לוח המשרות למורים בתיכון ובחוות החקלאיות

המקום לעדכן  משרות למורים שאתם מחפשים בתיכון או בחוות ואף ולהתעדכן במשרות פנויות בתחום מדעי החקלאות. 

לוח משרות | לפרסום משרה 

הרשת החברתית של מורי מדעי החקלאות

אנו במרכז הארצי למורי מדעי החקלאות מבקשים לתת לכם את כלי העבודה המתקדם לעבודה יעילה בכל מקום וזמן לעבודה פורה ועשירה בתוכן!
אז למה כדאי לכם להצטרף ?

 • להישאר מעודכנים בכל מה שחדש
 • לשתף תוכן, תמונות וסרטונים עם קהילת המורים שלך
 • להקים קהילות לשימור והעצמת הידע בענף החקלאות 

טרם נרשמתם ?  לחצו כאן ומלאו טופס הצטרפות  | רשומים כבר?   ללחוץ כאן 

 

"החקלאות היא השליחות הראשונה של המין האנושי, היא המקצוע הישר ביותר, היעיל ביותר והאציל ביותר שאדם יכול לעסוק בו." ז'אן ז'אק רוסו

קהילת המורים למדעי החקלאות תייצר העצמה מקצועית ופיתוח מנהיגות מורים מכל בתי הספר וכפרי הנוער בהם תלמידים לומדים חקלאות באופן מורחב לבחינת בגרות 5 יח"ל. המורים המשתתפים במהלך יפעלו כפורום מובילי שינוי פדגוגי בחינוך החקלאי וכעתודה ניהולית לקידום המקצוע בכל גווניו. תנאי הכרחי לשיפור מערכתי ופדגוגי של ההוראה במקצוע החקלאות הוא פיתוח הנהגה בעלת יכולת מקצועית אשר תוביל תהליכי הטמעה והתאמה של תכניות לימודים וטכנולוגיות חדשות ותוביל תהליכי התפתחות מקצועית של מורים ורכזים בתחום. לחברי הקהילה עניין משותף ומטרה משותפת.
תכנית פיתוח עתודת המנהיגות בהוראת חקלאות הפיתוח המקצועי למנהיגות נועדה לשכלל ולהעשיר את הידע הדיסציפלינרי, הפדגוגי, המדעי, הארגוני והניהולי של מורי החקלאות מכל הארץ, לפתח יכולות מקצועיות ופדגוגיות של המורים.
בשנת הלימודים תשע"ח פעלו בקהילה 18 חברים ביניהם מורי חטיבה עליונה, מורי חוות חקלאיות ורכזי משקים.
בשנים הבאות ימשיכו המורים לפעול בקהילת מובילים ויפעילו מורים נוספים כמובילי קהילות מורים במודל רשתי של הרחבת ההשפעה. חזון הקהילה דינמי ומעובד יחד עם הקהילה לאורך פעילותה.
בשנת הלימודים תשע"ט תמשיך קהילת המובילים בפעילותה ומתוך קהילה זו יצאו מובילי שלוש קהילות נוספות: קהילת צפון של מורי החטיבה העליונה, קהילת מרכז- דרום של מורי החטיבה העליונה וקהילה של מורי חוות חקלאיות לימודיות.

מאפייניהן של קהילות מקצועיות לומדות דיציפלינריות במדעי החקלאות:

חזון משותף
 • הקהילה שמה לה למטרה להתמקד בלמידה של תלמידים ולבחון את הקשר בין המטרות ודרכי ההוראה וההערכה של המורים לבין הלמידה של התלמידים.
 • לחברי הקהילה עניין משותף ומטרה משותפת.
 • הקהילה מבוססת על צורך מגובה נתונים/תאוריה.
 • לקהילה יש מדדי הצלחה הניתנים להערכה, ועומדים בקשר ישיר עם מטרותיה.
 • חזון הקהילה דינמי ומעובד ע"י חבריה לאורך פעילותה.
דרכי העבודה
 • איסוף נתונים על למידת התלמידים ממקורות מידע שונים ובמגוון מתודות
 • חברי הקהילה משתדלים לקיים תצפיות בשיעורים.
 • דיוני הקהילה מבוססי נתונים מלמידת התלמידים ומהישגיהם.
 • חברי הקהילה מנתחים במשותף עבודות תלמידים ומקיימים דיונים כדי לבדוק את התאמת דרכי ההוראה לתלמידיהם ולבחון דרכים לקידומם. ניתוח חומרי התלמידים ומעשה ההוראה מבוסס על מחקר (בחינוך או בהוראת הדיסציפלינה).
 • הקהילה מנתחת את מעשה ההוראה ואת התפיסות שעומדות בבסיסו.
 • חברי הקהילה לומדים, מתכננים ומיישמים דרכי הוראה חדשות ועדכניות, ומגבשים עם הזמן תפיסה והבנה משותפת של הוראה מיטבית.
 • במפגשי הקהילה יש התייחסות לצורכי המורים כפי שהם עולים מהשטח.
 • הקהילה מפעילה מנגנוני תיעוד והפצה המוסכמים על משתתפיה.
 • הקהילה ממפה את צורכי הלמידה שלה ונעזרת במומחיות חיצונית (בתחום הדיסציפלינה או בהתאם למטרות הקהילה) להגדרת המטרות, אופן ההתנהלות, פיתוח חומרים וכדומה.
יחסי אמון ונורמות של שיתוף
 • הקהילה מתנהלת בהתאם לכללי אתיקה של שיח משתף ומכבד בסביבה בטוחה ומוגנת.
 • בקהילה מתקיים שיתוף מתמיד בידע, בדרכים פורמליות ומובנות ובדרכים לא פורמליות.
 • הקהילה נותנת מקום ולגיטימציה להשקפות של מיעוט ושל יחידים בקבוצה.
 • לכל חברי הקהילה יש תרומה אישית לקבוצה, והם משתתפים בה בהתנדבות.
דיאלוג רפלקטיבי, חקירה ובחינה עצמית 
 • בקהילה מתקיימת רפלקציה חוזרת ונשנית על ההוראה של המורים, על הלמידה של התלמידים ועל הקשר ביניהן.
 • בקהילה מתקיימים תהליכים מובנים של הפקת לקחים מהצלחות ומכישלונות.
תהליכים מובנים ומנגנונים סדירים 
 • עבודת הקהילה מונחית ע"י יעדים ברורים ומגובשים.
 • הקהילה מקיימת מפגשים קבועים, בתדירות המאפשרת למידה מקצועית אפקטיבית.
 • הקהילה פועלת לאורך זמן (לפחות שנתיים).
 • פגישות הקהילה מובנות, יש להן מטרות הידועות לכול, והנושאים הנידונים בפגישה נקבעים מראש (לצד האמור מתקיימת גמישות המאפשרת מענה לצרכים העולים מהשטח).
מובילי הקהילות
 • לפחות אחד ממובילי הקהילה הוא מורה בפועל.
 • מובילי הקהילות מחויבים לתהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי המשפרים את יכולותיהם וידיעותיהם בנושאים שהם מובילים ובמיומנויות הנדרשות להובלת הקהילות.
 • קהילות המובילים מונחות ע"י גוף מקצועי מוסמך הנבחר בתיאום עם הגורם המקצועי במטה המשרד.
 • מובילי הקהילות משתתפים ו/או השתתפו בעבר בקהילה מקצועית לומדת.
צור קשר
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68
ראשון לציון
ת.ד. 15159 מיקוד 7528809

Back to top