תיקייה חקלאות וסביבה

לפעילות החקלאית השפעה על הסביבה.במסגרת חקלאות בת קיימא יש נסיון לשמור על איכות הקרקע, לשמור על מערכות ביולוגיות, למנוע זהום סבבתי  ועוד

הקונפליקט בין חקלאות לחיות הבר- מניעת נזקים

על-ידי משוייך לתגיות : ממשק וסביבה 99 הורדות

הקונפליקט בין חקלאות לחיות הבר- מניעת נזקים

  מצגת שנכתבה ונערכה  על ידי רחלי גלבוע בהוצאת  רשות שמורות הטבע והגנים אגף חינוך וקהילה

הפעילות: מערך השיעור בנוי ממצגת להקניית ידע בסיסי בנושא ולהבהרת מושגים, ומפעילות של סימולציה של דיון, בה התנסות בגיבוש עמדה וחשיבה יצירתית של

 

המשתתפים, על בסיס הידע הנרכש. מושגים: החוק להגנת חיית הבר, חוק גנים לאומיים שמורות טבע ולאום, סניטציה, מגוון המינים, מינים מתפרצים, היתרי ציד, ממשק אוכלוסיות בדגש מינים מתפרצים, סכנת הרעלות.

הקונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע- מניעת נזקים מחיות הבר

על-ידי משוייך לתגיות : ממשק וסביבה 73 הורדות

הקונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע- מניעת נזקים מחיות הבר

מערך שיעור שפותח על ידי רשות הטבע והגנים- אגף קהילה. במרכז המערך מצגת(17.37 MB)המציגה דוגמאות רבות לבעיות ביחסי הגומלין בין החקלאות לבין חיות בר.

השעור מתרכז בקונפליקט הקיים לעיתים בין החקלאות לבין שמירת הטבע והצורך המשותף במציאת דרכים לצמצומו.

במערך השיעור הנ"ל יש פרוט של נושאי כל אחת מהשקופיות שבמצגת והצעות לקיום דיונים בכיתה בעקבות השקופיות.

התמודדות עם משאבי המים המוגבלים והלא יציבים בישראל נפוץ

על-ידי 178 הורדות

הרצאתו של ד"ר דניאל קורצמן.

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני.

המצגת עוסקת בנושאים הבאים:

השונות המרחבית והעיתית של מטר השמים- בעולם ובישראל

*מחזור המים הטבעי והמסגרת בה מופקים מים בישראל

*הגדלת נפח המים לשימוש האדם בתוך גבולות מחזור המים הטבעי

*מי משתמש במים?

*הגדלת נפח המים לשימוש האדם ע"י שימוש במים שאינם שפירים

)קולחים, מליחים שפד"ן (

*הגדלת נפח המים לשימוש האדם ע"י יצירת מים שפירים : התפלה

חיות בר וחקלאות- דרכים למניעת נזקים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הגנת הצומח, ממשק וסביבה 114 הורדות

חיות בר וחקלאות- דרכים למניעת נזקים

מערך שיעור בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים שכתבה וערכה רחלי גלבוע. מערך השעור המבוסס על המצגת "מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר"

במפגש בין חיות הבר לחקלאות יש שני צדדים שנפגעים: 

הגידולים החקלאיים הם גורם משיכה ומקור מזון נוסף לחיות הבר. זמינות המזון משפיעה על המאזן בטבעחיות הבר מתרבות מעבר לכושר הנשיאה הטבעי של השטח. הדבר מוביל להתרבות ולהתפרצות של מינים, תופעה שפוגעת במגוון המינים בטבע. 

מצד החקלאים מדובר בפגיעה ישירה בפרנסה.

מצד שמירת הטבע- התרבות של חיות הבר מעבר לכושר נשיאה טבעי מביאה לתופעה של  מינים מתפרצים, תופעה שפוגעת במגוון המינים בטבע. 

התופעה של מינים מתפרצים יוצרת לחץ עודף של חיות הבר הן על האיזון הטבעי והן על התוצרת החקלאית. הקונפליקט הוא במידת ההשפעה ההדדית שיש בין החקלאות ובין חיות הבר. 

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, ממשק, מערכי שיעור 528 הורדות

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה

תקציר- חקלאות וסביבה

יחידת לימוד בפיתוחו של ד"ר אמיר ברנע. היחידהכוללת הצעה לשלושה מפגש למידה, תוך כיתתיים וחוץ כיתתיים ומגוון של פעילויות העשרה. המפגשים עוסקים ב:

  1. חיוניות ודחיפות תרומת החקלאות לתזונת העולם בהווה ובעתיד מחייבת אותנו להבנה ולפעולה בגין ההשפעות הללו. כך ערכים של קיום, זכות למזון ראוי ומספק יחד עם ערכות הדדיות וקיימות מזמנים דיונים בעלי משמעות ללומדים.
  2. חקלאות משפיעה מהותית על הסביבה בהיבטים רבים: שימוש במשאבים, איכות המים, האוויר והקרקע, מגורי, תיירות ופנאי. כתוצאה של פעולה אנושית והמתבצעת על שטח נרחב. בישראל ובמדינות רבות היא המשפיעה העיקרית על הסביבה..
  3. החקלאות היא חלק ממערכת מורכבת ביוספרית בה קיימים קשרים והשפעות, חלקם ישירים וניתנים להבנה והסבר וחלקם סמויים מן העין ולא בהכרח ידועים ומובנים מדעית. הדוגמה המוכרת ביותר היא ההתחממות הגלובלית והקשר עם 'אפקט החממה'.

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

על-ידי 63 הורדות

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

מידע שפורסם על ידי רשות הטבע והגנים- אגף ההסברה

בחוברת הסבר מנומק לגבי החשיבות של הפסקת התלות המקלקלת של חיות הבר באדם.

על שועלים ,תנים וחקלאות

על-ידי משוייך לתגיות : בעלי, ממשק וסביבה 60 הורדות

על שועלים ,תנים וחקלאות

מערך שיעור (כפול) שפותח על ידי רחלי גלבוע. המערך בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים. המערך עוסק בתוצאות המפגש של חיות בר עם פסולת של משקי בעלי חיים.. 

בשעור הראשון מוצגת המצגת "על שועלים ותנים"(44.45 MB)העוסקת במקורות המזון האנתרופוגניות כגורם ישיר  להתרבות של תנים ושועלים וההשלכות של ההתרבות זאת (מין מתפרץ) על הסביבה.

בשעור השני הצעה לפעילות בקבוצותליצירת קמפיין הסברה לצבור בנושא התנים בפארק הירקון.

על תנים,שועלים ואנשים

על-ידי משוייך לתגיות : ממשק וסביבה, ענף הלול בעולם ובישראל 72 הורדות

על תנים,שועלים ואנשים

המצגת בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים- אגף חינוך וקהילה.

המצגת היא חלק ממערכי שעור שעוסקים בקונפליקט ביחסי הגומלין- אדם טבע, מערכי השיעור פותחו על ידי אגף הקהילה  של רשות שמורות הטבע והגנים.

 הפסולת של משקי החהמצגת מציגה את בעיית התנים כ"מין מתפרץ" ובהשפעה על הסביבה של אוכלוסייתם.,  . העליה באוכלוסיית הטורפים (תנים ושועלים) היא תוצאה של השפעת .

במצגת מוצגים שני מחקרים: האחד מחקר שעקב אחרי תנועת התנים והשני מחקר שבדק את השפעת הגורמים האנתרופוגנים (לולים) על אוכלוסיית הטורפים.

. בסופה של המצגת מובא סרטון העוסק בתנים בפארק הירקון.י

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי 139 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת נכתבה ונערכה על ידי  חגית ספקוטי

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המיקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

שיקום מערכות אקולוגיות

על-ידי 92 הורדות

  המצגת (אנגלית) עוסקת באתגרים הסביבתיים העולמים והמקומיים בהם: ההתחממות הגלובלית, הרס מערכות אקולוגיות, תהליך המדבור ועוד. המצגת מציעה גם דרכים לפתרון בעיות סביבה אילו.

 הרצאתו של ד"ר סטיפאן לואי, ניתנה במסגרת השתלמות מנהלי חוות  

צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top