משויך לתגית מערכי שיעור חדשים

מציג מסמכים המתויגים עם המונח מערכי שיעור חדשים. הצג את כל המסמכים

video הזנה בצמחים - ד"ר נירית ברנשטיין נפוץ

על-ידי בקטגוריה תחום צומח 224 הורדות

video מיקרו ביולוגיה סביבתית נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 804 הורדות

הרצאה בנושא מיקרוביולוגיה סביבתית מאת דר' דרור מינץ

video ביוחקר בר קיימא - פרופ שנאן הרפז נפוץ

על-ידי בקטגוריה הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה ויצור 1107 הורדות

פרופסור שנאן הרפז 

ה ל ה יישומים טכנולוגיים עם רקע מדעי עם הערכה נפוץ

על-ידי בקטגוריה יישומי מדע וטכנולוגיה בחקלאות מודרנית 1392 הורדות

הורדה (docx)

ה.ל.ה יישומים טכנולוגיים עם רקע מדעי עם הערכה (1) (1).docx

כתבה: ד"ר שרה קליין

הנושא הלימודי 'יישומי ביוטכנולוגיה' הוא מגוון, חדשני, ניתן להתעדכנות, רלוונטי. זהו נושא בין־תחומי במהותו: ביולוגיה-גנטיקה וטכנולוגיה, וגם רב־תחומי, כיוון שמעורבים בו גם שיקולים כלכליים, גיאוגרפיים, סביבתיים, אתיים.

ללימוד הנושא מוקצבות 4-3 שעות. זהו זמן קצר מידי להכרת שלל היישומים הביוטכנולוגיים, לפיכך הוא מתאים ללמידה וחקירה באופן עצמי ו/או שיתופי ברמות שונות. כמובן שדרכי למידה אלו מתאימות גם ללמידה א-סינכרונית מרחוק.

לימוד הנושא המורכב והמרתק עשוי לפתח בקרב התלמידים מיומנויות רבות: חקר, חשיבה פרוצדורלית (הבנת תהליכים),  אינטגרציה של נושאים, חשיבה מערכתית רב-־תחומית, חשיבה ביקורתית, טיעון, הנמקה, מידענות.

 

ערכה למורה לתכנון הוראה – למידה – הערכה (ה.ל.ה) בנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נפוץ

על-ידי בקטגוריה מערכי שעור חדשים 277 הורדות

הורדה (docx)

ה.ל.ה תרומת החקלאות לתזונת האדם כולל רקע מדעי עם הערכה עם פריטי הערכה ותשובות 30.8.2020 (1) (1).docx

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם נועד ליצור אצל התלמיד הבנה של העקרונות לאימוץ הרגלי תזונה נכונים, מתוך הבנת הערך התזונתי של מזונות מהחי והצומח.

הנושא תרומת החקלאות לתזונת האדם הוא לינארי ומארגי. ארבעת תתי הנושאים בנויים האחד על גבי קודמו.

נושא רכיבי המזון מהווה בסיס של מידע כימי, ביוכימי ופיזיולוגי אודות חומרי המזון – מקורותיהם וטמיעתם בגוף. מהם מופקת אנרגיה, מה שמוביל לתת־נושא: 'אנרגיה ומזון'. תת־נושא זה עוסק בתפוקת האנרגיה ממרכיבי המזון, בחילוף חומרים בסיסי ובמצבים שונים המשפיעים על צריכת האנרגיה. בכך הוא מניח את היסוד להבנת תת־הנושא הבא 'קצובת מזון'. פרק זה עוסק במדדים אנטומיים פיזיולוגיים הקובעים את הרכב המזון והכמות הראויה, וכן במודלים להמלצות לקביעת תפריט. הפרק האחרון 'בריאות ומזון' מביא את הלומד אל היעד: תזונה מיטבית (בריאותית) אישית. תת־נושא זה קושר בין המזון ואיכותו לבין צריכת המזון בשיעור אנרגיה המתאימה למצבים שונים. שני סעיפים אלה מהווים בסיסי מידע לפיתוח הרגלי תזונה נכונים.

מבוא לטכנולוגיות אחסון נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 365 הורדות

הורדה (docx)

מבוא לטכנולוגיות אחסון.docx

שמור תוצרת טרייה על ידי שימוש בחומרים שמקורם טבעי נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 678 הורדות

הורדה (docx)

שמור-תוצרת-טרייה-על-ידי-שימוש-בחומרים-שמקורם-טבעי.docx

טכנולוגיות אחסון - על קצה המזלג נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 1132 הורדות

הורדה (docx)

על-קצה-המזלג.docx

מניעת ריקבון על ידי תכשירים להדברה ביולוגית נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 667 הורדות

הורדה (docx)

מניעת-ריקבון-על-ידי-תכשירים-להדברה-ביולוגית.docx

טיפולים פיסיקליים דנוג אווירה מבוקרת ואריזות חכמות נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 722 הורדות

הורדה (docx)

טיפולים-פיסיקליים -דנוג-אווירה-מבוקרת-ואריזות-חכמות.docx

בטחון תזונתי ובעיית אובדן המזון נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 593 הורדות

הורדה (docx)

בטחון-תזונתי-ובעיית-אובדן-המזון.docx

אחסון תוצרת יבשה גרעינים נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 1051 הורדות

הורדה (docx)

אחסון-תוצרת-יבשה-גרעינים.docx

מסמך מהי חקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 1131 הורדות

הורדה (docx)

חקלאות_מדייקת.docx

מסמך חקלאות מדייקת במשק בעלי חיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 737 הורדות

הורדה (docx)

חקלאות מדייקת במשק בעלי חיים.docx

מסמך מבוא לחקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 779 הורדות

הורדה (docx)

חקלאות מדייקת - מבוא.docx

מסמך חסרונות ומגבלות של החקלאות המדייקת נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 700 הורדות

הורדה (docx)

חסרונות ומגבלות של החקלאות המדייקת.docx

מסמך חקלאות מדייקת חיישנים נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 1176 הורדות

הורדה (docx)

חיישנים.docx

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 2610 הורדות

הורדה (pptx)

הצעה ליחידת לימוד בחקלאות וסביבה.pptx

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה

תקציר- חקלאות וסביבה

יחידת לימוד בפיתוחו של ד"ר אמיר ברנע. היחידהכוללת הצעה לשלושה מפגש למידה, תוך כיתתיים וחוץ כיתתיים ומגוון של פעילויות העשרה. המפגשים עוסקים ב:

  1. חיוניות ודחיפות תרומת החקלאות לתזונת העולם בהווה ובעתיד מחייבת אותנו להבנה ולפעולה בגין ההשפעות הללו. כך ערכים של קיום, זכות למזון ראוי ומספק יחד עם ערכות הדדיות וקיימות מזמנים דיונים בעלי משמעות ללומדים.
  2. חקלאות משפיעה מהותית על הסביבה בהיבטים רבים: שימוש במשאבים, איכות המים, האוויר והקרקע, מגורי, תיירות ופנאי. כתוצאה של פעולה אנושית והמתבצעת על שטח נרחב. בישראל ובמדינות רבות היא המשפיעה העיקרית על הסביבה..
  3. החקלאות היא חלק ממערכת מורכבת ביוספרית בה קיימים קשרים והשפעות, חלקם ישירים וניתנים להבנה והסבר וחלקם סמויים מן העין ולא בהכרח ידועים ומובנים מדעית. הדוגמה המוכרת ביותר היא ההתחממות הגלובלית והקשר עם 'אפקט החממה'.

קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע נפוץ

על-ידי בקטגוריה מערכי שעור חדשים 8165 הורדות

הורדה (docx)

קרקע_סוגי קרקעות_הכשרת_ קרקע.docx

קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע
 ברצף הוראה זה נעסוק בחשיבות הקרקע ובהרכב שלה . נעסוק בתכונות של סוגי קרקעות שונים, הנקבעות בעיקר על ידי גודל החלקיקים המרכיבים אותה ובמשמעות החקלאית של תכונות אילו. הרצף עוסק גם בחומר האורגני ובמיקרואורגניזמים שבקרקע ובחשיבותם למרקם הקרקע ולצמחים הגדלים עליה. כמו כן נלמד על שלבים שונים בתהליך עבוד הקרקע. ברצף ההוראה ישולבו גם שאלות ממבחני הבגרות הכוללים טבלאות וגרפים.

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 761 הורדות

הורדה (docx)

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון.docx

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון

מערכי השעור שכתב  ופיתח ניב פייג מציגים גישה הוליסטית לבעיית חוסר הבטחון התזונתי בעולם . הם עוסקים בתאוריית מלטוס, בהתנהלות החקלאית שיוצרת אי בטחון תזונתי ( גדול נרחב  של בעלי חיים, גדול של צמחים ליצירת דלק  ביולוגי,. המערך מתמקד בבעיהת חוסר היעילות של אחסון ושנוע המזון. הפעילות מציעה פעילויות של נתוח אנסנים, בצוע מחקים פשוטים העוסקים בשמירת מזון ועוד

Back to top