משויך לתגית הרצאות מומחים

מציג מסמכים המתויגים עם המונח הרצאות מומחים. הצג את כל המסמכים

pdf אטלס חקלאות בישראל 2017

על-ידי בקטגוריה חקלאות בישראל 41 הורדות

צפייה (pdf)

atalas_haklaut.pdf

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

מסמך בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 52 הורדות

צפייה (ppt)

בעיות_החקלאות.ppt

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

גידול והשקייה במצעים מנותקים

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 77 הורדות

צפייה (pdf)

mazaim_menutakim_hashkaya.pdf

גידול והשקייה במצעים מנותקים

ד"ר אשר בר-טל

המכון למדעי הקרקע, מים והסביבה

מנהל המחקר מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה עוסקת בתכונות סוגים שונים של מצעים מנותקים, יתרונות הגידול בהם בהשוואה לקרקע, ובגורמים הקובעים את ממשק ההשקיה של הצמחים הגדלים בהם.

pdf גישות טכנולוגיות בחקר רעיה וניהול שטחים פתוחים

על-ידי בקטגוריה הרצאות מומחים 42 הורדות

צפייה (pdf)

mire_gishot_tech.pdf

פרופ' יוג'ין דוד אונגר

המחלקה למשאבי טבע

המכון למדעי הצמח

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה מתמקדת בשימוש באמצעים טכנולוגים לנטור ולניהול מרעה של בקר.

חיישנים בבקר בודקים  מדדי צריכה (ספירת נגיסות ולעיסות) בכל פרט בעדר וכן ובדיקת לחץ הרעיה של העדר בכל נקודה במרחב על ידי רחפנים. רחפנים משמשים גם ל ניהול רעיה ביערות קק"ל

השבחה בבעלי חיים

על-ידי בקטגוריה טיפוח צמחים ובעלי חיים 60 הורדות

צפייה (pptx)

השבחה_בבעלי_חיים.pptx

השבחה בבעלי חיים

ד"ר יהודה ולר

המכון לבעלי חיים

מינהל המחקר החקלאי

ההרצאה פותחת בהסבר על מונחים בסטטיסטיקה ומושגי יסוד בגנטיקה כמותית. בהמשך מתמקדת ההרצאה בהצגת תהליכי הטיפוח של בקר לחלב וסוקרת את ההיבטים הכלכליים של טיפוח בבעלי חיים. רוב ההרצאה באנגלית.

מסמך השקיה במים מליחים

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 43 הורדות

צפייה (pptx)

השקיה_במים_ מליחים.pptx

השקיה במים מליחים

ד"ר תמיר קמאי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

מכון וולקני

המצגת מסבירה כיצד מודדים ומגדירים מליחות מי השקיה, ומהי ההשפעה של מליחות על סוגי צמחים שונים ועל הקרקע- גם ההשפעה ארוכת הטווח.  במצגת מוצגות תוצאות ניסויים שונים שבדקו את השפעות המליחות על יבול של צמחים שונים.

מסמך יחסי צמח - מיקרואורגניזמים בקרקע נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח 142 הורדות

צפייה (doc)

yahase_zemah_micro.doc

יחסי צמח  - מיקרואורגניזמים בקרקע

מרצה: פרופ' יורם קפולניק

המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

ההרצאה עוסקת באינטראקציות מסוג סימביוזה הדדית בין צמחים לבין מיקרואורגניזמים. דוגמה אחת לאינטראקציה הינה היחסים בין  צמחים לבין חיידקייזוביום והדוגמה השנייה מתארת את היחסים בין צמחים לבין פיטריות מיקוריזה. בקובץ הוורד נמצא תקציר של ההרצאה, הרעיונות המרכזים המופיעים בה, הסבר על מושגים המופיעים בה, כמו כן מכיל הקובץ הוורד שאלות המיועדות לתלמידים בזמן ההרצאה. הדף מקושר להרצאה המצולמת.

pdf כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

על-ידי בקטגוריה חקלאות בישראל 44 הורדות

צפייה (pdf)

כלכלת_החקלאות_בישראל.pdf

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

מסמך מבוא לחקלאות מודרנית

על-ידי בקטגוריה אדם וחקלאות 81 הורדות

צפייה (ppt)

מבוא לחקלאות מודרנית.ppt

מבוא לחקלאות מודרנית

ד"ר שיבי דרורי

אוניברסיטת אריאל

מצגת זאת עוסקת במאפייני חקלאות מודרנית, הסיבות לצורך בקיומה, הגורמים שמאפשרים קיומה ומאפייני השוק והשווק של תוצריה.

pdf שוק המזון בעולם

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 29 הורדות

צפייה (pdf)

שוק_המזון_בעולם.pdf

שוק המזון בעולם

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

pdf שיווק תוצרת חקלאית

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 53 הורדות

צפייה (pdf)

שיווק_תוצרת_חקלאית.pdf

שיווק תוצרת חקלאית

ד"ר יעל קחל

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

במצגת (pdf) מוסבר מהו שיווק, מהי הסביבה השיווקית (הסביבה הכלכלית, שינויים בביקוש למזון) .שיווק תוצרת חקלאית טרייה: המאפיינים המיוחדים של תוצרת חקלאית טרייה ויכולת המיתוג של המוצר,  הפצה ופערי תיווך

pdf תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 32 הורדות

צפייה (pdf)

תיירות_חקלאית.pdf

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

תיירות חקלאית וגיוון תעסוקות, מנוף לפיתוח הכפר

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המצגת ((pdf מציגה את המאפיינים המרכזים של החקלאות הישראלית כמו למשל: השתנות לאורך השנים של כמות המזון שהחקלאות מייצרת לאדם, תמיכות ציבוריות בחקלאות לעומת מדינות OECD ועוד. כמו כן מוצגים מאפייני ההתיישבות הכפרית והתיירות בישראל. מוצגת דרך לפתוח "תיירות חקלאית" בדומה למדינות אחרות- איטליה מובאת כדוגמה.

צור קשר
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68 ראשון לציון
ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

Back to top