מושגים בחקלאות- אפקט החממה וגזי החממה

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : בעל חיים, חקלאות וסביבה, צומח 42 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא- אפקט החממה וגזי החממה.  מושג שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- המטרה וטיפטוף

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : השקיה, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, צומח 34 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא המטרה וטיפטוף שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- הנדסה גנטית

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : טכנולוגיות בחקלאות, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, צומח 31 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא הנדסה גנטית שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- מנות קור במטעים נשירים

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, מבוא למטעים, מטעים נשירים, צומח 29 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא- מנות קור במטעים של נשירים. מושג  שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

מושגים בחקלאות- צמח יום קצר וצמח יום ארוך

על-ידי בקטגוריה מושגים בחקלאות משוייך לתגיות : צומח, צורת גידול, שיטות גידול 36 הורדות

בדפים אלו הסבר ממוקד על המושג/נושא צמח יום קצר וצמח יום ארוך  שהוא אחד ממושגים ונושאים רבים המופיעים בתוכנית ההלימה בחקלאות המחייבים הוראה. ההסבר כולל: התייחסות להקשר של הנושא בסילבוס, מידע על המושג, משימות אורייניות קטנות סביבו וכן דוגמאות לשאלות בגרות שעסקו במושג/נושא.

Back to top