header bgHavot450px

חוות חקלאיות

דף תצפית ירקות

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 48 הורדות

דף תצפית על כלנית מצויה

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 37 הורדות

דף תצפית על כלנית ערבית

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 33 הורדות

דף תצפית על עירית גדולה

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 31 הורדות

דף תצפית על עירית גדולה ערבית

על-ידי משוייך לתגיות : ממורה למורה 37 הורדות

מגוון מערכי שיעור בנושא קיימות

על-ידי 96 הורדות

מגוון מערכי שיעור בנושא קיימות

חוברת זאת היא תוצר השתלמות בנושא קיימות שקיימו מורי החוות של מחוז תל אביב. בחוברת כ 20 מערכי שעור העוסקים בנושאי קיימות בהם: טביעת הרגל האקולוגית, ערוגות פוריות, סוגי פסולת והטיפול בהם, הכנת קומפוסט, בנייה בבוץ, מגוון המינים ורבים אחרים...

צור קשר
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני דרך המכבים 68 ראשון לציון
ת.ד. 15159 ראשון לציון 7528809

Back to top