pdf גידול והשקייה במצעים מנותקים חדש

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים Tagged in הרצאות מומחים 2 הורדות

צפייה (pdf, 1.20 MB)

mazaim_menutakim_hashkaya.pdf

ד"ר אשר בר-טל

המכון למדעי הקרקע, מים והסביבה

מנהל המחקר מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה עוסקת בתכונות סוגים שונים של מצעים מנותקים, יתרונות הגידול בהם בהשוואה לקרקע, ובגורמים הקובעים את ממשק ההשקיה של הצמחים הגדלים בהם.

default הקורס בבקטריולוגיה וטרינרית

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח 20 הורדות

pdf מצעים מנותקים ומשטר השקיה חדש

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים Tagged in הרצאות 1 הורדה

צפייה (pdf, 1.20 MB)

mazaim_menutakim_hashkaya.pdf

ד"ר אשר בר-טל

המכון למדעי הקרקע, מים והסביבה

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה (מצגת) עוסקת בתכונות סוגים שונים של מצעים מנותקים, יתרונות הגידול בהם בהשוואה לקרקע, ובגורמים הקובעים את ממשק ההשקיה של הצמחים הגדלים בהם.

מסמך קרקע סוגי קרקעות והכשרת קרקע חדש

על-ידי בקטגוריה יסודות בלימודי החקלאות Tagged in מערכי שיעור 6 הורדות

צפייה (docx, 3.08 MB)

קרקע סוגי קרקעות והכשרת קרקע.docx

תקציר: ברצף הוראה זה נעסוק בחשיבות הקרקע ובהרכב שלה . נעסוק בתכונות של סוגי קרקעות שונים, הנקבעות בעיקר על ידי גודל החלקיקים המרכיבים אותה  ובמשמעות החקלאית של תכונות אילו. הרצף עוסק גם בחומר האורגני ובמיקרואורגניזמים שבקרקע ובחשיבותם  למרקם הקרקע ולצמחים הגדלים עליה. כמו כן נלמד על שלבים שונים בתהליך עבוד הקרקע. ברצף ההוראה ישולבו גם שאלות ממבחני הבגרות הכוללים טבלאות וגרפים.

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top