pdf רשת קהילות לומדות במציאות של עולם משתנה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : קהילות 323 הורדות

הורדה (pdf, 986 KB)

רשת קהילות לומדות במציאות של עולם משתנה.pdf

זהבה שרץ

קהילות מורים לומדות מהוות מסגרות ללמידה מתמשכת במטרה לשפר את הפרקטיקה המקצועית של מורים, ולקידום הלמידה של תלמידים. הן מאפשרות שיתוף בפרקטיקות הוראה ומקדמות למידה תוך כדי שימוש מיטבי בחוזקות של עמיתים לקהילה.

Back to top