Loading cover... Drag cover to reposition
סטטיסטיקות
פרטי האירוע

פרטים כללים

כותרת:
מועד האירוע:
תיאור האירוע:
אנו שמחים להזמינכם לכנס ה- 4 למורים למדעי החקלאות
שיתקיים ביום רביעי, 17.10.2018, ח' חשון תשע"ט
באולם כהן, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן


13:00-13:45 התכנסות וכיבוד

13:45-14:30 ברכות-
פרופ' אלי פיינרמן, ראש מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני
אילנה נולמן, ראשת המינהל לחינוך התיישבותי
ד"ר גילמור קשת – מאור, מנהלת אגף מדעים המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
פרופ' יורם קפולניק- יו"ר ועדת מקצוע מדעי החקלאות
מר ז'אן אטלי, המפקח על המשק החקלאי
מר אבי אלקיים- מפמ"ר מדעי החקלאות

14:30-15:45 פרופ' מיכה רון- השבחת בעלי חיים

15:45-17:00 פרופ' דני אלעד- מחלות חיידקיות בבעלי חיים

17:15-18:15 מר אבי אלקיים- חידושים, תכניות, מדעי החקלאות- לאן
מיקום:
Unable to load tooltip content.
צור קשר
03-9683650/3775
לשליחת מייל
היכן אנחנו נמצאים?
מרכז וולקני
דרך המכבים 68 ת.ד. 15159
ראשון לציון 7528809
רוצה להיות שותף לעשיה?
מידע על מיזמים ושיתופי פעולה

Back to top