שנוי אקלימי
מבוא

השפעת טמפרטורת הסביבה על יצורים חיים
הכרת מנגנונים לשמירה על חום גוף

בקרת אקלים ברפת
בקרת אקלים בלול
בקרת אקלים בצומח
Slider

Back to top