תיקייה נושאים משותפים לתחום צומח

משויך לתגית קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע

מציג מסמכים המתויגים עם המונח קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע. הצג את כל המסמכים

הכנת הקרקע לשתילה (חלק א')- שיעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הכנת הקרקע לזריעה ולגידול צמחים, מחזור גידול, ייצור ואגרוטכניקה, צומח, קרקע, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 426 הורדות

שעור מצולם שהקליט אלעד רודס. השעור הופק על יד משרד החינוך ומט"ח.

השעור עוסק בנושאים כגון: סדר הפעולות של הכנת הקרקע  ואופן הבצוע של פעולות אלה. אורך השעור כ 15 דק

חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : גידולי הירקות העיקריים בישראל, העשרה צמחים, ממורה למורה, עקרונות רביה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 657 הורדות

חוברת למוד בתחום צומח וענף גדול ירקות

חוברת מידע בעריכתה של נטלי שרבן. החוברת מכילה מידע בהיר ונגיש על נושאים רבים בתחום צומח וכן מידע רב על ענף הירקות.

נושאים כמו: 

 

פרק ב': אזורי גידול. השפעת האקלים על הצמחים

פרק ג': הקרקע כבית גידול לצמח

פרק ד': מים והשקיה

פרק ה': הכרת בתי צמיחה

פרק ו': רביה בעולם הצמחים. שיטות ריבוי של צמחים

פרק ז': הזרע ותהליך הנביטה בצמחים

פרק ח': היווצרות פרי. טיפול בפרי וביבול

פרק ט': עקרונות המחקר

פרק י': שיטות מיון הצמחים

פרק י''א': כלכלה

 
 

מצעי גידול והידרופוניקה נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : השקיה, מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, מגוון הגידולים בגידולי שדה, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 452 הורדות

מצעי גידול והידרופוניקה

רצף הוראה זה מהווה המשך לרצף ההוראה בנושא הקרקע. רצף ההוראה עוסק בעקרונות הגידול במצעים מנותקים ובהידרופוניקה. ביתרונות ומגבלות של שיטות גידול אלה ובצורך העולמי שנוצר לפתח אותן. הרצף כולל גם פעילות סכום שבה מובא תיאור ניסוי. בגיליון האקסל מוצגות חלק מתוצאות הניסוי והתלמידים מתרגלים עקרונות חקר ועבוד נתונים (חישוב ממוצע, בניית טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרף).

חלק מהמידע המובא מבוסס על חוברותיו של אשר ורד.

הרצף מקושר לגיליון האלקטרוני "השפעת שיטות גדול על מלונים(10 KB)"

מצעים מנותקים-שעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : חקלאות וסביבה, מאפייני ענף הירקות וצמחי התבלין, מאפייני ענף צמחי עציץ, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 345 הורדות

שעור מצולם שהקליט יהודה קלוש. השעור הופק על ידי משרד החינוך, אלנט.

השעור עוסק ביתרונות וחסרונות של גידול במצע מנותק, סוגי מצעים מנותקים ומאפיינהם

עיבוד קרקע והכנתה לשתילה (חלק ב')- שיעור מצולם נפוץ

על-ידי משוייך לתגיות : הכנת הקרקע לזריעה ולגידול צמחים, צומח, קרקע, קרקע, סוגי קרקעות והכשרת קרקע 388 הורדות

שעור מצולם שהקליט אלעד רודס, השעור בהפקת משרד החינוך ומט"ח.

השעור עוסק בחשיבות של עיבוד הקרקע ובדרכים השונות לעיבוד הקרקע ( פליחה, אי פליחה ועוד), יתרונותיהם וחסרונותיהם. אורך השיעור כ 15 דק.

Back to top