תזונה- נושאים עדכניים בהוראת התחום

העמקת הידע בדיסיפלינה ובמאפייני תכנית הלימודים, למידת עמיתים ושיתוף בתכנים פדגוגיים

פרטים נוספים

קהילת מורים מובילים

תכנית הלימודים החדשה, למידה מרחוק, הכרות עם ענפי מחקר ותעשייה חקלאיים

פרטים נוספים

 • יום ההשתלמות יום ד'
 • מוביל ההשתלמות

  ניב פייג 0506478255

קהילת מורי תיכון דרום-מרכז

תכנית הלימודים החדשה, למידה מרחוק, הכרות עם ענפי מחקר ותעשייה חקלאיים

פרטים נוספים

 • יום ההשתלמות יום ד'
 • מוביל ההשתלמות

  שמעון מאוטנר 0528374262

  אביחי בנימיני 0545712129

קהילת מורי תיכון צפון

תכנית הלימודים החדשה, למידה מרחוק, הכרות עם ענפי מחקר ותעשייה חקלאיים

פרטים נוספים

 • יום ההשתלמות יום ד'
 • מוביל ההשתלמות

  מרים גנאם 0506466866

  יעל רוגל 0524494191

מנהלי חוות חקלאיות

הרחבת והעמקת הידע החקלאי והארגוני בחוות, למידת עמיתים, למידה מרחוק וקשר עם הפיקוח

פרטים נוספים

 • יום ההשתלמות יום ד'
 • מוביל ההשתלמות

  אביחי בנימיני

  0545712129

קהילת חוות 1

תכנים, ידע, פעילות ופדגוגיה בחוות החקלאיות

פרטים נוספים

 • יום ההשתלמות יום א'
 • מוביל ההשתלמות

  ד"ר הדר גולד

  0508916614

קהילת חוות 2

אסטרטגיות הוראה, ארגון וידע מקצועי בחוות

פרטים נוספים

 • יום ההשתלמות יום א'
 • מוביל ההשתלמות

  דנה ששון

  0507783484

Back to top