תיקייה יישומי מדע וטכנולוגיה בחקלאות מודרנית

.הצגת מגוון חידושים טכנולוגים בתחומי החקלאות, והבנת חשיבותם להגברת וייעול היצור החקלאי

ה ל ה יישומים טכנולוגיים עם רקע מדעי עם הערכה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכי שיעור חדשים 472 הורדות

כתבה: ד"ר שרה קליין

הנושא הלימודי 'יישומי ביוטכנולוגיה' הוא מגוון, חדשני, ניתן להתעדכנות, רלוונטי. זהו נושא בין־תחומי במהותו: ביולוגיה-גנטיקה וטכנולוגיה, וגם רב־תחומי, כיוון שמעורבים בו גם שיקולים כלכליים, גיאוגרפיים, סביבתיים, אתיים.

ללימוד הנושא מוקצבות 4-3 שעות. זהו זמן קצר מידי להכרת שלל היישומים הביוטכנולוגיים, לפיכך הוא מתאים ללמידה וחקירה באופן עצמי ו/או שיתופי ברמות שונות. כמובן שדרכי למידה אלו מתאימות גם ללמידה א-סינכרונית מרחוק.

לימוד הנושא המורכב והמרתק עשוי לפתח בקרב התלמידים מיומנויות רבות: חקר, חשיבה פרוצדורלית (הבנת תהליכים),  אינטגרציה של נושאים, חשיבה מערכתית רב-־תחומית, חשיבה ביקורתית, טיעון, הנמקה, מידענות.

 

פתוחים טכנולוגים לשיפור התוצרת החקלאית-שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידול אורגני, טכנולוגיות בחקלאות, מבוא לחקלאות 576 הורדות

: שעור שצלמה נגה בן יעקוב. השעור עוסק בפתוחים שאפשרו את עליית התפוקה החקלאית-הנדסה גנטית, אמצעי מדידה בקרה וחישה, שמירת תוצרת חקלאית וגם מזון אורגני ומאפייניו. 

בתי צמיחה נפוץ

על-ידי 462 הורדות

שעור מצולם שהכין יהודה קלוש. הוקלט במסגרת משרד החינוך- אלנט.

בשעור סוקר יהודה את יתרונות בתי הצמיחה, המגבלות, סוגים ומאפיינים של בתי צמיחה שונים ויתרונות ומגבלות שלהם.

טכנולוגיות בחקלאות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : טכנולוגיות בחקלאות, ממורה למורה, ממשק וסביבה 659 הורדות

טכנולוגיות בחקלאות

הקובץ טכנולוגיות בחקלאות בכתיבתו של אשר ורד ובעריכתה של חגית יקונט,  עוך סקירה של טכנולוגיות הקיימות בחקלאות בענפי צומח ובענפי בעלי חיים. טכנולוגיות כגון: טפטפות, חיישנים, שמוש ב GPS ועוד ועוד.

לרוב הפרקים העוסקים בטכנולוגיות, הוספו קישורים לסרטונים/הרצאות/פעילויות בנושא

חקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 1012 הורדות

חקלאות מדייקת

ליאור ספיר ערך וכתב קובץ המכיל מידע שמתאים למערך שיעור בנושא חקלאות מדייקת. בסכומו הוא מסביר את עקרונות החקלאות המדייקת, מרכיביה, מטרותיה ודרכי היישום שלה- בעיקר לצורך השקיה.

טכנולוגיות בחקלאות וחקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידול, מחזור, ממורה למורה 1843 הורדות

טכנולוגיות בחקלאות וחקלאות מדייקת

הקובץ בכתיבתו של אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

 

מאפייני המהפכה הטכנולוגית עתירת הידע : "חקלאות מדויקת"- הרכיב החללי של חקלאות מדויקת - חישה מרחוק - הלוויין "ונוס" - מכונות חקלאיות לסוגיהן וטרקטורים - אמצעי תחבורה לשינוע תוצרת חקלאית - שימוש בשירותי חיזוי מתקדמים - שימוש בטכנולוגיות ריסוס מתקדמות  - פיתוח

מחשבי ההשקיה - השקיה בטפטפות - שימוש נרחב בחומרי הדברה - שימוש נרחב בדשנים - הנדסה גנטית - השבחת זנים - פיתוחים ביו-טכנולוגיים - צמחי-על -חיסונים אכילים - גידול בחממות - ערכות מבנים מודולריים לחקלאות (חממות מודולריות )-  בית רשת-חממה מודולרי - מערכות המבוססות על טכנולוגיית גלי NIR (Near infrared ) לזיהוי הבשלה בזמן אמת -

מלכודת חרקים מצולמת - מצלמה למעקב אחר צמחים - מדבקות שמאריכות את חיי המדף של פירות וירקות - השקיה ממונעת עם GPS - מערכת חיישנים המספקת לחקלאי  מגוון נתונים

בזמן אמת - צמיד אלחוטי אלקטרוני הכולל משדר המוצמד לרגלה של הפרה -גידול  דגים  בבריכות  חממה - "מיחזור מים"- השבת קולחין ומים נחותים

 

אחסון תוצרת חקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, טיפול בתוצרת חקלאית, ליבה, מבוא למטעים, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, תזונה 840 הורדות

אחסון תוצרת חקלאית

הרצאתו של ד"ר אמנון ליכטר

מנהל המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון, מרכז וולקני.

המצגת מציגה את בעית אובדן המזון בשלבים השונים של היצור החקלאי ולאחר השיווק.

המצגת מתמקדת באובדן המזון המתרחש במהלך הטיפול של התוצרת החקלאית. מוצגים היבטים מחקריים שונים שבודקים השפעות שונות (מועד הקטיף, הלחות, שונות גנטית) על חיי המדף של התוצרת . מוצגות דרכי מניעה חדשניות כמו: אריזה אינדבדואלית של התוצרת

שיטות שונות להפחתת רכוז האתילן בסביבת התוצרת

ואחסון באווירה מבוקרת.

Drip Irrigation Design and Scheduling - תוכנה לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף נפוץ

על-ידי 645 הורדות

גישות טכנולוגיות בחקר מרעה וניהול שטחים פתוחים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקר 504 הורדות

גישות טכנולוגיות בחקר מרעה וניהול שטחים פתוחים

פרופ' יוג'ין דוד אונגר

המחלקה למשאבי טבע

המכון למדעי הצמח

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה מתמקדת בשימוש באמצעים טכנולוגים לנטור ולניהול מרעה של בקר.

חיישנים בבקר בודקים  מדדי צריכה (ספירת נגיסות ולעיסות) בכל פרט בעדר וכן ובדיקת לחץ הרעיה של העדר בכל נקודה במרחב על ידי רחפנים. רחפנים משמשים גם ל ניהול רעיה ביערות קק"ל

Back to top