Slide

תכנית הלימודים תשפ"א

 

  • תכנית השכלה כללית- מיועדת לתלמידי כיתה י'. לאור הרפורמה במערכת החינוך, נכתבה תכנית השכלה כללית בהיקף  של 30 שעות, המכילה פרקי לימוד כלליים שנועדו לחשוף את  תלמידי כיתה י' למקצוע מדעי החקלאות, מתוך מגמה ליצור עניין ורצון ללמוד בצורה מעמיקה ולהיבחן במקצוע בהיקף של 5 יח"ל.

  • תלמידי כיתות י'-י"ב - ילמדו  בהתאם למהדורה המותאמת  המעודכנת לשנת תשע"ח של תוכנית הלימודים במדעי החקלאות (המבוססת על תכנית הלימודים במדעי החקלאות תשס"ג - 2003) , תוכנית זו כוללת חלוקה של נושאי הלימוד הקיימים  בין נושאים עליהם התלמידים ייבחנו בבחינה החיצונית . בבחינה החיצונית יכללו נושאים המופיעים בתוכנית ללא רקע וכן נושאים המופיעים עם רקע צהוב. ההערכה החלופית תכלול את הנושאים המופיעים בתוכנית ההלימה עם הרקע הסגול.
 

 

Back to top