עבודות גמר-דוגמאות

כתיבת עבודת גמר בחקלאות היא אתגר מעשיר ומפתח. עבודת הגמר שווה בערכה ל חמש יחידות לימוד.

אני ואצה נשנה את העולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : אקולוגיה של גופי מים 1444 הורדות

מחקרים ופרוייקטים העוסקים באתגרים של כדור הארץוהחקלאותבשתוף התעשיה והחקלאות.

חוברת תקצירים של עבודות גמר שנעשו בשנת תש"פ במסגרת החממה האקולוגית של חוות עין שמר.

הקשר הסימביוטי מיקוריזה -אבוקדו, בתנאי מליחות ודשן שונים- עבודת גמר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : מבוא למטעים 1913 הורדות

עבודתו של דנייל רייזנוב (עין שמר). העבודה עוסקת בהשפעתתנאי עקה של עודף מלח ועודף דשן זרחתי על הקשר הסימביוטי שבין מיקוריזה לאבוקדו מזן האס.

השפעת בוקשי (EM) על נביטת פלפל, (עבודת גמר) נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידולי הירקות העיקריים בישראל, צומח 1610 הורדות

עבודת הגמר של נעם חבר (כדורי). העבודה עוסקת בהשפעת הוספת מיקרואורגניזמים מועילים  (יישום כבוקאשי) על נביטה של זרעי פלפל

השפעת הורמון PMSG על פוריות כבשים - עבודת גמר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בקר, וצאן, ענפי הבקר והצאן בעולם 3321 הורדות

עבודת הגמר של שמעון חכים (כדורי). העבודה בדקה כיצד משפיע מינון הורמון PMSG על מדדי פוריות: אחוז הריון, אחוז דרישה חוזרת, אחוז ספיגה ועוד..בכבשים

השפעת רכוז סידן על אחוז סוכר בתות שדה במערכות הדרופוניות שונות (עבודת גמר) נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גדולי, גידולי הירקות העיקריים בישראל, דשון_וזיבול, ירקות 2449 הורדות

עבודת הגמר של דניה חתוקאי (כדורי). העבודה עוסקת בהשפעת רכוזי סידן שונים על התפתחות, תנובה ואיכות של תות שדה בשתי מערכות שונות של גדול הדרופוני.

השפעת תדירות ניקוי הפרסות על "רקבון הפרסה" - עבודת גמר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : בריאות הסוס, סוסים 5887 הורדות

עבודת הגמר של ספיר קציר (כדורי). העבודה  בדקה את השפעת תדירות ניקוי הפרסות (ימית,שבועית) על מחלת "רקבון הפרסה"

השפעת תוספת ויטמין D על בצועי שלווים ואיכות קליפת הביצה - עבודת גמר נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : עופות, ענף הלול בעולם ובישראל 486 הורדות

עבודתה של סיבא הייב (רמה. ערבית

Back to top