דוגמאות לחומרי הוראה (רצפי הוראה/הזמנות לחקר) שבהם משולבות פעילויות של אוריינות מדעית נפוץ

בקטגוריה כלים דיגיטליים

הורדה

חומרי הוראה עם דוגמאות לפעילויות של אורינות מדעית.docx

דוגמאות לחומרי הוראה (רצפי הוראה/הזמנות לחקר) שבהם משולבות פעילויות של אוריינות מדעית

דוגמאות לחומרי הוראה באתר מורי החקלאות- רצפי הוראה והזמנות לחקר, אשר כוללים פעילויות המרגלות הבטי אוריינות מדעית

הבלוג של אפרת נפוץ

בקטגוריה כלים דיגיטליים

הבלוג של אפרת

הבלוג של אפרת מעטוף מספק מידע ועדכונים בתחום הפדגוגיה הדיגיטלית וחדשנות בהוראה ומהווה מאגר כלים לשימוש בתהליכי הוראה-למידה (כולל הדרכות, שימושים והדגמות).
המטרה היא שכל אחד ימצא בארגז כלים זה כלי אחד לפחות אליו הוא מתחבר. כלי המתאים לצרכיו הספציפיים, או לצורכי תלמידיו, והמתאים ליכולותיו הטכנולוגיות.

יצירת ברקוד נפוץ

בקטגוריה כלים דיגיטליים

pdf כלים דיגיטליים רשימה מומלצת נפוץ

בקטגוריה כלים דיגיטליים

הורדה

כלים-דיגיטליים-רשימה-מומלצת.pdf

לכידת מסך נפוץ

בקטגוריה כלים דיגיטליים

ענן מילים מעוצב נפוץ

בקטגוריה כלים דיגיטליים

Back to top