תיקייה התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

אטלס חקלאות בישראל 2017 נפוץ

על-ידי 821 הורדות

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 1057 הורדות

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית חדש

על-ידי משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, טכנולוגיות בחקלאות, מצעי ומיכלי הגידול, תהליכי ייצור בצמח - השפעות סביבתיות על תהליך הפוטוסינתזה 8 הורדות

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נכיר דרכים להתאים גידולים חקלאיים לאזורי גידול שונים, למעשה לוקחים את הלימון ועושים ממנו לימונדה: הקמה של בתי גידול לבע"ח ובתי צמיחה לצמחים במקומות שאינם בהכרח פוריים לחקלאות, והאפשרות לבצע בהם תמרון בתנאי האקלים, השעות ההארה ואפילו בצבע ההצללה. בזכות תמרונים אלה הצליח האדם להגדיל את איכות וכמות המזון. בסוף הפרק נלמד על הפעולה האגרו-טכנית הראשונה שביצע בורלוג במקסיקו וכיצד באמצעותה האיץ בחצי את הקצב שבה לוקח לשפר תכונות לצמח ובכך למעשה לשבח גנטית את החיטה בתהליך התורשה.

, מצעי גדול (צמחים) הארה מלאכותית (צמחים ובעלי חיים)השיעור עוסק ב:בתי גדול (צמחים ובעלי חיים), בקרת אקלים (צמחים ובעלי חיים)

 

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות חדש

על-ידי משוייך לתגיות : בע, גיזום, התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, זיבול ודישון, חיטוי, חיפוי, טיפול בעשביה 1 הורדה

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על הפעולות החקלאיות לשיפור התוצרת החקלאית אשר השתכללו במהלך החקלאות המודרנית. נלמד על חשיבות פעולת הגיזום, נעמיק בפעולת הדישון, נלמד על ההבדל בין דישון לזיבול, על מאפייני הדשן וטעויות נפוצות בתחום ואפילו נעמיק על כריית האשלג בים המלח. בפרק זה נכיר את התפתחות תחום גידול בע"ח מחקלאות מסורתית לחקלאות תעשייתית. נרחיב על תחום העשבייה, הטיפול בעשבייה, נרחיב על מנגנוני הפעולה של הקוטלי עשבים (מגע וסיסטמי) ומיון סוגי העשבים. נכיר פעולות חשובות שמבצעים בקרקע: חיפוי קרקע וחיטוי קרקע ונרחיב על הנקודה הישראלית בהמצאת החיטוי הסולרי. נרחיב ונעמיק בהכרת אזור הריזוספרה (אזור השורשים) והחיים בתוכו ואפילו נגיע עד לאירלנד ונספר שם על מחלה בתפו"א שגרמה למותם של מילונים. לבסוף נגיע לצרפת ונעמיק בפעולת ההרכבה, פעולה מסורתית שהשתכללה והתגברה על בעיות קרקע ומזיקים וכיום שולטת בענף השתלנות ואפילו נבחן מחקרים שבוצעו פעולה זו.

גלובלזציה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 7773 הורדות

גלובלזציה

הקובץ בכתיבתו של אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

גְלוֹבָּלִיזַצְיָה : הגורמים להתפתחות הגלובליזציה - הטענות נגד הגלובליזציה  - מאפיינים עיקריים לגלובליזציה - הסיבות העיקריות להיווצרות הגלובליזציה - ההשפעות העיקריות  של תהליך הגלובליזציה  על המדינות המתפתחות - ההשפעות העיקריות  של תהליך הגלובליזציה  על המדינות המפותחות - אפשרות לצמצום הפערים בין העולם המפותח לעולם הפחות מפותח - המהפכה הטכנולוגית בתחומי התחבורה והתקשורת, המאפשרת את התפתחות תהליכי הגלובליזציה. - השפעת הגלובליזציה על הכלכלה - השפעת הגלובליזציה על החברה והתרבות - השפעת הגלובליזציה על הפוליטיקה - השפעת הגלובליזציה על הסביבה - מיקור חוץ.

גְלוֹבָּלִיזַצְיָה :המדינות המזהמות ביותר בעולם - עלייה במודעות לשיפור איכות הסביבה  - פיתוח בר קיימא" וחקלאות בת-קיימא .

ארגון הסחר העולמי - סחר עולמי ( סחר בינלאומי) - שוּק חופשי - קרן המטבע הבינלאומית -קבוצת שמונה המדינות המתועשות - קפִּיטָלִיזְם - הבנק העולמי - הון - הפרטה - יתרון לגודל.

הגלובליזציה והשפעתה על כלכלת ישראל : התהליכים שתרמו להשתלבות כלכלת ישראל בכלכלה הגלובלית - שינויים במבנה התעשייה בישראל - התפתחות תעשיית הטכנולוגיה העילית (היי-טק)  בישראל - תוצאות ההשתלבות של מדינת ישראל בכלכלה העולמית

ד3 השבחה אגרוטכנולוגית- פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי חדש

על-ידי משוייך לתגיות : גיאופיטים, התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, יחורים, רביה, רביה בעלי חיים, שיבוט, תרבית 4 הורדות

ד3 השבחה אגרוטכנולוגית- פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי

  • מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק הרביעי  מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה מלמד על פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי, נתמקד ב-3 שיטות לריבוי אל-זווגי שמאפשר השבחה אגרו-טכנית: השיטה הראשונה היא ריבוי טבעי באמצעות גיאופיטים, נלמד על עולמם הקסום והמיוחד של צמחי האדמה. השיטה השנייה היא ריבוי מלאכותי בחקלאות של חלקי צמח והפיכתם לצמח עצמאי, כמו השרשה של ייחורים או חיתוך חוטרים מצמח האם. השיטה האחרונה היא ריבוי באמצעות תרבית רקמה: שיטה ביוטכנולוגית, מתקדמת ומרתקת שבה נלקחים תאים וגדלים במעבדה בתנאים מבוקרים, בשיטה זו מייצרים מאות עותקים זהים לחלוטין גנטית לצמח האם. במערך זה נסביר גם את עקרונות השיבוט 

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 437 הורדות

מערך שיעור זה בנושא המהפכה החקלאית הוא החלק השני מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. במערך זה נלמד על הפסקת חיי הנדודים, על התחלת ייצור מזון והתחלת הפעולות החקלאיות שהביאו למהפכה החקלאית. נלמד היכן התחילה החקלאות, על אזור הסהר הפורה ומאפייניו. נעמיק בהשפעת המהפכה החקלאית על התרבות האנושית, על הכלכלה ואפילו נדבר על ציפורים נודדות.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, מודל הצמיחה והשגשוג נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 341 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני שלושת מרכיבי היסוד של עסק כלכלי. בפרק הראשון נחבר בין המהפכה החקלאית לראשית הכלכלה, נבין את חלקה של המהפכה החקלאית בצמיחה הכלכלית שחווה המין האנושי. נלמד על מרכיבי מודל הצמיחה והשגשוג, המציע כיצד החקלאות תרמה וממשיכה להשפיע על השגשוג והצמיחה בתרבות האנושית.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, עקרונות היסוד של עסק כלכלי נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 331 הורדות

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני עקרונות היסוד של עסק כלכלי. בפרק השני נתחיל לחשוב בחשיבה כלכלית ונגדיר מהו עסק כלכלי, נלמד וננתח את שלושת מרכיבי היסוד בעסק  דמיוני שנציג כדוגמה, נבין מהי פונקציית הייצור וכיצד אפשר להגיע לייצור מיטבי. נלמד על החלפת גורמי ייצור בטכנולוגיה, על חשיבות הידע המקצועי ועל מוסדות המחקר והידע החקלאי בישראל. נלמד על עקרונות כלכליים כגון: פונקציית הייצור ותפוקה שולית פוחתת. במערך זה יהיו מושגים רבים, תרגולים וסיכום של כל פרק וסיכום הנושא כולו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- חקלאות מסורתית- תרבות צמחים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 725 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השלישי נלמד על הפעולה החקלאית ששינתה את כל הצמחים שבני-האדם משתמשים בהם- תירבות צמחים. נלמד על ההבדל בין זן בר לזן מתורבת, נחשוב מהם התכונות שטופחו במהלך תהליך התרבות. נעמיק בזני המורשת שחזרו לחיינו והחזירו טעמים ותכונות שנשכחו בדפי ההיסטוריה.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- ציידים לקטים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 346 הורדות

מערך שיעור בנושא הנוודים-ציידים-לקטים הוא החלק הראשון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. בנושא זה ניחשף לעולמם של שבטי הנוודים-ציידים-לקטים, נכיר את השבטים החיים בצורה זו עד היום, נכיר את אורחות ומאפייני החיים של שבטים אלה. נבצע העמקה בנושא תזונה בדיאטת הצייד-לקט.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-הענפים החקלאיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 365 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח. נגדיר את התוצרת בענפים השונים, נתמקד בענפים לייצור מזון (טבעי או מעובד) אך גם על ענפים לייצור חומרי-גלם לתעשיות שונות, נוי, עבודה, ספורט ופנאי. נעמיק בנושאי תזונה וסביבה ונלמד שאין דבר כזה 'ירקות'!? בחלק השני נעמיק בהיבט כלכלי של ענפי החקלאות: דרך בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור.   

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- ביות בע"ח נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 525 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הראשון נלמד על הפעולה החקלאית הראשונה והחשובה: ביות של בע"ח.  נלמד על ההבדל בין חיית-בר לחייה מבויתת, ממתי הכלב הוא ידידו הטוב של האדם וכיצד יודעים לתארך זאת. נבין מה התכונות המאפשרות תהליך ביות, כיצד מתבצע תהליך הביות, מהן התכונות שטופחו בתהליך הביות ואילו בע"ח ביותו במהלך ההיסטוריה ומתי. אפילו נעמיק במחקר שנעשה על שועלים בסיביר.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- עודף, מסחר וריבית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 288 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הרביעי והאחרון נלמד על שכלול כלכלת המשק החקלאי באמצעות 3 עקרונות כלכליים: עודף, מסחר וריבית. נלמד על השקר הגדול מכולם! על חשיבות המסחר לחקלאות ולכלכלה, על מסחר ומוסר ועל איך עושים כסף מכסף! פרק זה ממשיך לקשר בין חקלאות וכלכלה ולהדגיש כיצד אחד תורם לשני ולהיפך.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- פעולות חקלאיות מסורתיות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 307 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי ואחרון, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השני נלמד ונעמיק בחלק מהשיטות והפעולות שהתפתחו במהפכה החקלאית, שיטות אלה שימשו בסיס להתפתחות הכלים והטכנולוגיה המשמשים כיום בחקלאות והן עדיין משמשות חברות מסורתיות ברחבי העולם. נלמד על גידול צמחים באמצעות זריעה, שתילה ונטיעה, על שיטות אגירת מים והשקיה, על עיבוד הקרקע ושיפור פוריותה בפעולת טיוב הקרקע באמצעות הוספת זבל אורגני, על אסיף ושימור התוצרת החקלאית. פרק זה מהווה בסיס בהבנת הפרקטיקה בענפי החקלאות השונים וכן מפתח להבנת התפתחות המדעית והטכנולוגית שהגיעה בעקבותיו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-תופעת המחסור נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 352 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח בחלק השני נמשיך להעמיק בהיבט הכלכלי של ענפי החקלאות: דרך הגדרת מהו מוצר כלכלי, בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור דרך עקומת התמורה. נלמד כיצד ניתן לפרוץ את תופעת המחסור בכדי להמשיך לפרוץ את הגבולות, לקדם, לפתח ולהתפתח.

מסמך חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות נפוץ

על-ידי 334 הורדות

חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות

חוברת מידע בעריכתה של נטלי שרבן. החוברת מכילה מידע בהיר ונגיש על נושאים רבים בתחום צומח וכן מידע רב על ענף הירקות.

נושאים כמו: 

 

פרק ב': אזורי גידול. השפעת האקלים על הצמחים

פרק ג': הקרקע כבית גידול לצמח

פרק ד': מים והשקיה

פרק ה': הכרת בתי צמיחה

פרק ו': רביה בעולם הצמחים. שיטות ריבוי של צמחים

פרק ז': הזרע ותהליך הנביטה בצמחים

פרק ח': היווצרות פרי. טיפול בפרי וביבול

פרק ט': עקרונות המחקר

פרק י': שיטות מיון הצמחים

פרק י''א': כלכלה

 
 

כלכלה חקלאית- היצע וביקוש נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 1379 הורדות

כלכלה חקלאית- היצע וביקוש

 רשרת השיווק, אפול בעודפי תוצרת, סובסידיה ועוד מצגת שנכתבה ונערכה על ידי יהודה קלוש. המצגת מתרכזת בהיצע ובקוש ועוסקת בנושאים נוספים כמו סוגי הוצאות החקלא,יש

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות נפוץ

על-ידי 681 הורדות

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

כלכלת המשק החקלאי נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 1571 הורדות

כלכלת המשק החקלאי

הקובץ, שנכתב על ידי אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

כלכלת המשק החקלאי : כלכלה - כלכלה אקולוגית -  החקלאות בכלכלת ישראל - גורמי תשומה מרכזיים בענף החקלאי - ההשפעה על יכולת הפעלת הענף ועל הפעלתו הכלכלית - גורמים אפשריים לעליית וירידת מחירים - גורמים  ליציבות  מחירים - דרכים למניעת חוסר יציבות במחירי התוצרת החקלאית - השפעת העודפים של תוצרת חקלאית על מחירי התוצרת - תמיכות המדינה בייצור החקלאי - סחר בינלאומי - צמצום או ביטול הסובסידיה - דרכים לשיפור רמת הרווחיות -אמצעים לשימור תוצרת חקלאית " חיי - מדף " - משק מתמחה - שינויים טכנולוגיים שהביאו לתפוקה גבוהה ולגיוון בחקלאות הישראלית - שיווק התוצרת - יצוא - יבוא - הסגר צמחים - תהליכים בחקלאות הישראלית - אמצעים להובלת התוצרת החקלאית - עודפי תוצרת חקלאית - השמדת תוצרת חקלאית -

פרקים בכלכלה: הכלכלה כמדע - מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה - כלכלה חדשה  -חשיבה כלכלית - צמיחה כלכלית - נסיגה כלכלית - מוצר כלכלי - מוצר לא כלכלי - מחסור

גורמי היצור במשק הכלכלי - פיתוח גורמי ייצור - חומר גלם - מוצרי השקעה - נכסי השקעה - מוצרי צריכה - מוצר הון  (נכס הון) - סוגי משטר כלכלי חברתי - כלכלה פוזיטיבית וכלכלה נורמטיבית - שיטות תכנון כלכלי - מיתון - היצע וביקוש ומנגנון השוק - הגורמים המשפיעים על תנודות הביקוש - הגורמים המשפיעים על תנודות רמת ההיצע - עקומת התמורה - תוצר לאומי וצמיחה כלכלית - שיווי משקל בשוק תחרותי - תחרות חופשית - כשל שוק - 'תעסוקה' -שיעור ההשתתפות בכוח העבודה - אבטלה - סוגי אבטלה - הון אנושי וצמיחה - אינפלציה ודיפלציה -מדד מחירים לצרכן - הבנק המרכזי / בנק ישראל - בנק מסחרי - אמצעי תשלום - תקציב המדינה (הממשלה) - מדיניות פיסקאלית/תקציבית - מדיניות מוניטרית - הכנסות הממשלה ממיסים - מיסוי עירוני /"מיסוי מוניציפאלי" - הבורסה לניירות ערך - הגדרת הביטחון הלאומי- כלכלת ישראל ומערכת הביטחון - ביטחון אנרגטי.

מושגי יסוד בכלכלה

 

Back to top