תמונות כנס 2021

קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
חוות ערבה תיכונה
תחנות מידע
תחנת מידע
"גששות" - "הפצת זרעים"
משתפים בכנס
חוות בית שמש
אצות בראי המיקרוסקופ
כל אחד הוא יחיד ומיוחד
יום הקרקע הבינלאומי
קסם של מטבח
כנס באויר הפתוח
ביצה או תרנגולת?
גינת הפרפרים
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
נערכים למצגת
ביכורי קהילה
ביכורי קהילה
להתעדכן
כי הם צומחים מעלינו - חינוך מיוחד
רשת בתי ספר אדם ואדמה
תחנת מידע
תחנות מידע
מערכי שיעור
ביצה או תרנגולת?
ביצה או תרנגולת?
ללמוד
יום הקרקע הבינלאומי
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
ביצה
מערך שיעור מותאם לחינוך המיוחד
תחנת מידע
אצות או לא להיות
תחושות
תרנגולת או ביצה?
פלפלים צהובים
מדריך הצמחים שלי
קהילת מורי מדעי החקלאות דוברי ערבית
מפגש הכנס

Back to top