תיקייה הרצאות מצולמות

מסמכים

"דינמיקה של נוטריינטים ברשתות מזון ירוקות-חומות" נפוץ

על-ידי 570 הורדות

הרצאתו של יובל צלניק שהועברה היום בזום במסגרת הסמינר המכוני

video אבק כדשן ד"ר רן אראל נפוץ

על-ידי 235 הורדות

video בתי צמיחה יהודה קלוש נפוץ

על-ידי 253 הורדות

video הערכות החקלאות לשינויי אקלים ד"ר גדעון טופורוב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקרה אקלימית, חקלאות וסביבה, תהליכי ייצור ובקרה בצמח 272 הורדות

ההרצאה עוסקת ביחסי חקלאות -סביבה

video ויסות חום בבעלי חיים שמעון מאוטנר נפוץ

על-ידי 224 הורדות

video זיהוי מוקדם של מחלות שמקורן בקרקע וגידולי שדה בעזרת חישה מרחוק נפוץ

על-ידי 576 הורדות

video ישומי מדע וטכנולוגיה בחקלאות המודרנית נפוץ

על-ידי 236 הורדות

video כלכלה חקלאית יהודה קלוש נפוץ

על-ידי 329 הורדות

video מבוא לחקלאות חלק 1 יהודה קלוש נפוץ

על-ידי 233 הורדות

מצעים מנותקים-שעור מצולם נפוץ

על-ידי 832 הורדות

שעור מצולם שהקליט יהודה קלוש. השעור הופק על ידי משרד החינוך, אלנט.

השעור עוסק ביתרונות וחסרונות של גידול במצע מנותק, סוגי מצעים מנותקים ומאפיינהם

שעור מצולם- הזנה ופרוות כלבים נפוץ

על-ידי 800 הורדות

שעור שהקליט אריק פיבקו. השיעור נחלק לשניים . הראשון עוסק בהזנת כלבים (תפקידי המזון, מה מותר ומה אסור, הזנה בתקופות ייחודיות)

חלק השני של השעור עוסק בפרוות הכלב (סוגים, מבנה השערה ועוד).

Back to top