תיקייה חקלאות וסביבה

לפעילות החקלאית השפעה על הסביבה.במסגרת חקלאות בת קיימא יש נסיון לשמור על איכות הקרקע, לשמור על מערכות ביולוגיות, למנוע זהום סבבתי  ועוד

גשמים כאלה מזיקים לחקלאות נפוץ

על-ידי 2238 הורדות

גשמים כאלה מזיקים לחקלאות
מאמר מאת אסף בן נריה 

הגשם חזר, אך לצד התוספת החיובית למשק המים, גשמים חזקים גורמים גם לסחף של קרקע חקלאית יקרה. כיצד ניתן למנוע את התופעה?

דו תחמוצת הפחמן - הגורם שנשכח בהיערכות החקלאית לשינוי אקלים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, הרצאות מומחים 2624 הורדות

הרצאתו של ד"ר אשר ברטל - מתוך "הסדרה גלזגו זה כאן" 

היבטים סביבתיים של חקלאות בעלי חיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה 2161 הורדות

חלקו השני של שעור העוסק בהיבטי סביבה של גדול בעלי חיים: מחיר הקרקע, מים, ועוד היבטי סביבה רבים שקשורים בגדול בעלי חיים. 

הקונפליקט בין חקלאות לחיות הבר- מניעת נזקים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממשק וסביבה 2225 הורדות

הקונפליקט בין חקלאות לחיות הבר- מניעת נזקים

  מצגת שנכתבה ונערכה  על ידי רחלי גלבוע בהוצאת  רשות שמורות הטבע והגנים אגף חינוך וקהילה

הפעילות: מערך השיעור בנוי ממצגת להקניית ידע בסיסי בנושא ולהבהרת מושגים, ומפעילות של סימולציה של דיון, בה התנסות בגיבוש עמדה וחשיבה יצירתית של

 

המשתתפים, על בסיס הידע הנרכש. מושגים: החוק להגנת חיית הבר, חוק גנים לאומיים שמורות טבע ולאום, סניטציה, מגוון המינים, מינים מתפרצים, היתרי ציד, ממשק אוכלוסיות בדגש מינים מתפרצים, סכנת הרעלות.

הקונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע- מניעת נזקים מחיות הבר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממשק וסביבה 2119 הורדות

הקונפליקט בין חקלאות לשמירת טבע- מניעת נזקים מחיות הבר

מערך שיעור שפותח על ידי רשות הטבע והגנים- אגף קהילה. במרכז המערך מצגת(17.37 MB)המציגה דוגמאות רבות לבעיות ביחסי הגומלין בין החקלאות לבין חיות בר.

השעור מתרכז בקונפליקט הקיים לעיתים בין החקלאות לבין שמירת הטבע והצורך המשותף במציאת דרכים לצמצומו.

במערך השיעור הנ"ל יש פרוט של נושאי כל אחת מהשקופיות שבמצגת והצעות לקיום דיונים בכיתה בעקבות השקופיות.

התמודדות עם משאבי המים המוגבלים והלא יציבים בישראל נפוץ

על-ידי 1603 הורדות

הרצאתו של ד"ר דניאל קורצמן.

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני.

המצגת עוסקת בנושאים הבאים:

השונות המרחבית והעיתית של מטר השמים- בעולם ובישראל

*מחזור המים הטבעי והמסגרת בה מופקים מים בישראל

*הגדלת נפח המים לשימוש האדם בתוך גבולות מחזור המים הטבעי

*מי משתמש במים?

*הגדלת נפח המים לשימוש האדם ע"י שימוש במים שאינם שפירים

)קולחים, מליחים שפד"ן (

*הגדלת נפח המים לשימוש האדם ע"י יצירת מים שפירים : התפלה

חיות בר וחקלאות- דרכים למניעת נזקים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הגנת הצומח, ממשק וסביבה 1666 הורדות

חיות בר וחקלאות- דרכים למניעת נזקים

מערך שיעור בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים שכתבה וערכה רחלי גלבוע. מערך השעור המבוסס על המצגת "מניעת נזקים לחקלאות מחיות בר"

במפגש בין חיות הבר לחקלאות יש שני צדדים שנפגעים: 

הגידולים החקלאיים הם גורם משיכה ומקור מזון נוסף לחיות הבר. זמינות המזון משפיעה על המאזן בטבעחיות הבר מתרבות מעבר לכושר הנשיאה הטבעי של השטח. הדבר מוביל להתרבות ולהתפרצות של מינים, תופעה שפוגעת במגוון המינים בטבע. 

מצד החקלאים מדובר בפגיעה ישירה בפרנסה.

מצד שמירת הטבע- התרבות של חיות הבר מעבר לכושר נשיאה טבעי מביאה לתופעה של  מינים מתפרצים, תופעה שפוגעת במגוון המינים בטבע. 

התופעה של מינים מתפרצים יוצרת לחץ עודף של חיות הבר הן על האיזון הטבעי והן על התוצרת החקלאית. הקונפליקט הוא במידת ההשפעה ההדדית שיש בין החקלאות ובין חיות הבר. 

חקלאות אורגנית ואיכות מי התהום נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידול אורגני, חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה 2302 הורדות

מחברי המאמר הם: 

מחבר :

קורצמן, דניאל

.מחברים נוספים:

עפר דהן, אבשלום באב"ד - המכון לחקר המים על שם צוקרברג, המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן -גוריון בנגב

נפתלי לזרוביץ - המכון לחקלאות וביוטכנולוגיה של אזורים צחיחים על שם שוחרי האוניברסיטה בצרפת, המכונים לחקר המדבר על שם בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אפי אליאני  - המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

במאמר מופיע תקציר מחקר שבדק את השפעות הדשון הקונוונציונלי והדשון האורגני על איכות מי התהום.

תקציר:

פיתוח חקלאות תוך שמירה על איכות מי תהום נחשב לאתגר מהותי בהגנה על מקורות מים טבעיים. מן הפן האחד הגדלת התשומות החקלאיות, כדוגמת מים ודשן, מובילה באופן ישיר להגדלת התפוקה החקלאית, ומן הפן האחר שמירה על איכות הקרקע מצריכה ניקוז קבוע של בית השורשים ודחיקת מים שאיכותם ירודה לתווך הלא רווי ומי התהום (Shani et al., 2007; Dudley et al., 2008). משמעות הדבר הרעה מתמשכת באיכות מי התהום.

 

pdf חקלאות ואקולוגיה – איך ילכו השתיים יחדיו? נפוץ

על-ידי 1443 הורדות

חקלאות ואקולוגיה – איך ילכו השתיים יחדיו?

מבט מעשי על אגרו-אקולוגיה בעולם ובישראל

מחבר : אבי פרובולוצקי

חקלאות כספק מזון לעולם והיבטים סביבתיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, מזונות והזנה 1968 הורדות

חלקו הראשון של השעור המוקלט עוסק באתגר המרכזי העומד לפני העולם- האכלת אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה. רק חקלאות אינטנסיבית יכולה לספק צורך זה. הבדלים בין תפוקת החקלאותתהמסורתית והמודרנית כולל אספקה של חלבון מן החי.

חשיבות החלבון בתזונה.

וההבנה שגדול בעלי חיים כרוך במחיר סביבתי.

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, ממשק, מערכי, מערכי שיעור חדשים 3688 הורדות

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה

תקציר- חקלאות וסביבה

יחידת לימוד בפיתוחו של ד"ר אמיר ברנע. היחידהכוללת הצעה לשלושה מפגש למידה, תוך כיתתיים וחוץ כיתתיים ומגוון של פעילויות העשרה. המפגשים עוסקים ב:

  1. חיוניות ודחיפות תרומת החקלאות לתזונת העולם בהווה ובעתיד מחייבת אותנו להבנה ולפעולה בגין ההשפעות הללו. כך ערכים של קיום, זכות למזון ראוי ומספק יחד עם ערכות הדדיות וקיימות מזמנים דיונים בעלי משמעות ללומדים.
  2. חקלאות משפיעה מהותית על הסביבה בהיבטים רבים: שימוש במשאבים, איכות המים, האוויר והקרקע, מגורי, תיירות ופנאי. כתוצאה של פעולה אנושית והמתבצעת על שטח נרחב. בישראל ובמדינות רבות היא המשפיעה העיקרית על הסביבה..
  3. החקלאות היא חלק ממערכת מורכבת ביוספרית בה קיימים קשרים והשפעות, חלקם ישירים וניתנים להבנה והסבר וחלקם סמויים מן העין ולא בהכרח ידועים ומובנים מדעית. הדוגמה המוכרת ביותר היא ההתחממות הגלובלית והקשר עם 'אפקט החממה'.

video מיקרו ביולוגיה סביבתית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכי שיעור חדשים 1719 הורדות

הרצאה בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית מאת דר' דרור מינץ

מפסיקים להאכיל את חיות הבר נפוץ

על-ידי 1297 הורדות

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

מידע שפורסם על ידי רשות הטבע והגנים- אגף ההסברה

בחוברת הסבר מנומק לגבי החשיבות של הפסקת התלות המקלקלת של חיות הבר באדם.

משבר האקלים ופעילות קק"ל - ד"ר דורון מרקל נפוץ

על-ידי 216 הורדות

מצגת הרצאתו של ד"ר דורון מרקל שניתנה במסגרת השתלמות מנהלי חוות- השינוי האקלימי והשלכותיו, הגורמים לכך, אפשרויות מיטיגציה ואדפטציה

על שועלים ,תנים וחקלאות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בעלי, ממשק וסביבה 1624 הורדות

על שועלים ,תנים וחקלאות

מערך שיעור (כפול) שפותח על ידי רחלי גלבוע. המערך בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים. המערך עוסק בתוצאות המפגש של חיות בר עם פסולת של משקי בעלי חיים.. 

בשעור הראשון מוצגת המצגת "על שועלים ותנים"(44.45 MB)העוסקת במקורות המזון האנתרופוגניות כגורם ישיר  להתרבות של תנים ושועלים וההשלכות של ההתרבות זאת (מין מתפרץ) על הסביבה.

בשעור השני הצעה לפעילות בקבוצותליצירת קמפיין הסברה לצבור בנושא התנים בפארק הירקון.

על תנים,שועלים ואנשים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממשק וסביבה, ענף הלול בעולם ובישראל 2004 הורדות

על תנים,שועלים ואנשים

המצגת בהוצאת רשות שמורות הטבע והגנים- אגף חינוך וקהילה.

המצגת היא חלק ממערכי שעור שעוסקים בקונפליקט ביחסי הגומלין- אדם טבע, מערכי השיעור פותחו על ידי אגף הקהילה  של רשות שמורות הטבע והגנים.

 הפסולת של משקי החהמצגת מציגה את בעיית התנים כ"מין מתפרץ" ובהשפעה על הסביבה של אוכלוסייתם.,  . העליה באוכלוסיית הטורפים (תנים ושועלים) היא תוצאה של השפעת .

במצגת מוצגים שני מחקרים: האחד מחקר שעקב אחרי תנועת התנים והשני מחקר שבדק את השפעת הגורמים האנתרופוגנים (לולים) על אוכלוסיית הטורפים.

. בסופה של המצגת מובא סרטון העוסק בתנים בפארק הירקון.י

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה נפוץ

על-ידי 1179 הורדות

קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

המצגת נכתבה ונערכה על ידי  חגית ספקוטי

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המיקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

רצף שיעורים- השפעת החקלאות על הסביבה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, ממשק וסביבה, תזונה 1721 הורדות

חקלאות וסביבה

רצף הוראה שנכתב על ידי חגית יקונט ורונית נאמן, במסגרת השתלמות קהילות, בין נושאי רצף ההוראה: חשיבות החקלאות כספק מזון לאוכלוסייה הולכת וגדלה (עם נגיעות לצורך בפחמימות שומנים, חלבונים) ,חקלאות אינטנסיבית לאקסטנסיבית, חשיבות החקלאות האינטנסיבית, המחיר הסביבתי (בכל שלבי הגדול) שכרוך בחקלאות אינטנסיבית, " תרומת" החקלאות להתחממות גלובלית (מהם גזי חממה וכו), האתגרים שהחקלאות צריכה להיערך בפניהם בשל משבר סביבתי/משבר האקלים

שיקום מערכות אקולוגיות נפוץ

על-ידי 1381 הורדות

  המצגת (אנגלית) עוסקת באתגרים הסביבתיים העולמים והמקומיים בהם: ההתחממות הגלובלית, הרס מערכות אקולוגיות, תהליך המדבור ועוד. המצגת מציעה גם דרכים לפתרון בעיות סביבה אילו.

 הרצאתו של ד"ר סטיפאן לואי, ניתנה במסגרת השתלמות מנהלי חוות  

Back to top