default Drip Irrigation Design and Scheduling - תוכנה לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף (להורדה)

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 22 הורדות

Drip Irrigation Design and Scheduling - תוכנה לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף (להורדה)

 DIDAS - Drip Irrigation Design and Scheduling

DIDAS היא תוכנה שנועדה לסייע לאנשי השקיה בתכנון של מערכות השקיה בטפטוף ובתזמון ההשקיות. התוכנה מדמה השקיה בטפטוף של גידולי שדה, ירקות ומטעים בקרקעות שונות ובתנאי התאדות שונים. היא מעריכה את יעילות קליטת המים של הצמחים, אבל לא את התפתחות הצמחים והיבול.

DIDAS מכילה שלושה מודולים:

  1. כלי לתכנון מערכת ההשקיה, המבוסס על תהליכים של השקיה וקליטת מים תמידיים, להערכת ההשפעה של משתנים גיאומטריים על יעילות קליטת המים.
  2. מודול מהלך יומי, שמבוסס על השקיה תמידית ולוקח בחשבון את ההשתנות היומית של התנגדות הצמח-אטמוספרה לקליטת מים ושל ההתאדות מפני הקרקע, ושמשמש לכוונון עדין של תכנון מערכות ההשקיה ולהערכה ראשונית של תרחישים של תזמון השקיה.
  3. כלי לבחינת תרחישים של תזמון השקיה, המבוסס על השקיה על-פי התזמון בפועל ועל ההשתנות היומית של התנגדות הצמח-אטמוספרה לקליטת מים.

pdf גידול והשקייה במצעים מנותקים

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : הרצאות מומחים 49 הורדות

צפייה (pdf, 1.20 MB)

mazaim_menutakim_hashkaya.pdf

ד"ר אשר בר-טל

המכון למדעי הקרקע, מים והסביבה

מנהל המחקר מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה עוסקת בתכונות סוגים שונים של מצעים מנותקים, יתרונות הגידול בהם בהשוואה לקרקע, ובגורמים הקובעים את ממשק ההשקיה של הצמחים הגדלים בהם.

default הקורס בבקטריולוגיה וטרינרית

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח 31 הורדות

מסמך השבחה בבעלי חיים

על-ידי בקטגוריה טיפוח צמחים ובעלי חיים משוייך לתגיות : בקר, הרצאות מומחים, ליבת, ענפי הבקר והצאן בעולם 42 הורדות

צפייה (pptx, 4.76 MB)

השבחה_בבעלי_חיים.pptx

ד"ר יהודה ולר

המכון לבעלי חיים

מינהל המחקר החקלאי

ההרצאה פותחת בהסבר על מונחים בסטטיסטיקה ומושגי יסוד בגנטיקה כמותית. בהמשך מתמקדת ההרצאה בהצגת תהליכי הטיפוח של בקר לחלב וסוקרת את ההיבטים הכלכליים של טיפוח בבעלי חיים. רוב ההרצאה באנגלית.

מסמך השבחה בבעלי חיים

על-ידי בקטגוריה טיפוח צמחים ובעלי חיים 20 הורדות

צפייה (pptx, 4.76 MB)

השבחה_בבעלי_חיים.pptx

ד"ר יהודה ולר

המכון לבעלי חיים

מינהל המחקר החקלאי

ההרצאה פותחת בהסבר על מונחים בסטטיסטיקה ומושגי יסוד בגנטיקה כמותית. בהמשך מתמקדת ההרצאה בהצגת תהליכי הטיפוח של בקר לחלב וסוקרת את ההיבטים הכלכליים של טיפוח בבעלי חיים. רוב ההרצאה באנגלית.

pdf השבחה קלאסית ומודרנית של צמחים

על-ידי בקטגוריה טיפוח צמחים ובעלי חיים 45 הורדות

צפייה (pdf, 3.75 MB)

השבחה קלאסית ומודרנית של צמחים_ אילן פארן.pdf

ד"ר אילן פארן, מינהל המחקר החקלאי

המצגת (pdf ) מסבירה מהי השבחת צמחים • סוקרת מקורות שונים הזמינים להשבחה – מיני בר – מוטנטים – צמחים טרנסגנים •  מציגה כלים גנומים •  מסבירה על הרכבות. המצגת מספרת את ספור הטיפוח וההשבחה של מיני צמחים כפלפל, עגבניה ועוד.

spreadsheet השפעת שיטת גידול על מלונים

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 8 הורדות

צפייה (xlsx, 10 KB)

השפעת שיטת גידול על מלונים.xlsx

בקרקע נתונים גולמים של נסוי גידול מילונים בשיטות גדול שונות: פירלייט(מצע מנותק), הדרופוניקה ו

התלמידים מתבקשים לחשב ממוצע, טבלה מסכמת ולשרטט גרפים.

מסמך השקיה במים מליחים

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, ליבת, צמחים 28 הורדות

צפייה (pptx, 5.46 MB)

השקיה_במים_ מליחים.pptx

ד"ר תמיר קמאי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

מכון וולקני

המצגת מסבירה כיצד מודדים ומגדירים מליחות מי השקיה, ומהי ההשפעה של מליחות על סוגי צמחים שונים ועל הקרקע- גם ההשפעה ארוכת הטווח.  במצגת מוצגות תוצאות ניסויים שונים שבדקו את השפעות המליחות על יבול של צמחים שונים.

מסמך יחסי צמח - מיקרואורגניזמים בקרקע

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, צמחים 98 הורדות

צפייה (doc, 123 KB)

yahase_zemah_micro.doc

מרצה: פרופ' יורם קפולניק

המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

ההרצאה עוסקת באינטראקציות מסוג סימביוזה הדדית בין צמחים לבין מיקרואורגניזמים. דוגמה אחת לאינטראקציה הינה היחסים בין  צמחים לבין חיידקייזוביום והדוגמה השנייה מתארת את היחסים בין צמחים לבין פיטריות מיקוריזה. בקובץ הוורד נמצא תקציר של ההרצאה, הרעיונות המרכזים המופיעים בה, הסבר על מושגים המופיעים בה, כמו כן מכיל הקובץ הוורד שאלות המיועדות לתלמידים בזמן ההרצאה. הדף מקושר להרצאה המצולמת.

מסמך מהי קרקע וגורמים המשפיעים על תכונות הקרקע

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 39 הורדות

צפייה (ppt, 4.32 MB)

סוגי קרקרעות.ppt

מצגת זאת עוסקת בגורמים המשפיעים על תכונות הקרקע שעיקרם:

חומר אב  סוג הסלע עליו מתפתחת הקרקע – קובע את סוג המינרלים בקרקע.

אקלים שמכתיב את עוצמתם של תהליכי השטיפה וההצטברות בקרקע על כל הנגזר מהם.

המרכיב הביוטי  – מכתיב את תשומת החומר האורגני לקרקע, ערבוב והעברת חומרים בתוך גוף הקרקע, יצירת מקומות מועדפים למעבר מים.

ופעילות האדם

כותב ועורך המצגת- ג'אן אטלי

מסמך מצעי גידול והידרופוניקה

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 17 הורדות

צפייה (docx, 809 KB)

מצעי_גידול_והידרופוניקה.docx

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה בנושא הקרקע. רצף ההוראה עוסק בעקרונות הגידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה. ביתרונות ומגבלות של שיטות גידול אלה ובצורך העולמי שנוצר לפתח אותן. הרצף כולל גם פעילות סכום שבה מובא תיאור ניסוי. בגיליון האקסל מוצגות חלק מתוצאות הניסוי והתלמידים מתרגלים עקרונות חקר ועבוד נתונים (חישוב ממוצע, בניית טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף).

חלק מהמידע המובא מבוסס על חוברותיו של אשר ורד.

הרצף מקושר לגיליון האלקטרוני "השפעת שיטות גדול על מלונים"

pdf מצעים מנותקים ומשטר השקיה

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : הרצאות 20 הורדות

צפייה (pdf, 1.20 MB)

mazaim_menutakim_hashkaya.pdf

ד"ר אשר בר-טל

המכון למדעי הקרקע, מים והסביבה

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה (מצגת) עוסקת בתכונות סוגים שונים של מצעים מנותקים, יתרונות הגידול בהם בהשוואה לקרקע, ובגורמים הקובעים את ממשק ההשקיה של הצמחים הגדלים בהם.

מסמך משק המים, השקייה, בשדה והשקייה במצעים מנותקים

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ליבת, ממורה למורה, צמחים 38 הורדות

צפייה (ppt, 1 MB)

משק המים, השקייה, בשדה והשקייה במצעים מנותקים.ppt

המצגת עוסקת בחשיבות המים בצמח ובגורמים המשפיעים על משק המים בצמח ובקרקע, שיטות השקיה שונות,  בעיות השקיה, מאפייני משק המים במצע מנותק כמות המים וגורמים המשפיעים על ממשק ההשקיה. במצגת הסבר למונחים רבים הקשורים במשק המים ובהשקיה

כותב ועורך המצגת- עופר צרפתי זוטא

מסמך סוגי סלעים בישראל

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 68 הורדות

צפייה (pptx, 4.51 MB)

סוגי סלעים בישראל.pptx

  • נהוג למיין את הסלעים על פי אופן היווצרותם. על פי המינרלים הבונים את הסלע , הכמויות שלהם ואופן הופעתם בסלע. במצגת מפורטים סוגי ותכונות סלעים עיקרים בישראל. מסלעים אילו נוצרת קרקע שתכונותיה מושפעות מהמסלע.
  • כותב ועורך המצגת- ג'אן אטלי

מסמך קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 30 הורדות

המצגת נכתבה ונערכה על ידי  חגית ספקוטי

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המיקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

מסמך קומפוסט ותהליך הקומפוסטציה

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים משוייך לתגיות : ממורה למורה, ממשק וסביבה 30 הורדות

המצגת עוסקת בבעיה הפסולת בישראל, ובסוגי הפסולת השונים. התמקדות בזבל האורגני ובדרכים לצמצומו והפיכתו לחומר מועיל- קומפוסט. במצגת מתואר תהליך הקומפוסטציה: הדרך הנכונה להכינו, המקרואורגניזמים השותפים בתהליך ושלבי התהליך.

המצגת נכתבה ונערכה על ידי חגית ספוקטי

מסמך קרקע סוגי קרקעות והכשרת קרקע נפוץ

על-ידי בקטגוריה יסודות בלימודי החקלאות משוייך לתגיות : מערכי שיעור 120 הורדות

צפייה (docx, 3.08 MB)

קרקע סוגי קרקעות והכשרת קרקע.docx

תקציר: ברצף הוראה זה נעסוק בחשיבות הקרקע ובהרכב שלה . נעסוק בתכונות של סוגי קרקעות שונים, הנקבעות בעיקר על ידי גודל החלקיקים המרכיבים אותה  ובמשמעות החקלאית של תכונות אילו. הרצף עוסק גם בחומר האורגני ובמיקרואורגניזמים שבקרקע ובחשיבותם  למרקם הקרקע ולצמחים הגדלים עליה. כמו כן נלמד על שלבים שונים בתהליך עבוד הקרקע. ברצף ההוראה ישולבו גם שאלות ממבחני הבגרות הכוללים טבלאות וגרפים.

pdf שוק המזון בעולם

על-ידי בקטגוריה יסודות בלימודי החקלאות 12 הורדות

צפייה (pdf, 5.04 MB)

שוק_המזון_בעולם.pdf

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top