משויך לתגית הרצאות מומחים

מציג מסמכים המתויגים עם המונח הרצאות מומחים. הצג את כל המסמכים

אחסון תוצרת חקלאית נפוץ

על-ידי בקטגוריה יישומי מדע וטכנולוגיה בחקלאות מודרנית 247 הורדות

הורדה (pdf)

אחסון_תוצרת_חקלאית.pdf

אחסון תוצרת חקלאית

הרצאתו של ד"ר אמנון ליכטר

מנהל המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון, מרכז וולקני.

המצגת מציגה את בעית אובדן המזון בשלבים השונים של היצור החקלאי ולאחר השיווק.

המצגת מתמקדת באובדן המזון המתרחש במהלך הטיפול של התוצרת החקלאית. מוצגים היבטים מחקריים שונים שבודקים השפעות שונות (מועד הקטיף, הלחות, שונות גנטית) על חיי המדף של התוצרת . מוצגות דרכי מניעה חדשניות כמו: אריזה אינדבדואלית של התוצרת

שיטות שונות להפחתת רכוז האתילן בסביבת התוצרת

ואחסון באווירה מבוקרת.

אטלס חקלאות בישראל 2017 נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות בישראל 562 הורדות

הורדה (pdf)

atalas_haklaut.pdf

אטלס חקלאות בישראל 2017

אטלס סטטיסטי של חקלאות ישראל 2017

הוכן ע"י שאול צבן, צנובר יועצים

מטרתו של אטלס זה היא לתאר בתרשימים את ההיסטוריה של החקלאות בישראל. כוונת האטלס היא, כאמור, להציג את המצב לאשורו, ולא לעסוק בדיון או בניתוח הנתונים. עם זאת, לפני כל פרק נוספה הקדמה, הכוללת הערות על ההתפתחויות העיקריות המשתקפות מהנתונים.

באטלס מובאים נתונים לגבי ענפי החקלאות האפינים לישראל, תשומות ותפוקות, מספר מועסקים בחקלאות ועוד...

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים נפוץ

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 337 הורדות

הורדה (ppt)

בעיות_החקלאות.ppt

בעיית החקלאות והחקלאים בארץ ובעולם: היבטים כלכליים

פרופ' ישראל פינקלשטיין
ד"ר עדו קן

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית

המצגת פותחת בשאלה האם החקלאות העולמית מייצרת די מזון להאכיל את 7 מיליארד בני האדם המהווים את אוכלוסיית העולם?

כאשר התשובה היא כן, המצגת מציגה נתונים לגבי בעיית הרעב בעולם ומנסה להסביר את הסתירה  שבין השאר סיבתה עליית מחירים.

המצגת מציגה את מודל מלטוס ומסבירה מדוע החזון שלו נסתר- תיאור המהפכות החקלאיות .

כמו כן מוצגת השיגי החקלאות הישראלית ונתונים לגבי תפוקות, תשומות, הכנסות מעורבות ממשלתית ותמיכות ממשלתיות.

גידול והשקייה במצעים מנותקים נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 692 הורדות

הורדה (pdf)

mazaim_menutakim_hashkaya.pdf

גידול והשקייה במצעים מנותקים

ד"ר אשר בר-טל

המכון למדעי הקרקע, מים והסביבה

מנהל המחקר מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה עוסקת בתכונות סוגים שונים של מצעים מנותקים, יתרונות הגידול בהם בהשוואה לקרקע, ובגורמים הקובעים את ממשק ההשקיה של הצמחים הגדלים בהם.

גישות טכנולוגיות בחקר רעיה וניהול שטחים פתוחים נפוץ

על-ידי בקטגוריה הרצאות מומחים 135 הורדות

הורדה (pdf)

mire_gishot_tech.pdf

גישות טכנולוגיות בחקר רעיה וניהול שטחים פתוחים

פרופ' יוג'ין דוד אונגר

המחלקה למשאבי טבע

המכון למדעי הצמח

מינהל המחקר החקלאי – מרכז וולקני

ההרצאה מתמקדת בשימוש באמצעים טכנולוגים לנטור ולניהול מרעה של בקר.

חיישנים בבקר בודקים  מדדי צריכה (ספירת נגיסות ולעיסות) בכל פרט בעדר וכן ובדיקת לחץ הרעיה של העדר בכל נקודה במרחב על ידי רחפנים. רחפנים משמשים גם ל ניהול רעיה ביערות קק"ל

השבחה בבעלי חיים נפוץ

על-ידי בקטגוריה טיפוח צמחים ובעלי חיים 240 הורדות

הורדה (pptx)

השבחה_בבעלי_חיים.pptx

השבחה בבעלי חיים

ד"ר יהודה ולר

המכון לבעלי חיים

מינהל המחקר החקלאי

ההרצאה פותחת בהסבר על מונחים בסטטיסטיקה ומושגי יסוד בגנטיקה כמותית. בהמשך מתמקדת ההרצאה בהצגת תהליכי הטיפוח של בקר לחלב וסוקרת את ההיבטים הכלכליים של טיפוח בבעלי חיים. רוב ההרצאה באנגלית.

השקיה במים מליחים נפוץ

על-ידי בקטגוריה מים וקרקע כגורמים מגבילים 362 הורדות

הורדה (pptx)

השקיה_במים_ מליחים.pptx

השקיה במים מליחים

ד"ר תמיר קמאי

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

מכון וולקני

המצגת מסבירה כיצד מודדים ומגדירים מליחות מי השקיה, ומהי ההשפעה של מליחות על סוגי צמחים שונים ועל הקרקע- גם ההשפעה ארוכת הטווח.  במצגת מוצגות תוצאות ניסויים שונים שבדקו את השפעות המליחות על יבול של צמחים שונים.

יחסי צמח - מיקרואורגניזמים בקרקע נפוץ

על-ידי בקטגוריה הגנת החי והצומח 746 הורדות

הורדה (doc)

yahase_zemah_micro.doc

יחסי צמח  - מיקרואורגניזמים בקרקע

מרצה: פרופ' יורם קפולניק

המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

ההרצאה עוסקת באינטראקציות מסוג סימביוזה הדדית בין צמחים לבין מיקרואורגניזמים. דוגמה אחת לאינטראקציה הינה היחסים בין  צמחים לבין חיידקייזוביום והדוגמה השנייה מתארת את היחסים בין צמחים לבין פיטריות מיקוריזה. בקובץ הוורד נמצא תקציר של ההרצאה, הרעיונות המרכזים המופיעים בה, הסבר על מושגים המופיעים בה, כמו כן מכיל הקובץ הוורד שאלות המיועדות לתלמידים בזמן ההרצאה. הדף מקושר להרצאה המצולמת.

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות נפוץ

על-ידי בקטגוריה חקלאות בישראל 328 הורדות

הורדה (pdf)

כלכלת_החקלאות_בישראל.pdf

כלכלת החקלאות בישראל: טכנולוגיה, שווקים ומדיניות

 פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת (pdf) עוסקת מספר העוסקים בחקלאות וההכנסה שלהם, השינויים המבניים בחקלאות הישראלית  ומתמקדת באתגרים ובהזדמנויות של החקלאות הישראלית,

אתגרים  כמו: שינויי אקלים והתייקרות המים,  גלובליזציה ותחרות בינלאומית,  ירידה בתמיכה הציבורית,  עלייה בתנודתיות ההכנסות,  דור ההמשך  שלא ממשיך בחקלאות.

הזדמנויות  כמו:  מוצרי נישה (איכות, אורגני, פונקציונלי) והתרומות החיצוניות של החקלאות

כרזות- מפסיקים להאכיל את חיות הבר

על-ידי בקטגוריה הרצאות מומחים 66 הורדות

הורדה (pdf)

nofeedingsighns.pdf

כרזות- מפסיקים להאכיל את חיות הבר

כרזות שפורסמו על ידי אגף ההסברה של רשות שמורות הטבע והגנים

חשיבות הפסקת המנהג הקלוקל של האכלת בעלי חיים בטבע

למידת מדע בסביבה לא פורמלית

על-ידי בקטגוריה הרצאות מומחים 67 הורדות

הורדה (ppt)

הוראת_מדע_בסביבה_לא_פורמלית.ppt

למידת מדע בסביבה לא פורמלית

המצגת שהוכנה על ידי ד"ר אורת בן-צבי אסרף עוסקת בסביבות לימוד לא פורמליות שונות, מקומה של סביבה בלתי פורמלית בתהליכי למידה וביתרונות הקיימים בלמידה בסביבה זאת.

מבוא לחקלאות מודרנית נפוץ

על-ידי בקטגוריה אדם וחקלאות 382 הורדות

הורדה (ppt)

מבוא לחקלאות מודרנית.ppt

מבוא לחקלאות מודרנית

ד"ר שיבי דרורי

אוניברסיטת אריאל

מצגת זאת עוסקת במאפייני חקלאות מודרנית, הסיבות לצורך בקיומה, הגורמים שמאפשרים קיומה ומאפייני השוק והשווק של תוצריה.

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

על-ידי בקטגוריה הרצאות מומחים 82 הורדות

הורדה (pdf)

nofeedingwild.pdf

מפסיקים להאכיל את חיות הבר

מידע שפורסם על ידי רשות הטבע והגנים- אגף ההסברה

בחוברת הסבר מנומק לגבי החשיבות של הפסקת התלות המקלקלת של חיות הבר באדם.

שוק המזון בעולם נפוץ

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 204 הורדות

הורדה (pdf)

שוק_המזון_בעולם.pdf

שוק המזון בעולם

פרופ' איל קמחי

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה האוניברסיטה העברית

המצגת ((pdf  מציגה את התחזיות והגישות השונות לגבי גידול האוכלוסייה בעולם והיכול להאכילה. נשאלות השאלות: מהם הגורמים לשינויים החדים במחירי המזון ואיך מתמודדים עם התופעה?

במצגת מוצגים פתרונות שונים לבעיות אלה. כמו כן עוסקת המצגת בבעיות הייחודיות של החקלאות בישראל.

שיווק תוצרת חקלאית נפוץ

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 366 הורדות

הורדה (pdf)

שיווק_תוצרת_חקלאית.pdf

שיווק תוצרת חקלאית

ד"ר יעל קחל

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

במצגת (pdf) מוסבר מהו שיווק, מהי הסביבה השיווקית (הסביבה הכלכלית, שינויים בביקוש למזון) .שיווק תוצרת חקלאית טרייה: המאפיינים המיוחדים של תוצרת חקלאית טרייה ויכולת המיתוג של המוצר,  הפצה ופערי תיווך

שיקום מערכות אקולוגיות

על-ידי בקטגוריה הרצאות מומחים 59 הורדות

הורדה (pdf)

שיקום_מערכות_אקולוגיות.pdf

שיקום מערכות אקולוגיות

  המצגת (אנגלית) עוסקת באתגרים הסביבתיים העולמים והמקומיים בהם: ההתחממות הגלובלית, הרס מערכות אקולוגיות, תהליך המדבור ועוד. המצגת מציעה גם דרכים לפתרון בעיות סביבה אילו.

 הרצאתו של ד"ר סטיפאן לואי, ניתנה במסגרת השתלמות מנהלי חוות  

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר נפוץ

על-ידי בקטגוריה כלכלה חקלאית 197 הורדות

הורדה (pdf)

תיירות_חקלאית.pdf

תיירות חקלאית כמנוף לפיתוח הכפר

תיירות חקלאית וגיוון תעסוקות, מנוף לפיתוח הכפר

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המצגת ((pdf מציגה את המאפיינים המרכזים של החקלאות הישראלית כמו למשל: השתנות לאורך השנים של כמות המזון שהחקלאות מייצרת לאדם, תמיכות ציבוריות בחקלאות לעומת מדינות OECD ועוד. כמו כן מוצגים מאפייני ההתיישבות הכפרית והתיירות בישראל. מוצגת דרך לפתוח "תיירות חקלאית" בדומה למדינות אחרות- איטליה מובאת כדוגמה.

צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top