תיקייה כלכלה חקלאית

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

אטלס חקלאות בישראל 2017

על-ידי 22 הורדות

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 81 הורדות

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

על-ידי 20 הורדות

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

משה והתמריץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף 38 הורדות

משה והתמריץ

הפעילות עוסקת במונחי בסיס בכלכלה- הכנסה, פדיון, רווח , תמריץ.

מיומנויות החקר המופיעות בה כוללות: העלאת השערה, שרטוט גרף המתאים להשערה, שרטוט גרף, קריאה ונתוח של גרף.

קטיף תות

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ליבת 36 הורדות

קטיף תות

הפעילות עוסקת בחישוב תפוקת הקטיף של תותים על ידי מספר עובדים משתנה.

הפעילות מדגימה את "חוק התפוקה השולית הפוחתת"

שוק המזון בעולם

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 39 הורדות

שוק המזון בעולם

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

שיווק תוצרת חקלאית

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 79 הורדות

שיווק תוצרת חקלאית

ד"ר יעל קחל

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

במצגת (pdf) מוסבר מהו שיווק, מהי הסביבה השיווקית (הסביבה הכלכלית, שינויים בביקוש למזון) .שיווק תוצרת חקלאית טרייה: המאפיינים המיוחדים של תוצרת חקלאית טרייה ויכולת המיתוג של המוצר,  הפצה ופערי תיווך

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים 38 הורדות

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

תיירות חקלאית וגיוון תעסוקות, מנוף לפיתוח הכפר

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המצגת ((pdf מציגה את המאפיינים המרכזים של החקלאות הישראלית כמו למשל: השתנות לאורך השנים של כמות המזון שהחקלאות מייצרת לאדם, תמיכות ציבוריות בחקלאות לעומת מדינות OECD ועוד. כמו כן מוצגים מאפייני ההתיישבות הכפרית והתיירות בישראל. מוצגת דרך לפתוח "תיירות חקלאית" בדומה למדינות אחרות- איטליה מובאת כדוגמה.

צור קשר
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68 ראשון לציון
ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

Back to top