עקרונות הרבייה
היכולת של יצורים חיים להעמיד צאצאים הוא הכוח המאפשר קיום מינים שונים בכדור הארץ. יחידת הלימוד מציגה את העקרונות המשותפים לרבייה של כל האורגניזמים. כמו כן מציגה יחידת הלמוד את ההיבטים החקלאיים של רבייה בבעלי חיים ובצמחים.
תהליכי הרבייה בבעלי חיים ובצמחים במשק החקלאי, מתאפיינים לרוב בהתערבות האדם, התערבות שמבוססת על התקדמות המחקר והטכנולוגיה בתחומי החקלאות.יחידת הלמוד מציגה גם נושאי העשרה: רבייה באדם, מידע ופעילויות וכמו כן מידע ופעילויות בנושא אסטרטגיות רביה ביצורים שונים בטבע.

למידע המלא - לחצו כאן
רבייה באדם
האדם, השייך לקבוצת היונקים, יכול בדומה לכל היצורים החיים להעמיד צאצאים רק כאשר הוא מגיע לבגרות מינית. היכולת להרות וללדת תלויה בגורמים פיזיולוגיים, אנטומיים וגם נפשיים. כדי שאיש ואישה יוכלו להעמיד צאצאים צריכים להתקיים כמה תנאים בסיסיים, וכאשר הם מתקיימים, יש סיכויים גבוהים שהגבר והאישה פוריים ויוכלו להעמיד צאצאים ולהבטיח את המשכיות המין. .

למידע המלא - לחצו כאן
רבייה בצמחים
בכל מקום שאליו נלך נבחין בצמחים. אפשר למצוא אותם במדבריות צחיחים, באיים נידחים, באוקיינוסים ואפילו בטונדרות קפואות. הצמחים הכרחיים לקיום החיים עלי אדמות כיוון שהם היחידים המסוגלים לנצל את אנרגיית השמש כדי להפוך חומרים אנאורגניים לחומרים אורגניים, הנחוצים לקיום כל האורגניזמים על פני כדור הארץ.

למידע המלא - לחצו כאן
רבייה בבעלי חיים
הצורך להתרבות הוא אחד האינסטינקטים החזקים והחשובים ביותר ביצורים חיים: תהליכי הרבייה בבעלי חיים, מנגנוני הרבייה בבעלי חיים - רבייה מינית ורבייה אל-מינית, אסטרטגיות רבייה של בעלי חיים, השקעת משאבים בטיפול בצאצאים. מבט אבולוציוני על רביית בעלי חיים, מנהגי חיזור והזדווגות ומסגרות חברתיות שונות של בעלי חיים הקשורות ברבייה. .

למידע המלא- לחצו כאן

Back to top