תיקייה הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה ויצור

מטרתו של פרק זה הוא לקשר בין הידע הביולוגי וידע בתחום הסביבה לבין ההיבט המעשיי של ייצור מהצומח ומבעלי החיים

קטגוריות

video ביוחקר בר קיימא - פרופ שנאן הרפז נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכי שיעור חדשים 5586 הורדות

פרופסור שנאן הרפז 

בקרה על תנאי אקלים בבתי צמיחה (ערבית) נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, תהליכי ייצור ובקרה בצמח 2032 הורדות

בקרה על תנאי אקלים בבתי צמיחה (ערבית)

הכרת שיטות לבקרה אקלימית וויסות תנאים בבתי צמיחה שונים . בכתיבתה ועריכתה של רים אבו שאח

גורמים המשפיעים על גדילה של חיות המשק נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מערכי, מערכי שיעור חדשים, רצף הוראה 4858 הורדות

גורמים המשפיעים על גדילה של חיות המשק

רצף הוראה זה עוסק בגדילת בעלי חיים במשק החקלאי: מהי גדילה וייצוגה בעקומת גדילה, קצב גדילה והשינוי החל בהרכב הגוף לאורך תקופת הגדילה. כמו כן עוסק הרצף  בגורמים המשפיעים על גדילת בעל החיים במשק החקלאי: גורמים גנטיים, השפעת תנאי סביבה- טמפרטורה, כוללת התייחסות להומאותרמיים  ולמנגנוני שמירה על טמפ' הגוף, כן מתייחס הפרק בהשפעה של טמפרטורה על הייצור במשק החקלאי. רצף ההוראה נוגע גם בהשפעת ההזנה, תוך התמקדות בחלבון. ברצף זה נלמד בנוסף על תפקוד ותפקיד ההורמונים בגדילת חיית המשק.  המידע והשאלות המובאים ברצף מתמקדים בבקר ועופות אך העקרונות נכונים לרוב חיות המשק.

ברצף ההוראה משולבות שאלות מבחינות הבגרות וכן פעילויות חקר שבהן נדרשים לעבוד נתונים- חשוב ממוצע, טבלה מסכמת, שרטוט גרף וניתוח תוצאות ניסוי.

הפעילות מקושרת לקובץ האקסל : gdila.xls

 

דף מידע - מהם הורמונים והצגת הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : עקרונות רביה, רביה, רביה בעלי חיים 2474 הורדות

דף מידע - מהם הורמונים והצגת   הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים

דפי המידע עוסקים במאפייני הורמונים ומציגים הורמונים הפעילים בתהליך הרבייה בבעלי חיים  (ו.1)

הדיות בצמח

על-ידי 51 הורדות

בקובץ זה מוצגת בעיה. פתרונה דורש מידע על תהליך הדיות בצמח, שאלות נוספות מפנות את התלמיד למידע נוסף בנושא- הובלת מים בצמח, מבנה העלה, פיוניות ופעילותם והדיות.

הורמונים צמחיים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : אלמנטים עיצוביים בצמחי עציץ, העשרה צמחים, מאפייני, מערכי, מערכי שיעור חדשים, ענף, צמחי 8531 הורדות

הורמונים צמחיים

פעילות זו משתלבת בפרק ב: הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה וייצור בצומח ובבעלי חיים (10 שעות( מטרתו של פרק זה היא לקשר בין הידע הביולוגי בתחומים כגון אנטומיה, פיסיולוגיה, אנדוקרינולוגיה וידע בתחומי הסביבה.

צומח

רצף הוראה זה עוסק בהורמונים הצמחיים המרכזיים בצמחים: אוקסין, ג'יברלין, ציטוקינין, חומצה אבסיצית, אתילן וגם על הורמונים השותפים במנגנוני ההגנה בצמח. בפעילות זאת נעסוק במאפייני הפעולה שלהם בהשוואה להורמונים אנימלים וביישומים החקלאים שעושים בהם. הרצף כולל תרגיל חקר שבו מוצגים תוצאות גולמיות של ניסוי, ונדרש עיבוד נתונים, שאלות וכן שאלות מבחינות בגרות. לרצף ההוראה מקושר גיליון אקסל ובו נתוני הניסוי- . xlsנינוס_אדמום(35 KB)

השפעת דלול על איכות הפרי - מקור מבלע נפוץ

על-ידי 2747 הורדות

השפעת דלול על איכות הפרי - מקור מבלע

בפעילות זאת נעסוק בקשר בין העלווה לפרי (גודל ,תכולת חומרים), דילול פירות והשפעתו על כמות ואיכות היבול, מקור מבלע, בפעילות מובאים נתונים מצמח הגפן אך העקרונות דומים בכל הצמחים. מיומנויות אקסל: חישוב ממוצע, טבלת סיכום, שרטוט גרף והבנתו.
הפעילות מקושרת לגיליון האקסל gefenexpash

ולמשיבון אקסל gefenmesh

השפעת האור על עוצמת הדיות

על-ידי 60 הורדות

פעילות חקר קצרה העוסקת בהשפעת האור (וצל) על עוצמת הדיות. בפעילות מופיעות מיומנויות חקר של : ניסוח השערה, שרטוט גרף משוער, שרטוט גרף וקריאת גרף.

הפעילות מקושרת לגליון האלקטרוני :   (38 KB) נתוני אקסל- השפעת האור על עוצמת הדיות(38 KB) (38 KB)

השפעת רכוז ה CO2 על היבול החקלאי

על-ידי משוייך לתגיות : פוטוסינתזה, צמחים 64 הורדות

פעילות העוסקת בהשפעת העלייה בריכוז ה CO2 שבאוויר על היבול החקלאי, מחייב הכרה של תהליך הפוטוסינתזה והבנה של המושג "גורם מגביל". בפעילות מיומנות אקסל- חישוב ממוצע, שרטוט והבנה של גרף

השפעת רכוז הפחמן דו-חמצני על היבול החקלאי

על-ידי 43 הורדות

פעילות העוסקת בהשפעת העלייה בריכוז ה CO2 שבאוויר על היבול החקלאי, מחייב הכרה של תהליך הפוטוסינתזה והבנה של המושג "גורם מגביל". בפעילות מיומנות אקסל- חישוב ממוצע, שרטוט והבנה של גרף

נתוני אקסל על השפעת ריכוז ה הפחמן דו-חמצני על היבול החקלאי(29 KB)

התאדות ודיות

על-ידי 50 הורדות

ויסות חום וגדילה בחיות משק נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 4476 הורדות

מצגת בעריכתה של קריסטינה שוורץ העוסקת בנושאים : מאזן החום בבעלי חיים, דרכי ויסות החום בהומאותרמיים,מקדם נשימה, דרכי ויסות חום בעופות ודבורים, השפעת אקלים על גדילה,דרכים לויסות חום על ידי החקלאי

מבנה הצמח ומחזור חיים הצמח נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, ממורה למורה 4944 הורדות

מבנה הצמח ומחזור חיים הצמח

מצגת בעריכתו של גיא פנחסי. המצגת מציגה מידע בסיסי לגבי איברי הצמח, תיפקודם ומחזור חיי הצמח. המצגת מתמקדת במערכת השורשים ובהשפעת הדישון עליה. המצגת כוללת שאלות בגרות בנושא.

מחזור הפחמן, עלייה ברכוז ה CO2

על-ידי 54 הורדות

פעילות שעוסקת במאגרי הפחמן בכדור הארץ , בשינוי בריכוז ה CO2 באטמוספרה, בסיבות לכך, בהשפעה הסביבתית של השינוי בריכוז ה CO2 באטמוספרה, התחממות כדור הארץ, והסכנות בכך.

מקושר לגיליון האלקטרוני :   נתוני אקסל של פחמן

נינוס אדמום תרגיל חקר (נתונים) נפוץ

על-ידי 4781 הורדות

נינוס אדמום תרגיל חקר (נתונים)

תוצאות מחקר שבדק השפעת תכשירים שונים (אנטיג'יברלינים) על מדדים שונים בצמח האדמום

על דישון וזיבול כמקור לגזי חממה נפוץ

על-ידי 1273 הורדות

פעילות זאת ( בפיתוחם של ניב פייג ורונית נאמן) מיועדת לתלמידי י"א וי"ב אשר עוסקים בנושא של השפעת החקלאות על הסביבה. בפעילות מידע וכן משימות של אוריינות מדעית. לפעילות מספר פרקים

  • פרק א'- הברכה בשימוש בדשן סינטטי.
  • פרק ב' - המחיר הסביבתי של שימוש בדשן סינטטי.
  • פרק ג'- יצור ויישום של דשנים סינטטיים כגורמים לפליטות של גזי חממה.
  • פרק ד'- האם יצור ושימוש בזבל אורגני מונע פליטות גזי חממה? ומהו הקשר בין בזבוז מזון לבין פליטות גזי חממה.

.  כדאי לעסוק בפעילות לאחר או במקביל ללימוד על נושא גזי החממה והשינוי האקלימי   

פוטוסינתזה, על קצה המזלג. נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, פוטוסינתזה, תהליכי ייצור בצמח - השפעות סביבתיות על תהליך הפוטוסינתזה 4482 הורדות

פוטוסינתזה, על קצה המזלג.

מצגת קצרה בעריכתו של גיא פנחסי המסבירה את עקרון הפוטוסיתזה. במצגת משולבות שאלות מבחינות בגרות

רבייה בבעלי חיים והתמקדות במאפייני רבייה בכלבים נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בע, כלב, רביה 2416 הורדות

רבייה בבעלי חיים והתמקדות במאפייני רבייה בכלבים

מצגת העוסקת בסוגי רבייה (מינית, אלמינית, בתולין)בבעלי חיים, השוואה בין מאפייני רביה מינית בעופות וביונקים, הסבר על תהליך ההפריה, קביעת הזוויג , בגרות מינית, הורמונים המשתתפים ברבייה. בנוסף מתמקדת המצגת ברבייה בכלבים

למצגת זאת הוכן דף עבודה הנמצא באתר.

שלבים בחיי הצמח וההורמונים הפועלים בהם. נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה, צמחים 6821 הורדות

שלבים בחיי הצמח וההורמונים הפועלים בהם.

המצגת מציגה שלבים שונים במחזור חיי הצמח והאירועים המרכזיים המתרחשים בהם

כמו גדילה: חלוקת תאים, התארכותם והתמיינותם במהלך הצמיחה. הגדילה וההתפתחות מושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים: גורמים פנימיים :הורמונים

וגורמים חיצוניים. במצגת מובא הסבר קצר על חמש קבוצות עיקריות של הורמונים פועלים בצמחיים:  אוקסינים, ג'יברלינים, ציטוקינינים, חומצה אבציסית    ABA =ואתילן ומדגימה שמושים חקלאיים בהם. במצגת משולבות מספר שאלות מבחינות הבגרות בנושא הורמונים.

כותבת ועורכת המצגת- חגית ספוקטי

תרגיל חקר נתונים: השפעת טמפרטורת סביבה על מטילות והטלה נפוץ

על-ידי 197 הורדות

תרגיל חקר נתונים: השפעת טמפרטורת סביבה על מטילות והטלה

נתונים גולמים של מחקר שעסק בהשפעת טמפרטורת הסביבה על מטילות ועל אכות הביצים

Back to top