תיקייה התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית נפוץ

על-ידי 319 הורדות

מערך שיעור זה בנושא המהפכה החקלאית הוא החלק השני מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. במערך זה נלמד על הפסקת חיי הנדודים, על התחלת ייצור מזון והתחלת הפעולות החקלאיות שהביאו למהפכה החקלאית. נלמד היכן התחילה החקלאות, על אזור הסהר הפורה ומאפייניו. נעמיק בהשפעת המהפכה החקלאית על התרבות האנושית, על הכלכלה ואפילו נדבר על ציפורים נודדות.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, מודל הצמיחה והשגשוג נפוץ

על-ידי 238 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני שלושת מרכיבי היסוד של עסק כלכלי. בפרק הראשון נחבר בין המהפכה החקלאית לראשית הכלכלה, נבין את חלקה של המהפכה החקלאית בצמיחה הכלכלית שחווה המין האנושי. נלמד על מרכיבי מודל הצמיחה והשגשוג, המציע כיצד החקלאות תרמה וממשיכה להשפיע על השגשוג והצמיחה בתרבות האנושית.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, עקרונות היסוד של עסק כלכלי נפוץ

על-ידי 242 הורדות

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני עקרונות היסוד של עסק כלכלי. בפרק השני נתחיל לחשוב בחשיבה כלכלית ונגדיר מהו עסק כלכלי, נלמד וננתח את שלושת מרכיבי היסוד בעסק  דמיוני שנציג כדוגמה, נבין מהי פונקציית הייצור וכיצד אפשר להגיע לייצור מיטבי. נלמד על החלפת גורמי ייצור בטכנולוגיה, על חשיבות הידע המקצועי ועל מוסדות המחקר והידע החקלאי בישראל. נלמד על עקרונות כלכליים כגון: פונקציית הייצור ותפוקה שולית פוחתת. במערך זה יהיו מושגים רבים, תרגולים וסיכום של כל פרק וסיכום הנושא כולו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- חקלאות מסורתית- תרבות צמחים נפוץ

על-ידי 505 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השלישי נלמד על הפעולה החקלאית ששינתה את כל הצמחים שבני-האדם משתמשים בהם- תירבות צמחים. נלמד על ההבדל בין זן בר לזן מתורבת, נחשוב מהם התכונות שטופחו במהלך תהליך התרבות. נעמיק בזני המורשת שחזרו לחיינו והחזירו טעמים ותכונות שנשכחו בדפי ההיסטוריה.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- ציידים לקטים נפוץ

על-ידי 233 הורדות

מערך שיעור בנושא הנוודים-ציידים-לקטים הוא החלק הראשון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. בנושא זה ניחשף לעולמם של שבטי הנוודים-ציידים-לקטים, נכיר את השבטים החיים בצורה זו עד היום, נכיר את אורחות ומאפייני החיים של שבטים אלה. נבצע העמקה בנושא תזונה בדיאטת הצייד-לקט.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-הענפים החקלאיים נפוץ

על-ידי 228 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח. נגדיר את התוצרת בענפים השונים, נתמקד בענפים לייצור מזון (טבעי או מעובד) אך גם על ענפים לייצור חומרי-גלם לתעשיות שונות, נוי, עבודה, ספורט ופנאי. נעמיק בנושאי תזונה וסביבה ונלמד שאין דבר כזה 'ירקות'!? בחלק השני נעמיק בהיבט כלכלי של ענפי החקלאות: דרך בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור.   

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- ביות בע"ח נפוץ

על-ידי 269 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הראשון נלמד על הפעולה החקלאית הראשונה והחשובה: ביות של בע"ח.  נלמד על ההבדל בין חיית-בר לחייה מבויתת, ממתי הכלב הוא ידידו הטוב של האדם וכיצד יודעים לתארך זאת. נבין מה התכונות המאפשרות תהליך ביות, כיצד מתבצע תהליך הביות, מהן התכונות שטופחו בתהליך הביות ואילו בע"ח ביותו במהלך ההיסטוריה ומתי. אפילו נעמיק במחקר שנעשה על שועלים בסיביר.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- עודף, מסחר וריבית נפוץ

על-ידי 215 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הרביעי והאחרון נלמד על שכלול כלכלת המשק החקלאי באמצעות 3 עקרונות כלכליים: עודף, מסחר וריבית. נלמד על השקר הגדול מכולם! על חשיבות המסחר לחקלאות ולכלכלה, על מסחר ומוסר ועל איך עושים כסף מכסף! פרק זה ממשיך לקשר בין חקלאות וכלכלה ולהדגיש כיצד אחד תורם לשני ולהיפך.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- פעולות חקלאיות מסורתיות נפוץ

על-ידי 221 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי ואחרון, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השני נלמד ונעמיק בחלק מהשיטות והפעולות שהתפתחו במהפכה החקלאית, שיטות אלה שימשו בסיס להתפתחות הכלים והטכנולוגיה המשמשים כיום בחקלאות והן עדיין משמשות חברות מסורתיות ברחבי העולם. נלמד על גידול צמחים באמצעות זריעה, שתילה ונטיעה, על שיטות אגירת מים והשקיה, על עיבוד הקרקע ושיפור פוריותה בפעולת טיוב הקרקע באמצעות הוספת זבל אורגני, על אסיף ושימור התוצרת החקלאית. פרק זה מהווה בסיס בהבנת הפרקטיקה בענפי החקלאות השונים וכן מפתח להבנת התפתחות המדעית והטכנולוגית שהגיעה בעקבותיו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-תופעת המחסור נפוץ

על-ידי 243 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח בחלק השני נמשיך להעמיק בהיבט הכלכלי של ענפי החקלאות: דרך הגדרת מהו מוצר כלכלי, בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור דרך עקומת התמורה. נלמד כיצד ניתן לפרוץ את תופעת המחסור בכדי להמשיך לפרוץ את הגבולות, לקדם, לפתח ולהתפתח.

Back to top