תיקייה התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה

פרישת הרקע הכלכלי של העשייה החקלאית ברמת המקרו וברמת המיקרו.

אטלס חקלאות בישראל 2017 נפוץ

על-ידי 3426 הורדות

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

אקלום (אינטרודוקציה) של צמחים ובעלי חיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בעלי, טיפוח גנטי, מערכי שיעור חדשים, צומח 2930 הורדות

אקלום (אינטרודוקציה) של צמחים ובעלי חיים
  1. דוגמאות להשבחה גנטית
  • א. טיפוח
  • ב. איקלום (אינטרודוקציה)
  • ג. הנדסה גנטית
  1.  

תקציר

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית בפיתוחו של ניב פייג, הוא החלק הרביעי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בשיעור זה נלמד על תהליך האקלום, שיטה נוספת להשבחה גנטית. משחר ההיסטוריה האדם מעביר מינים של צמחים ובע"ח ברחבי העולם, החקלאות היא המניע הכלכלה היא המנוע. תהליך העברת המינים הביא עמו חידושים וגיוונים, אך גם השפעות שליליות בצורה של מינים פולשים ומזיקי הסגר. נלמד על דוגמאות רבות לאיקלום של בע"ח וצומח שהתבצעו בישראל, על תהליך האיקלום, על שלב ההסגר (קרנטינה) וחשיבותו, נלמד על דבורת הדבש האיטלקית, על הראמים המושבים לטבע, על סיפור ההצלחה באיקלום האבוקדו. נעמיק ונלמד על מחקרים וזיכרונות ואפילו נכיר את מרכיבי הסלט החדש.

 

ביות וטיפוח גנטי בצמחים ובעלי חיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : טיפוח גנטי, מערכי שיעור חדשים 2827 הורדות

ביות וטיפוח גנטי בצמחים ובעלי חיים

. ביות וטיפול- דוגמאות להשבחה גנטית

  • א. טיפוח
  • ב. איקלום (אינטרודוקציה)
  • ג. הנדסה גנטית
  1.  

תקציר

מערך שיעור שכתב ניב פייג. מערך זה העוסק בהשבחה אגרו-טכנית הוא החלק הרביעי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בשיעור זה נלמד על תהליך הטיפוח הגנטי.

במהלך ההיסטוריה, מהמהפכה החקלאית-כלכלית ועד החקלאות המודרנית, בני-האדם עסקו בשינוי הסביבה במטרה להתאים אותה לצרכי האדם והחקלאות. תהליך הטיפוח הקלאסי הוא השינוי גנטי שהאדם ביצע בבע"ח ובצומח, בין אם ביודעין ובין אם במקרה. בשיעור מרתק זה נלמד את בסיס ההבנה במושגי הגנטיקה, נפרוט ונבאר את המושגים הרבים בתהליך הטיפוח, נכיר את השיטות שהתפתחו מהטיפוח הקלאסי - שימוש בזני-בר למטרות טיפוח והשראת מוטציות. נציג דוגמאות כיצד הטיפוח תרם לשיפור איכות וכמות המזון בעולם, נציג את סיפורם של חוקרים חשובים שתרמו רבות למין האנושי ואפילו נרחיק עד ירקות שגדלים בחלל.

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, כלכלת הענף, ליבת 2769 הורדות

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, טכנולוגיות בחקלאות, מצעי ומיכלי הגידול, תהליכי ייצור בצמח - השפעות סביבתיות על תהליך הפוטוסינתזה 2448 הורדות

בתי גדול, מצעים, בקרה אקלימית, הארה מלאכותית : השבחה אגרוטכנית

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נכיר דרכים להתאים גידולים חקלאיים לאזורי גידול שונים, למעשה לוקחים את הלימון ועושים ממנו לימונדה: הקמה של בתי גידול לבע"ח ובתי צמיחה לצמחים במקומות שאינם בהכרח פוריים לחקלאות, והאפשרות לבצע בהם תמרון בתנאי האקלים, השעות ההארה ואפילו בצבע ההצללה. בזכות תמרונים אלה הצליח האדם להגדיל את איכות וכמות המזון. בסוף הפרק נלמד על הפעולה האגרו-טכנית הראשונה שביצע בורלוג במקסיקו וכיצד באמצעותה האיץ בחצי את הקצב שבה לוקח לשפר תכונות לצמח ובכך למעשה לשבח גנטית את החיטה בתהליך התורשה.

, מצעי גדול (צמחים) הארה מלאכותית (צמחים ובעלי חיים)השיעור עוסק ב:בתי גדול (צמחים ובעלי חיים), בקרת אקלים (צמחים ובעלי חיים)

 

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בע, גיזום, התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, זיבול ודישון, חיטוי, חיפוי, טיפול בעשביה 2866 הורדות

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על הפעולות החקלאיות לשיפור התוצרת החקלאית אשר השתכללו במהלך החקלאות המודרנית. נלמד על חשיבות פעולת הגיזום, נעמיק בפעולת הדישון, נלמד על ההבדל בין דישון לזיבול, על מאפייני הדשן וטעויות נפוצות בתחום ואפילו נעמיק על כריית האשלג בים המלח. בפרק זה נכיר את התפתחות תחום גידול בע"ח מחקלאות מסורתית לחקלאות תעשייתית. נרחיב על תחום העשבייה, הטיפול בעשבייה, נרחיב על מנגנוני הפעולה של הקוטלי עשבים (מגע וסיסטמי) ומיון סוגי העשבים. נכיר פעולות חשובות שמבצעים בקרקע: חיפוי קרקע וחיטוי קרקע ונרחיב על הנקודה הישראלית בהמצאת החיטוי הסולרי. נרחיב ונעמיק בהכרת אזור הריזוספרה (אזור השורשים) והחיים בתוכו ואפילו נגיע עד לאירלנד ונספר שם על מחלה בתפו"א שגרמה למותם של מילונים. לבסוף נגיע לצרפת ונעמיק בפעולת ההרכבה, פעולה מסורתית שהשתכללה והתגברה על בעיות קרקע ומזיקים וכיום שולטת בענף השתלנות ואפילו נבחן מחקרים שבוצעו פעולה זו.

גלובלזציה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : כלכלת הענף, ממורה למורה 22694 הורדות

גלובלזציה

הקובץ בכתיבתו של אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

גְלוֹבָּלִיזַצְיָה : הגורמים להתפתחות הגלובליזציה - הטענות נגד הגלובליזציה  - מאפיינים עיקריים לגלובליזציה - הסיבות העיקריות להיווצרות הגלובליזציה - ההשפעות העיקריות  של תהליך הגלובליזציה  על המדינות המתפתחות - ההשפעות העיקריות  של תהליך הגלובליזציה  על המדינות המפותחות - אפשרות לצמצום הפערים בין העולם המפותח לעולם הפחות מפותח - המהפכה הטכנולוגית בתחומי התחבורה והתקשורת, המאפשרת את התפתחות תהליכי הגלובליזציה. - השפעת הגלובליזציה על הכלכלה - השפעת הגלובליזציה על החברה והתרבות - השפעת הגלובליזציה על הפוליטיקה - השפעת הגלובליזציה על הסביבה - מיקור חוץ.

גְלוֹבָּלִיזַצְיָה :המדינות המזהמות ביותר בעולם - עלייה במודעות לשיפור איכות הסביבה  - פיתוח בר קיימא" וחקלאות בת-קיימא .

ארגון הסחר העולמי - סחר עולמי ( סחר בינלאומי) - שוּק חופשי - קרן המטבע הבינלאומית -קבוצת שמונה המדינות המתועשות - קפִּיטָלִיזְם - הבנק העולמי - הון - הפרטה - יתרון לגודל.

הגלובליזציה והשפעתה על כלכלת ישראל : התהליכים שתרמו להשתלבות כלכלת ישראל בכלכלה הגלובלית - שינויים במבנה התעשייה בישראל - התפתחות תעשיית הטכנולוגיה העילית (היי-טק)  בישראל - תוצאות ההשתלבות של מדינת ישראל בכלכלה העולמית

ד3 השבחה אגרוטכנולוגית- פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גיאופיטים, התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, יחורים, רביה, רביה בעלי חיים, שיבוט, תרבית 3491 הורדות

ד3 השבחה אגרוטכנולוגית- פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי

  • מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק הרביעי  מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה מלמד על פיתוח טכנולוגיות לריבוי מלאכותי, נתמקד ב-3 שיטות לריבוי אל-זווגי שמאפשר השבחה אגרו-טכנית: השיטה הראשונה היא ריבוי טבעי באמצעות גיאופיטים, נלמד על עולמם הקסום והמיוחד של צמחי האדמה. השיטה השנייה היא ריבוי מלאכותי בחקלאות של חלקי צמח והפיכתם לצמח עצמאי, כמו השרשה של ייחורים או חיתוך חוטרים מצמח האם. השיטה האחרונה היא ריבוי באמצעות תרבית רקמה: שיטה ביוטכנולוגית, מתקדמת ומרתקת שבה נלקחים תאים וגדלים במעבדה בתנאים מבוקרים, בשיטה זו מייצרים מאות עותקים זהים לחלוטין גנטית לצמח האם. במערך זה נסביר גם את עקרונות השיבוט 

הקרקע כמשאב מתכלה (חוברת קומיקס) נפוץ

על-ידי 1113 הורדות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר גאה להציג את החוברת "חיים בקרקע" מתורגמת לעברית. חוברת זאת פורסמה  בשיתוף פעולה עם האגודה הספרדית למדעי הקרקע – סניף גליסיה והשלוחה הביולוגית של גליסיה-ספרד. המטרה המרכזית של חוברת זו, הערוכה כקומיקס ומתארת התלבטות אותנטית, היא העלאת המודעות לחשיבות הקרקע, ולצורך לשמור על קיומה ואיכותה.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 3571 הורדות

מערך שיעור זה בנושא המהפכה החקלאית הוא החלק השני מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. במערך זה נלמד על הפסקת חיי הנדודים, על התחלת ייצור מזון והתחלת הפעולות החקלאיות שהביאו למהפכה החקלאית. נלמד היכן התחילה החקלאות, על אזור הסהר הפורה ומאפייניו. נעמיק בהשפעת המהפכה החקלאית על התרבות האנושית, על הכלכלה ואפילו נדבר על ציפורים נודדות.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, מודל הצמיחה והשגשוג נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 2533 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני שלושת מרכיבי היסוד של עסק כלכלי. בפרק הראשון נחבר בין המהפכה החקלאית לראשית הכלכלה, נבין את חלקה של המהפכה החקלאית בצמיחה הכלכלית שחווה המין האנושי. נלמד על מרכיבי מודל הצמיחה והשגשוג, המציע כיצד החקלאות תרמה וממשיכה להשפיע על השגשוג והצמיחה בתרבות האנושית.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- המהפכה החקלאית -כלכלית, עקרונות היסוד של עסק כלכלי נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 2516 הורדות

מערכי השיעור בנושא המהפכה החקלאית- כלכלית הם הנושא השלישי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: הראשון מודל הצמיחה והשגשוג והשני עקרונות היסוד של עסק כלכלי. בפרק השני נתחיל לחשוב בחשיבה כלכלית ונגדיר מהו עסק כלכלי, נלמד וננתח את שלושת מרכיבי היסוד בעסק  דמיוני שנציג כדוגמה, נבין מהי פונקציית הייצור וכיצד אפשר להגיע לייצור מיטבי. נלמד על החלפת גורמי ייצור בטכנולוגיה, על חשיבות הידע המקצועי ועל מוסדות המחקר והידע החקלאי בישראל. נלמד על עקרונות כלכליים כגון: פונקציית הייצור ותפוקה שולית פוחתת. במערך זה יהיו מושגים רבים, תרגולים וסיכום של כל פרק וסיכום הנושא כולו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- חקלאות מסורתית- תרבות צמחים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 4736 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השלישי נלמד על הפעולה החקלאית ששינתה את כל הצמחים שבני-האדם משתמשים בהם- תירבות צמחים. נלמד על ההבדל בין זן בר לזן מתורבת, נחשוב מהם התכונות שטופחו במהלך תהליך התרבות. נעמיק בזני המורשת שחזרו לחיינו והחזירו טעמים ותכונות שנשכחו בדפי ההיסטוריה.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה- ציידים לקטים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 3556 הורדות

מערך שיעור בנושא הנוודים-ציידים-לקטים הוא החלק הראשון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. בנושא זה ניחשף לעולמם של שבטי הנוודים-ציידים-לקטים, נכיר את השבטים החיים בצורה זו עד היום, נכיר את אורחות ומאפייני החיים של שבטים אלה. נבצע העמקה בנושא תזונה בדיאטת הצייד-לקט.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-הענפים החקלאיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 3451 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח. נגדיר את התוצרת בענפים השונים, נתמקד בענפים לייצור מזון (טבעי או מעובד) אך גם על ענפים לייצור חומרי-גלם לתעשיות שונות, נוי, עבודה, ספורט ופנאי. נעמיק בנושאי תזונה וסביבה ונלמד שאין דבר כזה 'ירקות'!? בחלק השני נעמיק בהיבט כלכלי של ענפי החקלאות: דרך בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור.   

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- ביות בע"ח נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 3608 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הראשון נלמד על הפעולה החקלאית הראשונה והחשובה: ביות של בע"ח.  נלמד על ההבדל בין חיית-בר לחייה מבויתת, ממתי הכלב הוא ידידו הטוב של האדם וכיצד יודעים לתארך זאת. נבין מה התכונות המאפשרות תהליך ביות, כיצד מתבצע תהליך הביות, מהן התכונות שטופחו בתהליך הביות ואילו בע"ח ביותו במהלך ההיסטוריה ומתי. אפילו נעמיק במחקר שנעשה על שועלים בסיביר.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- עודף, מסחר וריבית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 2378 הורדות

 

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק הרביעי והאחרון נלמד על שכלול כלכלת המשק החקלאי באמצעות 3 עקרונות כלכליים: עודף, מסחר וריבית. נלמד על השקר הגדול מכולם! על חשיבות המסחר לחקלאות ולכלכלה, על מסחר ומוסר ועל איך עושים כסף מכסף! פרק זה ממשיך לקשר בין חקלאות וכלכלה ולהדגיש כיצד אחד תורם לשני ולהיפך.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-חקלאות מסורתית- פעולות חקלאיות מסורתיות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 3263 הורדות

מערכי השיעור בנושא חקלאות מסורתית הם הנושא הרביעי ואחרון, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-4 פרקים: הראשון ביות בע"ח השני פעולות חקלאיות מסורתיות השלישי תרבות צמחים והרביעי בנושא כלכלה: עודף, מסחר וריבית. בפרק השני נלמד ונעמיק בחלק מהשיטות והפעולות שהתפתחו במהפכה החקלאית, שיטות אלה שימשו בסיס להתפתחות הכלים והטכנולוגיה המשמשים כיום בחקלאות והן עדיין משמשות חברות מסורתיות ברחבי העולם. נלמד על גידול צמחים באמצעות זריעה, שתילה ונטיעה, על שיטות אגירת מים והשקיה, על עיבוד הקרקע ושיפור פוריותה בפעולת טיוב הקרקע באמצעות הוספת זבל אורגני, על אסיף ושימור התוצרת החקלאית. פרק זה מהווה בסיס בהבנת הפרקטיקה בענפי החקלאות השונים וכן מפתח להבנת התפתחות המדעית והטכנולוגית שהגיעה בעקבותיו.

התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה-תופעת המחסור נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה 3591 הורדות

מערך שיעור בנושא ענפים חקלאיים הוא החלק האחרון מתוך חמישה, ברצף ההוראה המתאר את ראשית החקלאות. נושא זה מחולק ל-2 פרקים: כאשר בחלק בראשון נכיר את הענפיים החקלאיים השונים, בתחום בעלי-החיים ובתחום הצומח בחלק השני נמשיך להעמיק בהיבט הכלכלי של ענפי החקלאות: דרך הגדרת מהו מוצר כלכלי, בחינת שלושת שאלות היסוד בכלכלה והכרת תופעת המחסור דרך עקומת התמורה. נלמד כיצד ניתן לפרוץ את תופעת המחסור בכדי להמשיך לפרוץ את הגבולות, לקדם, לפתח ולהתפתח.

מסמך חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות נפוץ

על-ידי 2093 הורדות

חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות

חוברת מידע בעריכתה של נטלי שרבן. החוברת מכילה מידע בהיר ונגיש על נושאים רבים בתחום צומח וכן מידע רב על ענף הירקות.

נושאים כמו: 

 

פרק ב': אזורי גידול. השפעת האקלים על הצמחים

פרק ג': הקרקע כבית גידול לצמח

פרק ד': מים והשקיה

פרק ה': הכרת בתי צמיחה

פרק ו': רביה בעולם הצמחים. שיטות ריבוי של צמחים

פרק ז': הזרע ותהליך הנביטה בצמחים

פרק ח': היווצרות פרי. טיפול בפרי וביבול

פרק ט': עקרונות המחקר

פרק י': שיטות מיון הצמחים

פרק י''א': כלכלה

 
 

Back to top