תיקייה כלכלה חקלאית

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

מסמכים

pdf אטלס חקלאות בישראל 2017

17 הורדות

צפייה (pdf)

atalas_haklaut.pdf

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

מסמך בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 23 הורדות

צפייה (ppt)

בעיות_החקלאות.ppt

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

pdf כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

13 הורדות

צפייה (pdf)

כלכלת_החקלאות_בישראל.pdf

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

מסמך משה והתמריץ

משוייך לתגיות : כלכלת הענף 18 הורדות

צפייה (doc)

moshe-tamrizt.doc

משה והתמריץ

הפעילות עוסקת במונחי בסיס בכלכלה- הכנסה, פדיון, רווח , תמריץ.

מיומנויות החקר המופיעות בה כוללות: העלאת השערה, שרטוט גרף המתאים להשערה, שרטוט גרף, קריאה ונתוח של גרף.

spreadsheet קטיף תות

משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ליבת 21 הורדות

צפייה (xls)

katif-tut.xls

קטיף תות

הפעילות עוסקת בחישוב תפוקת הקטיף של תותים על ידי מספר עובדים משתנה.

הפעילות מדגימה את "חוק התפוקה השולית הפוחתת"

pdf שוק המזון בעולם

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 18 הורדות

צפייה (pdf)

שוק_המזון_בעולם.pdf

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

pdf שיווק תוצרת חקלאית

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 32 הורדות

צפייה (pdf)

שיווק_תוצרת_חקלאית.pdf

ד"ר יעל קחל

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

במצגת (pdf) מוסבר מהו שיווק, מהי הסביבה השיווקית (הסביבה הכלכלית, שינויים בביקוש למזון) .שיווק תוצרת חקלאית טרייה: המאפיינים המיוחדים של תוצרת חקלאית טרייה ויכולת המיתוג של המוצר,  הפצה ופערי תיווך

pdf תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

משוייך לתגיות : הרצאות מומחים 20 הורדות

צפייה (pdf)

תיירות_חקלאית.pdf

תיירות חקלאית וגיוון תעסוקות, מנוף לפיתוח הכפר

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המצגת ((pdf מציגה את המאפיינים המרכזים של החקלאות הישראלית כמו למשל: השתנות לאורך השנים של כמות המזון שהחקלאות מייצרת לאדם, תמיכות ציבוריות בחקלאות לעומת מדינות OECD ועוד. כמו כן מוצגים מאפייני ההתיישבות הכפרית והתיירות בישראל. מוצגת דרך לפתוח "תיירות חקלאית" בדומה למדינות אחרות- איטליה מובאת כדוגמה.

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top