למידה באמצעות אייפדים

סטודנטים בקורס הוראה ולמידה ניידת במכללה האקדמית גורדון ממליצים לשלב בהוראה מגוון אפליקציות.

האפליקציות מופו על פי מודל    SAMR

Substitution Augmentation Modification Redefinition Model  - חלופה, הרחבה, התאמה והגדרה מחדש

https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model

צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top