תיקייה יישומי מדע וטכנולוגיה בחקלאות מודרנית

.הצגת מגוון חידושים טכנולוגים בתחומי החקלאות, והבנת חשיבותם להגברת וייעול היצור החקלאי

בקרה על תנאי אקלים בבתי צמיחה (ערבית) נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, צומח, תהליכי ייצור ובקרה בצמח 2316 הורדות

בקרה על תנאי אקלים בבתי צמיחה (ערבית)

  מצגת בכתיבתה ועריכתה של רים אבו שאח 

ג3 השבחה אגרוטכנית- פעולות חקלאיות נפוץ

על-ידי 2288 הורדות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על הפעולות החקלאיות לשיפור התוצרת החקלאית אשר השתכללו במהלך החקלאות המודרנית. נלמד על חשיבות פעולת הגיזום, נעמיק בפעולת הדישון, נלמד על ההבדל בין דישון לזיבול, על מאפייני הדשן וטעויות נפוצות בתחום ואפילו נעמיק על כריית האשלג בים המלח. בפרק זה נכיר את התפתחות תחום גידול בע"ח מחקלאות מסורתית לחקלאות תעשייתית. נרחיב על תחום העשבייה, הטיפול בעשבייה, נרחיב על מנגנוני הפעולה של הקוטלי עשבים (מגע וסיסטמי) ומיון סוגי העשבים. נכיר פעולות חשובות שמבצעים בקרקע: חיפוי קרקע וחיטוי קרקע ונרחיב על הנקודה הישראלית בהמצאת החיטוי הסולרי. נרחיב ונעמיק בהכרת אזור הריזוספרה (אזור השורשים) והחיים בתוכו ואפילו נגיע עד לאירלנד ונספר שם על מחלה בתפו"א שגרמה למותם של מילונים. לבסוף נגיע לצרפת ונעמיק בפעולת ההרכבה, פעולה מסורתית שהשתכללה והתגברה על בעיות קרקע ומזיקים וכיום שולטת בענף השתלנות ואפילו נבחן מחקרים שבוצעו פעולה זו.

חקלאות מודרנית - התאמת גידולים חקלאיים למגוון אזורי גידול נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, כלכלת הענף, תולדות החקלאות 4214 הורדות

חקלאות מודרנית - התאמת גידולים חקלאיים למגוון אזורי גידול

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות נוספות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נכיר דרכים להתאים גידולים חקלאיים לאזורי גידול שונים, למעשה לוקחים את הלימון ועושים ממנו לימונדה: הקמה של בתי גידול לבע"ח ובתי צמיחה לצמחים במקומות שאינם בהכרח פוריים לחקלאות, והאפשרות לבצע בהם תמרון בתנאי האקלים, השעות ההארה ואפילו בצבע ההצללה. בזכות תמרונים אלה הצליח האדם להגדיל את איכות וכמות המזון. נעמיק בפעולת ההרכבה, פעולה מסורתית שהשתכללה והתגברה על בעיות קרקע ומזיקים וכיום שולטת בענף השתלנות. בסוף הפרק נלמד על הפעולה האגרו-טכנית הראשונה שביצע בורלוג במקסיקו וכיצד באמצעותה האיץ בחצי את הקצב שבה לוקח לשפר תכונות לצמח ובכך למעשה לשבח גנטית את החיטה בתהליך התורשה.

חקלאות מודרנית - שכלול השיטות המסורתיות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, והכשרת, חקלאות, טיפול בתוצרת חקלאית, כלכלת הענף, סוגי, קרקע, קרקעות 3566 הורדות

חקלאות מודרנית - שכלול השיטות המסורתיות

מערך שיעור השבחה אגרו-טכנית הוא החלק השלישי מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בחלק זה נכיר דוגמאות להשבחה אגרו-טכנית שהיא אמצעי להעלאת איכות וזמינות הייצור החקלאי במהפכה הירוקה באמצעות שיטות טכניות. בשיעור זה נלמד על שכלול השיטות המסורתיות, עליהן למדנו ברצף ההוראה ראשית החקלאות. נפרט על שכלול שיטות הזריעה, השתילה, ההשקיה, עיבוד הקרקע ואיסוף ושימור התוצרת החקלאית. נרחיב על טיפולי זרעים, גידול במצעים מנותקים, חקלאות דיגיטלית, טרקטורים שחורשים את השדה ללא מגע אדם ועוד. נעמיק בנושא אחסון תוצרת חקלאית ונספר על הקשר בין הכלכלה הישראלית ותפוזים.   

חקלאות מודרנית המהפכה הירוקה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, כלכלת הענף, מבוא לחקלאות 3948 הורדות

חקלאות מודרנית המהפכה הירוקה

מערך שיעור המהפכה הירוקה הוא החלק השני מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בשיעור זה נכיר את בורלוג, אבי המהפכה הירוקה, מהפכה שהביאה לשינוי נרחב בחקלאות ואת חלקה במענה על התחזית השנייה של מלתוס. נלמד על מחוללי צמיחה במשק ותפקידם בהצמחת הכלכלה במדינות מתפתחות. נחדד את ההבדל בין חקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית ותפקידה של ההשבחה החקלאית בהבדל זה. נכיר שתי מושגים ונעמוד על ההבדל ביניהם:  השבחה גנטית והשבחה אגרו-טכנית, מושגים שנרחיב בהם רבות בשיעורים הבאים.

חקלאות מודרנית תחרות משוכללת היצע וביקוש נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : התפתחות החקלאות ויסודות הכלכלה, כלכלת הענף, מבוא לחקלאות 3642 הורדות

חקלאות מודרנית תחרות משוכללת היצע וביקוש

פרק תחרות משוכללת הוא החלק הראשון מתוך שישה, ברצף ההוראה המתאר את החקלאות המודרנית. בפרק זה נלמד במספר שיעורים פרק חשוב בכלכלה חקלאית. נכיר את רוברט מלתוס ואת שתי התחזיות שלו שמעסיקות את העולם כבר 200 שנה. נלמד על מודל היצע וביקוש, נציב דוגמאות  ונלמד דרכם על מרכיבי המודל. נלמד על התנאים לקיומה של תחרות משוכללת המצויה בשוק חופשי ועל מקרים שבהם היא לא מתקיימת ונוצר כשל שוק. נבחן את התערבות מדינת ישראל בשוק המזון ומה האמצעים להתערב ונדון מדוע לא מתקיים בשוק המזון תחרות משוכללת. נתרגל את הנושא במגוון תרגילים מעניינים ורלוונטיים.  

ה ל ה יישומים טכנולוגיים עם רקע מדעי עם הערכה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכי שיעור חדשים 6877 הורדות

כתבה: ד"ר שרה קליין

הנושא הלימודי 'יישומי ביוטכנולוגיה' הוא מגוון, חדשני, ניתן להתעדכנות, רלוונטי. זהו נושא בין־תחומי במהותו: ביולוגיה-גנטיקה וטכנולוגיה, וגם רב־תחומי, כיוון שמעורבים בו גם שיקולים כלכליים, גיאוגרפיים, סביבתיים, אתיים.

ללימוד הנושא מוקצבות 4-3 שעות. זהו זמן קצר מידי להכרת שלל היישומים הביוטכנולוגיים, לפיכך הוא מתאים ללמידה וחקירה באופן עצמי ו/או שיתופי ברמות שונות. כמובן שדרכי למידה אלו מתאימות גם ללמידה א-סינכרונית מרחוק.

לימוד הנושא המורכב והמרתק עשוי לפתח בקרב התלמידים מיומנויות רבות: חקר, חשיבה פרוצדורלית (הבנת תהליכים),  אינטגרציה של נושאים, חשיבה מערכתית רב-־תחומית, חשיבה ביקורתית, טיעון, הנמקה, מידענות.

 

פתוחים טכנולוגים לשיפור התוצרת החקלאית-שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידול אורגני, טכנולוגיות בחקלאות, מבוא לחקלאות 3966 הורדות

: שעור שצלמה נגה בן יעקוב. השעור עוסק בפתוחים שאפשרו את עליית התפוקה החקלאית-הנדסה גנטית, אמצעי מדידה בקרה וחישה, שמירת תוצרת חקלאית וגם מזון אורגני ומאפייניו. 

בתי צמיחה נפוץ

על-ידי 4402 הורדות

שעור מצולם שהכין יהודה קלוש. הוקלט במסגרת משרד החינוך- אלנט.

בשעור סוקר יהודה את יתרונות בתי הצמיחה, המגבלות, סוגים ומאפיינים של בתי צמיחה שונים ויתרונות ומגבלות שלהם.

טכנולוגיות בחקלאות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : טכנולוגיות בחקלאות, ממורה למורה, ממשק וסביבה 4819 הורדות

טכנולוגיות בחקלאות

הקובץ טכנולוגיות בחקלאות בכתיבתו של אשר ורד ובעריכתה של חגית יקונט,  עוך סקירה של טכנולוגיות הקיימות בחקלאות בענפי צומח ובענפי בעלי חיים. טכנולוגיות כגון: טפטפות, חיישנים, שמוש ב GPS ועוד ועוד.

לרוב הפרקים העוסקים בטכנולוגיות, הוספו קישורים לסרטונים/הרצאות/פעילויות בנושא

חקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 4593 הורדות

חקלאות מדייקת

ליאור ספיר ערך וכתב קובץ המכיל מידע שמתאים למערך שיעור בנושא חקלאות מדייקת. בסכומו הוא מסביר את עקרונות החקלאות המדייקת, מרכיביה, מטרותיה ודרכי היישום שלה- בעיקר לצורך השקיה.

טכנולוגיות בחקלאות וחקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידול, מחזור, ממורה למורה 7718 הורדות

טכנולוגיות בחקלאות וחקלאות מדייקת

הקובץ בכתיבתו של אשר ורד עוסק בנושאים הבאים:

שימו לב, המידע לא עבר עריכה לשונית ומדעית.

 

מאפייני המהפכה הטכנולוגית עתירת הידע : "חקלאות מדויקת"- הרכיב החללי של חקלאות מדויקת - חישה מרחוק - הלוויין "ונוס" - מכונות חקלאיות לסוגיהן וטרקטורים - אמצעי תחבורה לשינוע תוצרת חקלאית - שימוש בשירותי חיזוי מתקדמים - שימוש בטכנולוגיות ריסוס מתקדמות  - פיתוח

מחשבי ההשקיה - השקיה בטפטפות - שימוש נרחב בחומרי הדברה - שימוש נרחב בדשנים - הנדסה גנטית - השבחת זנים - פיתוחים ביו-טכנולוגיים - צמחי-על -חיסונים אכילים - גידול בחממות - ערכות מבנים מודולריים לחקלאות (חממות מודולריות )-  בית רשת-חממה מודולרי - מערכות המבוססות על טכנולוגיית גלי NIR (Near infrared ) לזיהוי הבשלה בזמן אמת -

מלכודת חרקים מצולמת - מצלמה למעקב אחר צמחים - מדבקות שמאריכות את חיי המדף של פירות וירקות - השקיה ממונעת עם GPS - מערכת חיישנים המספקת לחקלאי  מגוון נתונים

בזמן אמת - צמיד אלחוטי אלקטרוני הכולל משדר המוצמד לרגלה של הפרה -גידול  דגים  בבריכות  חממה - "מיחזור מים"- השבת קולחין ומים נחותים

 

אחסון תוצרת חקלאית נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הרצאות מומחים, טיפול בתוצרת חקלאית, ליבה, מבוא למטעים, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, תזונה 4379 הורדות

אחסון תוצרת חקלאית

הרצאתו של ד"ר אמנון ליכטר

מנהל המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון, מרכז וולקני.

המצגת מציגה את בעית אובדן המזון בשלבים השונים של היצור החקלאי ולאחר השיווק.

המצגת מתמקדת באובדן המזון המתרחש במהלך הטיפול של התוצרת החקלאית. מוצגים היבטים מחקריים שונים שבודקים השפעות שונות (מועד הקטיף, הלחות, שונות גנטית) על חיי המדף של התוצרת . מוצגות דרכי מניעה חדשניות כמו: אריזה אינדבדואלית של התוצרת

שיטות שונות להפחתת רכוז האתילן בסביבת התוצרת

ואחסון באווירה מבוקרת.

Drip Irrigation Design and Scheduling - תוכנה לתכנון ותזמון השקיה בטפטוף נפוץ

על-ידי 3270 הורדות

גישות טכנולוגיות בחקר מרעה וניהול שטחים פתוחים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקר 3106 הורדות

גישות טכנולוגיות בחקר מרעה וניהול שטחים פתוחים

פרופ' יוג'ין דוד אונגר

המחלקה למשאבי טבע

המכון למדעי הצמח

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה מתמקדת בשימוש באמצעים טכנולוגים לנטור ולניהול מרעה של בקר.

חיישנים בבקר בודקים  מדדי צריכה (ספירת נגיסות ולעיסות) בכל פרט בעדר וכן ובדיקת לחץ הרעיה של העדר בכל נקודה במרחב על ידי רחפנים. רחפנים משמשים גם ל ניהול רעיה ביערות קק"ל

Back to top