תיקייה יישומי מדע וטכנולוגיה בחקלאות מודרנית

.הצגת מגוון חידושים טכנולוגים בתחומי החקלאות, והבנת חשיבותם להגברת וייעול היצור החקלאי

Drip Irrigation Design and Scheduling - תוכנה לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף נפוץ

על-ידי 198 הורדות

אחסון תוצרת חקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, טיפול בתוצרת חקלאית, ליבה, מבוא למטעים, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, תזונה 317 הורדות

אחסון תוצרת חקלאית

הרצאתו של ד"ר אמנון ליכטר

מנהל המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון, מרכז וולקני.

המצגת מציגה את בעית אובדן המזון בשלבים השונים של היצור החקלאי ולאחר השיווק.

המצגת מתמקדת באובדן המזון המתרחש במהלך הטיפול של התוצרת החקלאית. מוצגים היבטים מחקריים שונים שבודקים השפעות שונות (מועד הקטיף, הלחות, שונות גנטית) על חיי המדף של התוצרת . מוצגות דרכי מניעה חדשניות כמו: אריזה אינדבדואלית של התוצרת

שיטות שונות להפחתת רכוז האתילן בסביבת התוצרת

ואחסון באווירה מבוקרת.

גישות טכנולוגיות בחקר מרעה וניהול שטחים פתוחים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקר 150 הורדות

גישות טכנולוגיות בחקר מרעה וניהול שטחים פתוחים

פרופ' יוג'ין דוד אונגר

המחלקה למשאבי טבע

המכון למדעי הצמח

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה מתמקדת בשימוש באמצעים טכנולוגים לנטור ולניהול מרעה של בקר.

חיישנים בבקר בודקים  מדדי צריכה (ספירת נגיסות ולעיסות) בכל פרט בעדר וכן ובדיקת לחץ הרעיה של העדר בכל נקודה במרחב על ידי רחפנים. רחפנים משמשים גם ל ניהול רעיה ביערות קק"ל

חקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 421 הורדות

חקלאות מדייקת

ליאור ספיר ערך וכתב קובץ המכיל מידע שמתאים למערך שיעור בנושא חקלאות מדייקת. בסכומו הוא מסביר את עקרונות החקלאות המדייקת, מרכיביה, מטרותיה ודרכי היישום שלה- בעיקר לצורך השקיה.

טכנולוגיות בחקלאות

על-ידי משוייך לתגיות : טכנולוגיות בחקלאות, ממורה למורה, ממשק וסביבה 37 הורדות

טכנולוגיות בחקלאות

הקובץ טכנולוגיות בחקלאות בכתיבתו של אשר ורד ובעריכתה של חגית יקונט,  עוך סקירה של טכנולוגיות הקיימות בחקלאות בענפי צומח ובענפי בעלי חיים. טכנולוגיות כגון: טפטפות, חיישנים, שמוש ב GPS ועוד ועוד.

לרוב הפרקים העוסקים בטכנולוגיות, הוספו קישורים לסרטונים/הרצאות/פעילויות בנושא

טכנולוגיות בחקלאות וחקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידול, מחזור, ממורה למורה 551 הורדות

טכנולוגיות בחקלאות וחקלאות מדייקת

הקובץ בכתיבתו של אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

 

מאפייני המהפכה הטכנולוגית עתירת הידע : "חקלאות מדויקת"- הרכיב החללי של חקלאות מדויקת - חישה מרחוק - הלוויין "ונוס" - מכונות חקלאיות לסוגיהן וטרקטורים - אמצעי תחבורה לשינוע תוצרת חקלאית - שימוש בשירותי חיזוי מתקדמים - שימוש בטכנולוגיות ריסוס מתקדמות  - פיתוח

מחשבי ההשקיה - השקיה בטפטפות - שימוש נרחב בחומרי הדברה - שימוש נרחב בדשנים - הנדסה גנטית - השבחת זנים - פיתוחים ביו-טכנולוגיים - צמחי-על -חיסונים אכילים - גידול בחממות - ערכות מבנים מודולריים לחקלאות (חממות מודולריות )-  בית רשת-חממה מודולרי - מערכות המבוססות על טכנולוגיית גלי NIR (Near infrared ) לזיהוי הבשלה בזמן אמת -

מלכודת חרקים מצולמת - מצלמה למעקב אחר צמחים - מדבקות שמאריכות את חיי המדף של פירות וירקות - השקיה ממונעת עם GPS - מערכת חיישנים המספקת לחקלאי  מגוון נתונים

בזמן אמת - צמיד אלחוטי אלקטרוני הכולל משדר המוצמד לרגלה של הפרה -גידול  דגים  בבריכות  חממה - "מיחזור מים"- השבת קולחין ומים נחותים

 

צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top