות

מערך שיעור שפותח על ידי שהד גאנם ומרים גאנם, שבו עוסקים התלמידים במושגים:מזון מעובד, תוספים,  ועוד. השעור מציג שאלות מבחינות בגרות והצעה לפעילות קבוצתית.

ויטמינים- ויטמין C

על-ידי משוייך לתגיות : תזונה 9 הורדות

ויטמינים- ויטמין C

ויטמינים- ויטמין C(407 KB)למידה עצמית על חשיבות הויטמינים ומקורם בתזונה. הפעילות עוסקת בקביעת רכוז ויטמין C על ידי טיטרציה

האינדיקטור, 6, 2 די-כלורו-פנול אינדופנול, משמש לקביעת הנקודה בה כל החומצה נסתרה .

בפעילות יש הדגמה של עקום כיול ונדרש בצוע חישוב  על סמך עקום כיול .

.

חוברת הוראה למדעי התזונה- תש"פ נפוץ

על-ידי 2835 הורדות

חוברת מלווה ללמודי תזונה בעריכתה של אורלי לובטון. החוברת העשירה עוסקת בנושאי הסילבוס ומכילה גם :שאלות, משימות, עבודות, מעבדות, מבחני בגרות ועוד

חוברת הוראה- תזונה וטכנולוגיה של מזון נפוץ

על-ידי 4498 הורדות

חוברת הוראה- תזונה וטכנולוגיה של מזון

חוברת זאת שנכתבה על ידי מאיה ירון (שנעזרה גם בחוברות שהוציאה דינדי מקדמה), מציגה את הנושאים העיוניים שכלולים  בתוכנית ההלימה.

החוברת כתובה בצורה נגישה וברורה עבור התלמידים והיא כוללת מעבדות, פעילויות, דפי עבודה, ושאלות. החוברת יכולה לשמש כ"ספר לימוד" לכיתות מסוימות.

חוברת לימוד - תחום תזונה נפוץ

על-ידי 5520 הורדות

חוברת לימוד -  תחום תזונה

 חוברת הלימוד נכתבה על ידי מורי תזונה ונערכה בשנת תשע"ה על ידי רותם שוורץ

חוברת עוסקת ב: רכיבי המזון,פירמידת המזון, מערכת העכול, בניית תפריט , תווית מזון ועוד

חוברת לימוד - תחום תזונה נפוץ

על-ידי 136 הורדות

חוברת לימוד -  תחום תזונה

חוברת הלימוד נכתבה על ידי מורי תזונה ונערכה בשנת תשע"ה על ידי רותם .

חוברת עוסקת ב: רכיבי המזון,פירמידת המזון, מערכת העכול, בניית תפריט , תווית מזון ועוד

מערך שיעור אנרגיה ומזון נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכי, מערכי שיעור חדשים 4812 הורדות

מערך שיעור אנרגיה ומזון

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה, שעסק במרכיבי מזון. בפעילות זאת נלמד על: מדד משקל הגוף, מרכיבי הניצול האנרגטי בגוף, הערך האנרגטי של המזון (קלוריות), מאזן האנרגיה. כמו כן נזכיר שוב את עקרונות "התזונה הנכונה" ויתרונות וחסרונות של מזון מעובד ונכיר מספר תוספי מזון (מידע המבוסס על ספרו של אשר ורד). ברצף ההוראה משולבות שאלות מבחינות הבגרות בתזונה. שאלות שחלקן מחייבות קריאה והבנה של טבלאות וגרפים.

מצגת- הכרת רכיבי המזון נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : תזונה 8015 הורדות

מצגת  בהכנתה של עינת קרפלוס המכילה מידע על רכיבי התזונה האורגנים והאנאורגנים. תכונותיהם וחשיבותם. המצגת היא חלק מרצך ההוראה שכתבה עינת

ערכה למורה לתכנון הוראה – למידה – הערכה (ה.ל.ה) בנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נפוץ

על-ידי 5045 הורדות

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נועד ליצור אצל התלמיד הבנה של העקרונות לאימוץ הרגלי תזונה נכונים, מתוך הבנת הערך התזונתי של מזונות מהחי והצומח.

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם הוא לינארי ומארגי. ארבעת תתי הנושאים בנויים האחד על גבי קודמו.

נושא רכיבי המזון מהווה בסיס של מידע כימי, ביוכימי ופיזיולוגי אודות חומרי המזון – מקורותיהם וטמיעתם בגוף. מהם מופקת אנרגיה, מה שמוביל לתת־נושא: 'אנרגיה ומזון'. תת־נושא זה עוסק בתפוקת האנרגיה ממרכיבי המזון, בחילוף חומרים בסיסי ובמצבים שונים המשפיעים על צריכת האנרגיה. בכך הוא מניח את היסוד להבנת תת־הנושא הבא 'קצובת מזון'. פרק זה עוסק במדדים אנטומיים פיזיולוגיים הקובעים את הרכב המזון והכמות הראויה, וכן במודלים להמלצות לקביעת תפריט. הפרק האחרון 'בריאות ומזון' מביא את הלומד אל היעד: תזונה מיטבית (בריאותית) אישית. תת־נושא זה קושר בין המזון ואיכותו לבין צריכת המזון בשיעור אנרגיה המתאימה למצבים שונים. שני סעיפים אלה מהווים בסיסי מידע לפיתוח הרגלי תזונה נכונים.

ערכה למורה לתכנון הוראה – למידה – הערכה (ה.ל.ה) בנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נפוץ

על-ידי 4813 הורדות

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נועד ליצור אצל התלמיד הבנה של העקרונות לאימוץ הרגלי תזונה נכונים, מתוך הבנת הערך התזונתי של מזונות מהחי והצומח.

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם הוא לינארי ומארגי. ארבעת תתי הנושאים בנויים האחד על גבי קודמו.

נושא רכיבי המזון מהווה בסיס של מידע כימי, ביוכימי ופיזיולוגי אודות חומרי המזון – מקורותיהם וטמיעתם בגוף. מהם מופקת אנרגיה, מה שמוביל לתת־נושא: 'אנרגיה ומזון'. תת־נושא זה עוסק בתפוקת האנרגיה ממרכיבי המזון, בחילוף חומרים בסיסי ובמצבים שונים המשפיעים על צריכת האנרגיה. בכך הוא מניח את היסוד להבנת תת־הנושא הבא 'קצובת מזון'. פרק זה עוסק במדדים אנטומיים פיזיולוגיים הקובעים את הרכב המזון והכמות הראויה, וכן במודלים להמלצות לקביעת תפריט. הפרק האחרון 'בריאות ומזון' מביא את הלומד אל היעד: תזונה מיטבית (בריאותית) אישית. תת־נושא זה קושר בין המזון ואיכותו לבין צריכת המזון בשיעור אנרגיה המתאימה למצבים שונים. שני סעיפים אלה מהווים בסיסי מידע לפיתוח הרגלי תזונה נכונים.

ערכה למורה לתכנון הוראה – למידה – הערכה (ה.ל.ה) בנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ערכת-ה.ל.ה 5516 הורדות

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נועד ליצור אצל התלמיד הבנה של העקרונות לאימוץ הרגלי תזונה נכונים, מתוך הבנת הערך התזונתי של מזונות מהחי והצומח.

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם הוא לינארי ומארגי. ארבעת תתי הנושאים בנויים האחד על גבי קודמו.

נושא רכיבי המזון מהווה בסיס של מידע כימי, ביוכימי ופיזיולוגי אודות חומרי המזון – מקורותיהם וטמיעתם בגוף. מהם מופקת אנרגיה, מה שמוביל לתת־נושא: 'אנרגיה ומזון'. תת־נושא זה עוסק בתפוקת האנרגיה ממרכיבי המזון, בחילוף חומרים בסיסי ובמצבים שונים המשפיעים על צריכת האנרגיה. בכך הוא מניח את היסוד להבנת תת־הנושא הבא 'קצובת מזון'. פרק זה עוסק במדדים אנטומיים פיזיולוגיים הקובעים את הרכב המזון והכמות הראויה, וכן במודלים להמלצות לקביעת תפריט. הפרק האחרון 'בריאות ומזון' מביא את הלומד אל היעד: תזונה מיטבית (בריאותית) אישית. תת־נושא זה קושר בין המזון ואיכותו לבין צריכת המזון בשיעור אנרגיה המתאימה למצבים שונים. שני סעיפים אלה מהווים בסיסי מידע לפיתוח הרגלי תזונה נכונים.

רצף הוראה - הכרת רכיבי מזון באמצעות משחק נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : תזונה 2609 הורדות

רצף הוראה שנכתב על ידי עינת קרפלוס, במסגרת השתלמות קהילות

הרצף עוסק בהכרת רכיבי המזון , הטמעת חומר הלימוד באמצעות תרגול וחזרה על המידע בנושא הלימוד הן ע"י פתרון שאלות בחוברת התרגול אך גם ובעיקר באמצעות משחקים. הידע המדעי מוגש מצגת- הכרת רכיבי המזון(8.71 MB)

שוק המזון בעולם נפוץ

על-ידי 3157 הורדות

שוק המזון בעולם

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

שוק המזון בעולם- מצגת הרצאתו של פרופסור אייל קמחי נפוץ

על-ידי 1519 הורדות

מצגת של פרופסור אייל קמחי שניתנה בהשתלמות מורים. בסקירה הכללית המתייחסת גם לביטחון תזונתי יש התייחסות למצבי קיצון הנגרמים כתוצאה מהשינוי האקלים

תזונה ובריאות האדם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בריאות, תזונה 3099 הורדות

מזון ובריאות

רצף הוראה שנכתב על ידי שאהד גאנם ומרים גאנם, במסגרת השתלמות קהילות, בין נושאי רצף ההוראה: צריכת המזון משתנה לפי גיל, מין, גובה, משקל, פעילות גופנית ומצב פיזיולוגי, מזון מעובד למזון טבעי תוספי המזון סוכרים, צבעי מאכל, נתרן, ויטמין סי, אנטי אוקסידנטים. בפעילות משולבות שאלות ממבני בגרות

תזונה מרכיבי מזון רצף הוראה נפוץ

על-ידי 4980 הורדות

תזונה מרכיבי מזון רצף הוראה

ברצף הוראה זה נבין את הצורך במזון ונכיר את מרכיבי המזון: פחמימות, חלבונים, שומנים, ויטמינים, מינרלים  ומים ואת מבנם הכימי, תפקודם בגוף, מקורותיהם במזון. נבין גם תופעות של עודף או חוסר בהם ונבין את הקשר שלהם למבנה "פירמידת המזון". בנושא "חלבונים" מתבקשים התלמידים לערוך עיבוד נתונים בגיליון האקסל- חישוב ממוצע,  ארגון טבלה מסכמת מקושרת ושרטוט גרף.

בסוף הקובץ יש מאגר שאלות ממבחני בגרות בנושא – מרכיבי מזון.

  קובץ אקסל - מקושר לפעילות מערך תזונה(10 KB)

תרגיל חקר חומצה פולית נפוץ

על-ידי 5073 הורדות

תרגיל חקר חומצה פולית

נתונים של ניסוי שנערך בתרנגולות- השפעת העשרה בחומת פולית על רמת החומצה הפולית בביצה

תרגיל חקר- ברזל בתזונת האדם נפוץ

על-ידי 3389 הורדות

תרגיל חקר- ברזל בתזונת האדם

שיעור הקליטה של הברזל תלוי בגורמים שונים, כמו צורכי הגוף, כמות הברזל בגוף וסוג המזון הנאכל. הפעילות מתארת ניסוי שנערך ב12 נבדקים גברים, מחציתם בריאים ומחציתם חולי אנמיה . בנסוי נבדק שעור קליטת הברזל מארבעה מזונות שונים על ידם.

בקובץ האקסל המקושר לפעילות – barzel(31 KB)  מוצגות תוצאות גולמיות של הנסוי. התלמידים מתבקשים לחשב ממוצע, לבנות טבלה מסכמת מקושרת ולשרטט גרף.

בפעילות מוסברת חשיבות הברזל, מהי אנמיה וכיצד נבדק שעור הקליטה של ברזל.

Back to top