תמונות כנס 2021

מפגש הכנס
חוות בית שמש
ביצה או תרנגולת?
מערכי שיעור
תחנת מידע
כנס באויר הפתוח
כי הם צומחים מעלינו - חינוך מיוחד
מערך שיעור מותאם לחינוך המיוחד
תחושות
אצות בראי המיקרוסקופ
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
ביצה או תרנגולת?
גינת הפרפרים
חוות ערבה תיכונה
ביכורי קהילה
ביצה
"גששות" - "הפצת זרעים"
יום הקרקע הבינלאומי
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
תחנות מידע
אצות או לא להיות
ללמוד
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
ביצה או תרנגולת?
להתעדכן
תחנת מידע
כל אחד הוא יחיד ומיוחד
ביכורי קהילה
תרנגולת או ביצה?
קסם של מטבח
משתפים בכנס
תחנות מידע
יום הקרקע הבינלאומי
רשת בתי ספר אדם ואדמה
פלפלים צהובים
מדריך הצמחים שלי
נערכים למצגת
תחנת מידע

Back to top