תיקייה התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית נפוץ

על-ידי 476 הורדות

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נכיר דרכים להתאים גידולים חקלאיים לאזורי גידול שונים, למעשה לוקחים את הלימון ועושים ממנו לימונדה: הקמה של בתי גידול לבע"ח ובתי צמיחה לצמחים במקומות שאינם בהכרח פוריים לחקלאות, והאפשרות לבצע בהם תמרון בתנאי האקלים, השעות ההארה ואפילו בצבע ההצללה. בזכות תמרונים אלה הצליח האדם להגדיל את איכות וכמות המזון. בסוף הפרק נלמד על הפעולה האגרו-טכנית הראשונה שביצע בורלוג במקסיקו וכיצד באמצעותה האיץ בחצי את הקצב שבה לוקח לשפר תכונות לצמח ובכך למעשה לשבח גנטית את החיטה בתהליך התורשה.

, מצעי גדול (צמחים) הארה מלאכותית (צמחים ובעלי חיים)השיעור עוסק ב:בתי גדול (צמחים ובעלי חיים), בקרת אקלים (צמחים ובעלי חיים)

 

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות נפוץ

על-ידי 397 הורדות

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על הפעולות החקלאיות לשיפור התוצרת החקלאית אשר השתכללו במהלך החקלאות המודרנית. נלמד על חשיבות פעולת הגיזום, נעמיק בפעולת הדישון, נלמד על ההבדל בין דישון לזיבול, על מאפייני הדשן וטעויות נפוצות בתחום ואפילו נעמיק על כריית האשלג בים המלח. בפרק זה נכיר את התפתחות תחום גידול בע"ח מחקלאות מסורתית לחקלאות תעשייתית. נרחיב על תחום העשבייה, הטיפול בעשבייה, נרחיב על מנגנוני הפעולה של הקוטלי עשבים (מגע וסיסטמי) ומיון סוגי העשבים. נכיר פעולות חשובות שמבצעים בקרקע: חיפוי קרקע וחיטוי קרקע ונרחיב על הנקודה הישראלית בהמצאת החיטוי הסולרי. נרחיב ונעמיק בהכרת אזור הריזוספרה (אזור השורשים) והחיים בתוכו ואפילו נגיע עד לאירלנד ונספר שם על מחלה בתפו"א שגרמה למותם של מילונים. לבסוף נגיע לצרפת ונעמיק בפעולת ההרכבה, פעולה מסורתית שהשתכללה והתגברה על בעיות קרקע ומזיקים וכיום שולטת בענף השתלנות ואפילו נבחן מחקרים שבוצעו פעולה זו.

ד3 השבחה אגרוטכנולוגית- פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי נפוץ

על-ידי 601 הורדות

ד3 השבחה אגרוטכנולוגית- פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי

  • מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק הרביעי  מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה מלמד על פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי, נתמקד ב-3 שיטות לריבוי אל-זווגי שמאפשר השבחה אגרו-טכנית: השיטה הראשונה היא ריבוי טבעי באמצעות גיאופיטים, נלמד על עולמם הקסום והמיוחד של צמחי האדמה. השיטה השנייה היא ריבוי מלאכותי בחקלאות של חלקי צמח והפיכתם לצמח עצמאי, כמו השרשה של ייחורים או חיתוך חוטרים מצמח האם. השיטה האחרונה היא ריבוי באמצעות תרבית רקמה: שיטה ביוטכנולוגית, מתקדמת ומרתקת שבה נלקחים תאים וגדלים במעבדה בתנאים מבוקרים, בשיטה זו מייצרים מאות עותקים זהים לחלוטין גנטית לצמח האם. במערך זה נסביר גם את עקרונות השיבוט 

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית נפוץ

על-ידי 825 הורדות

מערך שיעור זה בנושא המהפכה החקלאית הוא החלק השני מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. במערך זה נלמד על הפסקת חיי הנדודים, על התחלת ייצור מזון והתחלת הפעולות החקלאיות שהביאו למהפכה החקלאית. נלמד היכן התחילה החקלאות, על אזור הסהר הפורה ומאפייניו. נעמיק בהשפעת המהפכה החקלאית על התרבות האנושית, על הכלכלה ואפילו נדבר על ציפורים נודדות.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, מודל הצמיחה והשגשוג נפוץ

על-ידי 745 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני שלושת מרכיבי היסוד של עסק כלכלי. בפרק הראשון נחבר בין המהפכה החקלאית לראשית הכלכלה, נבין את חלקה של המהפכה החקלאית בצמיחה הכלכלית שחווה המין האנושי. נלמד על מרכיבי מודל הצמיחה והשגשוג, המציע כיצד החקלאות תרמה וממשיכה להשפיע על השגשוג והצמיחה בתרבות האנושית.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, עקרונות היסוד של עסק כלכלי נפוץ

על-ידי 722 הורדות

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני עקרונות היסוד של עסק כלכלי. בפרק השני נתחיל לחשוב בחשיבה כלכלית ונגדיר מהו עסק כלכלי, נלמד וננתח את שלושת מרכיבי היסוד בעסק  דמיוני שנציג כדוגמה, נבין מהי פונקציית הייצור וכיצד אפשר להגיע לייצור מיטבי. נלמד על החלפת גורמי ייצור בטכנולוגיה, על חשיבות הידע המקצועי ועל מוסדות המחקר והידע החקלאי בישראל. נלמד על עקרונות כלכליים כגון: פונקציית הייצור ותפוקה שולית פוחתת. במערך זה יהיו מושגים רבים, תרגולים וסיכום של כל פרק וסיכום הנושא כולו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- חקלאות מסורתית- תרבות צמחים נפוץ

על-ידי 1445 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השלישי נלמד על הפעולה החקלאית ששינתה את כל הצמחים שבני-האדם משתמשים בהם- תירבות צמחים. נלמד על ההבדל בין זן בר לזן מתורבת, נחשוב מהם התכונות שטופחו במהלך תהליך התרבות. נעמיק בזני המורשת שחזרו לחיינו והחזירו טעמים ותכונות שנשכחו בדפי ההיסטוריה.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- ציידים לקטים נפוץ

על-ידי 759 הורדות

מערך שיעור בנושא הנוודים-ציידים-לקטים הוא החלק הראשון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. בנושא זה ניחשף לעולמם של שבטי הנוודים-ציידים-לקטים, נכיר את השבטים החיים בצורה זו עד היום, נכיר את אורחות ומאפייני החיים של שבטים אלה. נבצע העמקה בנושא תזונה בדיאטת הצייד-לקט.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-הענפים החקלאיים נפוץ

על-ידי 745 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח. נגדיר את התוצרת בענפים השונים, נתמקד בענפים לייצור מזון (טבעי או מעובד) אך גם על ענפים לייצור חומרי-גלם לתעשיות שונות, נוי, עבודה, ספורט ופנאי. נעמיק בנושאי תזונה וסביבה ונלמד שאין דבר כזה 'ירקות'!? בחלק השני נעמיק בהיבט כלכלי של ענפי החקלאות: דרך בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור.   

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- ביות בע"ח נפוץ

על-ידי 1000 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הראשון נלמד על הפעולה החקלאית הראשונה והחשובה: ביות של בע"ח.  נלמד על ההבדל בין חיית-בר לחייה מבויתת, ממתי הכלב הוא ידידו הטוב של האדם וכיצד יודעים לתארך זאת. נבין מה התכונות המאפשרות תהליך ביות, כיצד מתבצע תהליך הביות, מהן התכונות שטופחו בתהליך הביות ואילו בע"ח ביותו במהלך ההיסטוריה ומתי. אפילו נעמיק במחקר שנעשה על שועלים בסיביר.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- עודף, מסחר וריבית נפוץ

על-ידי 660 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הרביעי והאחרון נלמד על שכלול כלכלת המשק החקלאי באמצעות 3 עקרונות כלכליים: עודף, מסחר וריבית. נלמד על השקר הגדול מכולם! על חשיבות המסחר לחקלאות ולכלכלה, על מסחר ומוסר ועל איך עושים כסף מכסף! פרק זה ממשיך לקשר בין חקלאות וכלכלה ולהדגיש כיצד אחד תורם לשני ולהיפך.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- פעולות חקלאיות מסורתיות נפוץ

על-ידי 672 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי ואחרון, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השני נלמד ונעמיק בחלק מהשיטות והפעולות שהתפתחו במהפכה החקלאית, שיטות אלה שימשו בסיס להתפתחות הכלים והטכנולוגיה המשמשים כיום בחקלאות והן עדיין משמשות חברות מסורתיות ברחבי העולם. נלמד על גידול צמחים באמצעות זריעה, שתילה ונטיעה, על שיטות אגירת מים והשקיה, על עיבוד הקרקע ושיפור פוריותה בפעולת טיוב הקרקע באמצעות הוספת זבל אורגני, על אסיף ושימור התוצרת החקלאית. פרק זה מהווה בסיס בהבנת הפרקטיקה בענפי החקלאות השונים וכן מפתח להבנת התפתחות המדעית והטכנולוגית שהגיעה בעקבותיו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-תופעת המחסור נפוץ

על-ידי 712 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח בחלק השני נמשיך להעמיק בהיבט הכלכלי של ענפי החקלאות: דרך הגדרת מהו מוצר כלכלי, בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור דרך עקומת התמורה. נלמד כיצד ניתן לפרוץ את תופעת המחסור בכדי להמשיך לפרוץ את הגבולות, לקדם, לפתח ולהתפתח.

שכלול השיטות המסורתיות- השבחה אגרוטכנית א3- נפוץ

על-ידי 391 הורדות

שכלול השיטות המסורתיות- השבחה אגרוטכנית א3-

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על שכלול השיטות המסורתיות, עליהן למדנו ברצף ההוראה ראשית החקלאות. נפרט על שכלול שיטות הזריעה (אומד, עומק, חיטוי..), השתילה (טכנולוגיות לייצור חומרי ריבוי..יחורים, גיאופיטים ועוד), ההשקיה, התאמה לאיזורי גידול (בתי גידול, מצעי גידול) עיבוד הקרקע  ואיסוף ושימור התוצרת החקלאית. נרחיב על טיפולי זרעים, גידול במצעים מנותקים, חקלאות דיגיטלית, טרקטורים שחורשים את השדה ללא מגע אדם ועוד. נעמיק בנושא אחסון תוצרת חקלאית ונספר על הקשר בין הכלכלה הישראלית ותפוזים.   

Back to top