תמונות כנס 2021

קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
נערכים למצגת
תחנת מידע
תחנות מידע
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
קסם של מטבח
ביצה או תרנגולת?
כל אחד הוא יחיד ומיוחד
ביצה
ללמוד
כנס באויר הפתוח
מערך שיעור מותאם לחינוך המיוחד
ביצה או תרנגולת?
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
תרנגולת או ביצה?
רשת בתי ספר אדם ואדמה
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
פלפלים צהובים
להתעדכן
אצות או לא להיות
חוות ערבה תיכונה
תחושות
ביכורי קהילה
מפגש הכנס
יום הקרקע הבינלאומי
גינת הפרפרים
יום הקרקע הבינלאומי
"גששות" - "הפצת זרעים"
חוות בית שמש
מדריך הצמחים שלי
תחנות מידע
אצות בראי המיקרוסקופ
מערכי שיעור
כי הם צומחים מעלינו - חינוך מיוחד
משתפים בכנס
תחנת מידע
ביכורי קהילה
תחנת מידע
ביצה או תרנגולת?
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית

Back to top