מושגים בחקלאות- המטרה וטיפטוף נפוץ

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : השקיה, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, צומח 1473 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא המטרה וטיפטוף שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- הנדסה גנטית נפוץ

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : טכנולוגיות בחקלאות, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, צומח 1448 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא הנדסה גנטית שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- מנות קור במטעים נשירים נפוץ

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, מבוא למטעים, מטעים נשירים, צומח 1827 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא- מנות קור במטעים של נשירים. מושג  שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- צמח יום קצר וצמח יום ארוך נפוץ

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : צומח, צורת גידול, שיטות גידול 1639 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא צמח יום קצר וצמח יום ארוך  שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- תירבות צמחים נפוץ

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : הכלאות, השבחה גנטית, כלכלה, מבוא לחקלאות, תירבות 1192 הורדות

פעילות קצרה העוסקת בהשבחת צמחים על ידי הכלאות ותרבות צמחים. בפעילות מוסברים מושגים כמו- זני בר, זן אפיל וזן בכיר ועוד. הפעילות כוללת גם שאלות מבחינות בגרות.

נכתבה על ידי ניב פייג 

ענפים חקלאיים בתחום בע"ח וצומח ומונחי כלכלה בסיסיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, כלכלת הענף, מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, ענף 1158 הורדות

בפעילות זאת ממופים ענפי חקלאות בתחום צומח ובעל חיים, מוסבר מה נדרש כדי לקיים ענף חקלאי , מוסברים מושגים בסיסים כתשומות ותפוקות. הפעילות נכתבה על ידי ניב פייג

Back to top