משויך לתגית מערכי שיעור חדשים

מציג מסמכים המתויגים עם המונח מערכי שיעור חדשים. הצג את כל המסמכים

אחסון תוצרת יבשה גרעינים נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 400 הורדות

הורדה (docx)

אחסון-תוצרת-יבשה-גרעינים.docx

בטחון תזונתי ובעיית אובדן המזון נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 306 הורדות

הורדה (docx)

בטחון-תזונתי-ובעיית-אובדן-המזון.docx

גורמים המשפיעים על גדילה של חיות המשק נפוץ

על-ידי בקטגוריה הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה ויצור 1103 הורדות

הורדה (docx)

גדילה ויצור במשק החי.docx

גורמים המשפיעים על גדילה של חיות המשק

רצף הוראה זה עוסק בגדילת בעלי חיים במשק החקלאי: מהי גדילה וייצוגה בעקומת גדילה, קצב גדילה והשינוי החל בהרכב הגוף לאורך תקופת הגדילה. כמו כן עוסק הרצף  בגורמים המשפיעים על גדילת בעל החיים במשק החקלאי: גורמים גנטיים, השפעת תנאי סביבה- טמפרטורה, כוללת התייחסות להומאותרמיים  ולמנגנוני שמירה על טמפ' הגוף, כן מתייחס הפרק בהשפעה של טמפרטורה על הייצור במשק החקלאי. רצף ההוראה נוגע גם בהשפעת ההזנה, תוך התמקדות בחלבון. ברצף זה נלמד בנוסף על תפקוד ותפקיד ההורמונים בגדילת חיית המשק.  המידע והשאלות המובאים ברצף מתמקדים בבקר ועופות אך העקרונות נכונים לרוב חיות המשק.

ברצף ההוראה משולבות שאלות מבחינות הבגרות וכן פעילויות חקר שבהן נדרשים לעבוד נתונים- חשוב ממוצע, טבלה מסכמת, שרטוט גרף וניתוח תוצאות ניסוי.

הפעילות מקושרת לקובץ האקסל : gdila.xls

 

הורמונים צמחיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה ויצור 3406 הורדות

הורדה (docx)

הורמונים_צמחיים.docx

הורמונים צמחיים

פעילות זו משתלבת בפרק ב: הבסיס הביולוגי של תהליכי גדילה וייצור בצומח ובבעלי חיים (10 שעות( מטרתו של פרק זה היא לקשר בין הידע הביולוגי בתחומים כגון אנטומיה, פיסיולוגיה, אנדוקרינולוגיה וידע בתחומי הסביבה.

צומח

רצף הוראה זה עוסק בהורמונים הצמחיים המרכזיים בצמחים: אוקסין, ג'יברלין, ציטוקינין, חומצה אבסיצית, אתילן וגם על הורמונים השותפים במנגנוני ההגנה בצמח. בפעילות זאת נעסוק במאפייני הפעולה שלהם בהשוואה להורמונים אנימלים וביישומים החקלאים שעושים בהם. הרצף כולל תרגיל חקר שבו מוצגים תוצאות גולמיות של ניסוי, ונדרש עיבוד נתונים, שאלות וכן שאלות מבחינות בגרות. לרצף ההוראה מקושר גיליון אקסל ובו נתוני הניסוי- . xlsנינוס_אדמום(35 KB)

המים בחקלאות ישראל נפוץ

על-ידי בקטגוריה מערכי שעור חדשים 1208 הורדות

הורדה (docx)

המים_בחקלאות.docx

המים בחקלאות ישראל

תקציר:  המים מהווים גורם מגביל בחקלאות הישראלית. ברצף הוראה זה מידע על מקורות המים הטבעיים בישראל – אקוויפר החוף, ואקוויפר הנגב, ועל מקורות מים חליפיים המשמשים בחקלאות: מים מושבים ומים מותפלים.  כמו כן מובא מידע על היתרונות והמגבלות בשימוש בכל סוג של השקיה. ברצף משולבות משימות לחיפוש מידע נוסף, שאלות הכוללות גם ניתוח גרפים וטבלאות , וכן שאלות מתוך בחינות בגרות.

לרצף ההוראה מקושר תרגיל חקר ( - השפעת מים מליחים על יבול ואכות עגבניות) word(78 KB) ו  excel(33 KB)) שנושאו השפעת רמת המליחות על יבול ואיכות עגבניות בנגב. תרגיל חקר זה מתייחס לתת הפרק שעוסק במים מליחים.

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 452 הורדות

הורדה (docx)

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון.docx

חוסר בטחון תזונתי ושימור מזון

מערכי השעור שכתב  ופיתח ניב פייג מציגים גישה הוליסטית לבעיית חוסר הבטחון התזונתי בעולם . הם עוסקים בתאוריית מלטוס, בהתנהלות החקלאית שיוצרת אי בטחון תזונתי ( גדול נרחב  של בעלי חיים, גדול של צמחים ליצירת דלק  ביולוגי,. המערך מתמקד בבעיהת חוסר היעילות של אחסון ושנוע המזון. הפעילות מציעה פעילויות של נתוח אנסנים, בצוע מחקים פשוטים העוסקים בשמירת מזון ועוד

מסמך חסרונות ומגבלות של החקלאות המדייקת נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 417 הורדות

הורדה (docx)

חסרונות ומגבלות של החקלאות המדייקת.docx

מסמך חקלאות מדייקת במשק בעלי חיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 398 הורדות

הורדה (docx)

חקלאות מדייקת במשק בעלי חיים.docx

מסמך חקלאות מדייקת חיישנים נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 505 הורדות

הורדה (docx)

חיישנים.docx

טיפולים פיסיקליים דנוג אווירה מבוקרת ואריזות חכמות נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 306 הורדות

הורדה (docx)

טיפולים-פיסיקליים -דנוג-אווירה-מבוקרת-ואריזות-חכמות.docx

טכנולוגיות אחסון - על קצה המזלג נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 462 הורדות

הורדה (docx)

על-קצה-המזלג.docx

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות וסביבה 1373 הורדות

הורדה (pptx)

הצעה ליחידת לימוד בחקלאות וסביבה.pptx

יחידת לימוד : חקלאות וסביבה

תקציר- חקלאות וסביבה

יחידת לימוד בפיתוחו של ד"ר אמיר ברנע. היחידהכוללת הצעה לשלושה מפגש למידה, תוך כיתתיים וחוץ כיתתיים ומגוון של פעילויות העשרה. המפגשים עוסקים ב:

  1. חיוניות ודחיפות תרומת החקלאות לתזונת העולם בהווה ובעתיד מחייבת אותנו להבנה ולפעולה בגין ההשפעות הללו. כך ערכים של קיום, זכות למזון ראוי ומספק יחד עם ערכות הדדיות וקיימות מזמנים דיונים בעלי משמעות ללומדים.
  2. חקלאות משפיעה מהותית על הסביבה בהיבטים רבים: שימוש במשאבים, איכות המים, האוויר והקרקע, מגורי, תיירות ופנאי. כתוצאה של פעולה אנושית והמתבצעת על שטח נרחב. בישראל ובמדינות רבות היא המשפיעה העיקרית על הסביבה..
  3. החקלאות היא חלק ממערכת מורכבת ביוספרית בה קיימים קשרים והשפעות, חלקם ישירים וניתנים להבנה והסבר וחלקם סמויים מן העין ולא בהכרח ידועים ומובנים מדעית. הדוגמה המוכרת ביותר היא ההתחממות הגלובלית והקשר עם 'אפקט החממה'.

מסמך מבוא לחקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 445 הורדות

הורדה (docx)

חקלאות מדייקת - מבוא.docx

מבוא לטכנולוגיות אחסון נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 199 הורדות

הורדה (docx)

מבוא לטכנולוגיות אחסון.docx

מסמך מהי חקלאות מדייקת נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד חקלאות מדייקת 629 הורדות

הורדה (docx)

חקלאות_מדייקת.docx

מניעת ריקבון על ידי תכשירים להדברה ביולוגית נפוץ

על-ידי בקטגוריה יחידת לימוד טכנולוגיות אחסון 341 הורדות

הורדה (docx)

מניעת-ריקבון-על-ידי-תכשירים-להדברה-ביולוגית.docx

מערך שיעור אנרגיה ומזון נפוץ

על-ידי בקטגוריה תרומת החקלאות לתזונת האדם 834 הורדות

הורדה (docx)

אנרגיה ומזון.docx

מערך שיעור אנרגיה ומזון

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה, שעסק במרכיבי מזון. בפעילות זאת נלמד על: מדד משקל הגוף, מרכיבי הניצול האנרגטי בגוף, הערך האנרגטי של המזון (קלוריות), מאזן האנרגיה. כמו כן נזכיר שוב את עקרונות "התזונה הנכונה" ויתרונות וחסרונות של מזון מעובד ונכיר מספר תוספי מזון (מידע המבוסס על ספרו של אשר ורד). ברצף ההוראה משולבות שאלות מבחינות הבגרות בתזונה. שאלות שחלקן מחייבות קריאה והבנה של טבלאות וגרפים.

מצעי גידול והידרופוניקה נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 1816 הורדות

הורדה (docx)

מצעי_גידול_והידרופוניקה (2).docx

מצעי גידול והידרופוניקה

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה בנושא הקרקע. רצף ההוראה עוסק בעקרונות הגידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה. ביתרונות ומגבלות של שיטות גידול אלה ובצורך העולמי שנוצר לפתח אותן. הרצף כולל גם פעילות סכום שבה מובא תיאור ניסוי. בגיליון האקסל מוצגות חלק מתוצאות הניסוי והתלמידים מתרגלים עקרונות חקר ועבוד נתונים (חישוב ממוצע, בניית טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף).

חלק מהמידע המובא מבוסס על חוברותיו של אשר ורד.

הרצף מקושר לגיליון האלקטרוני "השפעת שיטות גדול על מלונים(10 KB)"

קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע נפוץ

על-ידי בקטגוריה מערכי שעור חדשים 4585 הורדות

הורדה (docx)

קרקע_סוגי קרקעות_הכשרת_ קרקע.docx

קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע
 ברצף הוראה זה נעסוק בחשיבות הקרקע ובהרכב שלה . נעסוק בתכונות של סוגי קרקעות שונים, הנקבעות בעיקר על ידי גודל החלקיקים המרכיבים אותה ובמשמעות החקלאית של תכונות אילו. הרצף עוסק גם בחומר האורגני ובמיקרואורגניזמים שבקרקע ובחשיבותם למרקם הקרקע ולצמחים הגדלים עליה. כמו כן נלמד על שלבים שונים בתהליך עבוד הקרקע. ברצף ההוראה ישולבו גם שאלות ממבחני הבגרות הכוללים טבלאות וגרפים.

ראשית החקלאות- ביות בעלי חיים וצמחים נפוץ

על-ידי בקטגוריה אדם וחקלאות 1441 הורדות

הורדה (docx)

toldothak.docx

ראשית החקלאות- ביות בעלי חיים וצמחים

ראשית החקלאות- ביות בעלי חיים וצמחים

רצף הוראה זה עוסק בתולדות החקלאות: הדרך שבה עברו בני אדם מהיותם חברה של  ציידים- לקטים עד לקיום חקלאות מודרנית. רצף ההוראה מסביר אבני דרך הסטורים כגון: תהליך ההשבחה והביות של צמחים כמו: דגנים (חיטה, אורז) ותפוח האדמה והשפעתם על יישובי קבע, תהליכי ביות והשבחה של בעלי חיים כמו :כלבים, בקר וסוסים. ברצף ההוראה נמצא הסבר על עקרון מלטוס וכיצד גלויים ופתוחים חקלאיים מודרניים אפשרו לסתור את תחזיתו של מלטוס. כמו כן מתייחס בקצרה, רצף ההוראה לאתגרים העומדים בפני החקלאות בימינו.

Back to top