Slide

מכון וולקני מציין 100 שנות מצוינות של מחקר חקלאי
ומקיים תחרות ארצית נושאת פרסים ליזמים צעירים מכיתות ז׳-י״ב

מכון וולקני מציין 100 שנות מצוינות של מחקר חקלאי ומקיים תחרות ארצית נושאת פרסים ליזמים צעירים מכיתות ז׳-י״ב

היו שותפים לפיתוח טכנולוגיות ופתרונות
להתמודדות עם שינויי האקלים והגברת הביטחון התזונתי

לוח משרות

מחפשים מורים לתיכון?
רוצים לעבוד בחוות החקלאיות?

Slide
פעילות תלמידי החוות לחינוך חקלאי | 09.03.2021
קהילות מורים

מורים מובילי דרך ודעה?
מקומכם אתנו בקהילות המורים

ההזדמנות שלך להיפגש, לתמוך, להחליף ולהעשיר ידע, להכיר תחומים, קשרים ויוזמות בחקלאות ולגוון את דרכי הלמידה באמצעות למידת עמיתים וכלים פדגוגים חדשניים.

מורים מובילי דרך ודעה?
מקומכם אתנו בקהילות המורים

הזדמנות שלך להיפגש, לתמוך, להחליף ולהעשיר ידע, להכיר תחומים, קשרים ויוזמות בחקלאות ולגוון את דרכי הלמידה באמצעות למידת עמיתים וכלים פדגוגים חדשניים.
PlayPause
previous arrow
next arrow
גרסה19.10.2020

התעדכן לאחרונה

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) מהווה את חוד החנית של הידע בתחום ההדרכה החקלאית. לתכנית פעילות ההדרכה לשנת 2021 לחצו כאן

סיורי תלמידים למרכזי מחקר ופיתוח במדעי החקלאות. לכיתות ט' מבתי הספר של המינהל לחינוך התיישבותי, כעידוד לבחירה במקצוע החקלאות, לקראת 5 יח"ל בגרות. להרשמה לחצו כאן

הועלתה ערכה למורה לתכנון הוראה – למידה – הערכה (ה.ל.ה) בנושא: יישומי ביוטכנולוגיה בחקלאות
להורדה לחצו כאן

הועלתה ערכה למורה לתכנון הוראה – למידה – הערכה (ה.ל.ה) בנושא: תרומת החקלאות לתזונת האדם
להורדה לחצו כאן

מאגר ההקלטות בפורטל עובדי ההוראה מיקוד חקלאות זמין לרשותכם לצפייה לחצו כאן

חקלאות היא התערבות של האדם בטבע ויצירת תנאי גידול להתפתחות צמחים ובעלי חיים. האדם מתערב בטבע באמצעות טכנולוגיות וידע מדעי בתחומים שונים, הנרכש בעזרת המחקר המדעי. 

החקלאות המודרנית הגיעה להישגים גבוהים בתחומים שונים. היא מהווה בסיס לקיומו של האדם ועם זאת היא מעצם טיבה גורם התערבות בטבע ופגיעה באיכות הסביבה.

השילוב בין החקלאות לאיכות הסביבה בתכנית הלימודים משמעו לימוד ועיסוק במפעל אנושי עתיר ידע וטכנולוגיה תוך הדגשת היבטים חברתיים, כלכליים, יצרניים וסביבתיים.

הוראת החקלאות ולימודי הסביבה בחטיבת הביניים תתמקד במספר נושאים מרכזיים, שיעמידו תמונה מקיפה על החקלאות בישראל. בתכנית מודגשים הקשר בין החקלאות ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות וכן מקומה והשפעתה של החקלאות על הסביבה ועל החברה בישראל. הוראת הנושא תתבצע בבית הספר או בחווה לחינוך חקלאי ולאיכות הסביבה.

התכנית מיועדת למורים למדעים ולטכנולוגיה וכן למורים במקצועות נוספים בעלי זיקה לנושאים חקלאיים וסביבתיים. ההוראה תלווה בהתנסות מעשית בסביבה ובביצוע מחקרי שדה.

יש לקוות כי הלמידה העוסקת בסביבתם הקרובה של התלמידים ובבעיות יום-יומיות והמערבת אותם בעשייה התורמת לסביבה - למידה כזו תמשוך את הלומדים ותעורר את סקרנותם והתענינותם.

לתוכנית הלימודים

Back to top